Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr KATARZYNA PIWOWARCZYK

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adiunkt naukowo-dydaktyczny

dr Katarzyna Piwowarczyk
pokój nr C121
tel. (12) 664 61 43
 
2014 - dr nauk biologicznych; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii; Uniwersytet Jagielloński
 
2009 - mgr biologii, specjalność biologia komórki, Wydział Biologii; Uniwersytet Jagielloński
 

Staże naukowe, wyróżnienia, przynależność do towarzystw naukowych:

Staże naukowe:

 • 2015-2017 staż podoktorski w ramach KNOW WBBiB UJ

Przynależność do Towarzystw i Komitetów Naukowych: 

 • Członek Komisji Rewizyjnej Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki z siedzibą w Krakowie (kadencja: 2017-2020, 2021-2024)

Pełnione funkcje:

 • 2016 - Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunku Biotechnologia molekularna

Zainteresowania badawcze:

 • Diapedeza komórek nowotworowych
 • Rola śródbłonka w procesie nowotworzenia
 • Komunikacja międzykomórkowa
 • Kaskada metastatyczna
 • Złącza szczelinowe
 • Przeciwnowotworowe właściwości substancji biologicznie czynnych
 • Mechanizmy ruchu komórek tkankowych
 • Komórki układu immunologicznego w progresji nowotworów
 • Toksykologia komórkowa

Dydaktyka:

 • Biologia komórki (WBT-165)
 • Biologia komórki dla biochemików (WBT-336)
 • Podstawy biologii komórki (WBT-621)
 • Praktikum z biologii komórki (WBt-106)
 • Praktikum z cytobiologii dla biofizyków (WBT-BFMK4.7)
 • Praktikum z cytochemii (BCH-395)
 • Biologia Komórki - dla studentów studiów podyplomowych (WBT-PN-BM42)
 • oraz pracownie licencjackie i magisterskie w Zakładzie Biologii Komórki

Wybrane publikacje:

 1. Wróbel T, Luty M, Catapano J, Karnas E, Szczygieł M, Piwowarczyk K, Ryszawy D, Drabik G, Zuba-Surma E, Siedlar M, Madeja Z, Elas M, Czyż J. (2020) CD44+ cells determine fenofibrate-induced microevolution of drug-resistance in prostate cancer cell populations. Stem Cells. 38(12):1544-56. https://doi.org/10.1002/stem.3281.
 2. Senkała S, Małecki JG, Vasylieva M, Łabuz A, Nosek K, Piwowarczyk K, Czyż J, Schab-Balcerzak E, Janeczek H, Korzec M. (2020) Hydrolysis of Schiff bases with phenyl-ethynyl-phenyl system: The importance for biological and physicochemical studies.Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology.Nov;212:112020. https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2020.112020.
 3. Luty M, Piwowarczyk K, Łabędź-Masłowska A, Wróbel T, Szczygieł M, Catapano J, Drabik G, Ryszawy D, Kędracka-Krok S, Madeja Z, Siedlar M, Elas M, Czyż J. (2019) Fenofibrate Augments the Sensitivity of Drug-Resistant Prostate Cancer Cells to Docetaxel. Cancers (Basel) 11(1):77. https://doi.org/10.3390/cancers11010077.
 4. Piwowarczyk K, Kwiecień E, Sośniak J, Zimoląg E, Guzik E, Sroka J, Madeja Z, Czyż J. (2018) Fenofibrate Interferes with the Diapedesis of Lung Adenocarcinoma Cells through the Interference with Cx43/EGF-Dependent Intercellular Signaling. Cancers (Basel) 10(10):363. https://doi.org/10.3390/cancers10100363.
 5. Piwowarczyk K, Paw M, Ryszawy D, Rutkowska-Zapała M, Madeja Z, Siedlar M, Czyż J. (2017) Connexin43 high prostate cancer cells induce endothelial connexin43 up-regulation through the activation of intercellular ERK1/2-dependent signaling axis. European journal of cell biology. Jun;96(4):337-346. https://doi.org/10.1016/j.ejcb.2017.03.012.
 6. Piwowarczyk K, Wybieralska E, Baran J, Borowczyk J, Rybak P, Kosińska M, Włodarczyk AJ, Michalik M, Siedlar M, Madeja Z, Dobrucki J, Reiss K, Czyż J. (2015) Fenofibrate enhances barrier function of endothelial continuum within the metastatic niche of prostate cancer cells. Expert Opin Ther Targets. 19(2):163-76. https://doi.org/10.1517/14728222.2014.981153
 7. Ryszawy D, Sarna M, Rak M, Szpak K, Kędracka-Krok S, Michalik M, Siedlar M, Zuba-Surma E, Burda K, Korohoda W, Madeja Z, Czyż J. (2014) Functional links between Snail-1 and Cx43 account for the recruitment of Cx43-positive cells into the invasive front of prostate cancer. Carcinogenesis. 35(9):1920-30. https://doi.org/10.1093/carcin/bgu033
 8. Czyż J, Szpak K, Madeja Z. (2012) The role of connexins in prostate cancer promotion and progression. Nat Rev Urol. 9(5):274-82. https://doi.org/10.1038/nrurol.2012.14.

Projekty naukowe:

Kierownik:

 1. NCN PRELUDIUM 2013/09/N/NZ3/00204; Interferencja fenofibratu z właściwościami "niszy metastatycznej" komórek raka płuc; 03.2014-03.2017

Wykonawca:

 1. NCN OPUS 2019/33/B/NZ9/02186; Polifenole obecne w żywności jako modulatory peroksydazy tarczycowej (TPO) o wielokierunkowej aktywności biologicznej - połączone badania in vitro i in silico; 02.2020-02.2023
 2. NCN OPUS 2015/17/B/NZ3/01040; Wpływ fenofibratu na potencjał inwazyjny komórek raka prostaty modulowany przez chemio-terapeutyki; 02.2016 – 02.2020
 3. NCN OPUS 2015/17/B/NZ9/01797; Synbiotyki otrzymane na bazie kiełków roślin strączkowych - badania bezpieczeństwa, jakości odżywczej i prozdrowotnej w aspekcie biodostępności i bioprzyswajalności w modelowych układach in vitro oraz in vivo; 01.2016-01.2020
 4. NCN OPUS 2011/01/B/NZ3/00004; Analizy interakcji między komórkami raka prostaty i układu odpornościowego a śródbłonkiem w obrębie "niszy metastatycznej; 12. 2011-12.2014