Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Informacje ogólne

Pracownicy Zakładu Biologii Komórki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii:

  • prowadzą zajęcia (wykłady, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne (pracownie) oraz seminaria dla studentów kierunku Biotechnologia oraz kierunku Biochemia studiów I stopnia (licencjackich)
  • prowadzą zajęcia (wykłady, ćwiczenia,  zajęcia laboratoryjne (pracownie) oraz  seminaria) dla studentów kierunku Biotechnologia oraz kierunku Biochemia studiów II stopnia (magisterskich)
  • prowadzą prace licencjackie dla studentów kierunku biotechnologia (III rok studiów I stopnia)
  • prowadzą prace magisterskie dla studentów I i II rok studiów II stopnia  kierunku biotechnologia  i biochemia Wydziału BBiB oraz studentów  kierunku biologia  Wydziału BiNoZ, którzy realizują specjalizację „biologia komórki" na Wydziale BBiB
  • uczestniczą w nauczaniu studentów kierunku Biofizyka oraz studentów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Wydziału Chemii, Studium Matematyczno-Przyrodniczego
  • prowadzą zajęcia na studiach Podyplomowych z Biologii Molekularnej
  • są zaangażowani w działalność popularyzatorską, między innymi cykl wykładów „Spotkania u Biotechnologów"


Działalnością dydaktyczną ZBK kieruje kierownik Zakładu prof. dr hab. Zbigniew Madeja, pokój C120 w budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, tel. (12) 664-61-42

Pracownik naukowo-dydaktyczny odpowiedzialny za koordynację zajęć dydaktycznych w ZBK: dr hab. Marta Michalik, pokój C118 w budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, tel.: (12) 664-61-44

Dyżury dla studentów:

  • Wtorek 10.00-11.30
  • Piątek 13.00-14.30

prof. dr hab. Jarosław Czyż; pokój C123

prof. dr hab. Justyna Drukała; pokój C124

prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda; pokój C126

prof. dr hab. Zbigniew Madeja; pokój C120

dr hab. Marta Michalik; pokój C118

prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma; pokój C119A