Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr SŁAWOMIR LASOTA

Adiunkt naukowo-dydaktyczny

Adiunkt naukowo-dydaktyczny

dr Sławomir Lasota
pokój nr C121
tel. (12) 664 61 43
 
 
2017 - dr nauk biologicznych; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii; Uniwersytet Jagielloński
 
2015 - mgr biotechnologii; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii; Uniwersytet Jagielloński
 
2012 - mgr biologii, specjalność biologia komórki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi; Uniwersytet Jagielloński
 

Zainteresowania badawcze:

 • Mechanizmy kontroli ruchu komórek tkankowych (w szczególności elektrotaksja - kierunkowa migracja w polu elektrycznym); Zaawansowane metody obrazowania mikroskopowego (np. mikroskopia fluorescencyjna szerokiego pola, konfokalna i całkowitego wewnętrznego odbicia - TIRF);
 • Białkowe biosensory oparte na zjawisku fluorescencji w badaniu dynamiki cytoszkieletu komórkowego, lokalizacji oraz aktywacji białek sygnałowych podczas ukierunkowanej migracji komórek;
 • Obrazowanie zmian poziomu jonów wapnia i reaktywnych form tlenu w toku fizjologicznych i patologicznych odpowiedzi komórek tkankowych przy użyciu drobnocząsteczkowych wskaźników fluorescencyjnych, oraz kodowanych genetycznie biosensorów białkowych;
 • Techniki automatycznej analizy ilościowej obrazów mikroskopowych, w tym metod analizy migracji pojedynczych komórek oraz ich ruchu kolektywnego

Dydaktyka:

 • Biologia komórki (WBT-165)
 • Biologia komórki dla biochemików (WBT-336)
 • Essential Aspects of Cell Biology (WBT-MBT2-1E)
 • Podstawy biologii komórki (WBT-621)
 • Practicum in cell biology (WBT-398E)
 • Praktikum z biologii komórki (WBt-106)
 • Praktikum z cytobiologii dla biofizyków (WBT-BFMK4.7)
 • Biologia Komórki - dla studentów studiów podyplomowych (WBT-PN-BM42)
 • oraz pracownie licencjackie i magisterskie w Zakładzie Biologii Komórki

Wybrane publikacje:

 1. Wytrwal-Sarna M, Knobloch P, Lasota S, Michalik M, Nowakowska M, Kepczynski M (2022) Effect of polycation nanostructures on cell membrane permeability and toxicity. Environ. Sci.: Nano 9, 702; https://doi.org/10.1039/D1EN01156A
 2. Koczurkiewicz-Adamczyk P, Klaś K, Gunia-Krzyżak A, Piska K, Andrysiak K, Stępniewski J, Lasota S, Wójcik-Pszczoła K, Dulak J, Madeja Z, Pękala E. (2021). Cinnamic Acid Derivatives as Cardioprotective Agents against Oxidative and Structural Damage Induced by Doxorubicin. Int J Mol Sci, 22(12):6217. https://doi.org/10.3390/ijms22126217
 3. Wnuk D, Lasota S, Paw M, Madeja Z, Michalik M. (2020). Fibroblast to myofibroblast transition is enhanced in asthma derived fibroblasts in comparison to fibroblasts derived from non-asthmatic patients in 3D in vitro cultures due to Smad2/3 signalling. Acta Biochim Pol, 67(4):441-448. https://doi.org/10.18388/abp.2020_5412
 4. Sroka J., Zimolag E., Lasota S., Korohoda W., Madeja Z. (2018). Electrotaxis: Cell Directional Movement in Electric Fields. In: Gautreau A. (eds) Cell Migration. Methods in Molecular Biology, vol 1749. Humana Press, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-7701-7_23
 5. Adamiak M, Cheng G, Bobis-Wozowicz S, Zhao L, Kedracka-Krok S, Samanta A, Karnas E, Xuan YT, Skupien-Rabian B, Chen X, Jankowska U, Girgis M, Sekula M, Davani A, Lasota S, Vincent RJ, Sarna M, Newell KL, Wang OL, Dudley N, Madeja Z, Dawn B, Zuba-Surma EK. (2018). Induced Pluripotent Stem Cell (iPSC)-Derived Extracellular Vesicles Are Safer and More Effective for Cardiac Repair Than iPSCs. Circ Res, 122(2):296-309. https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.117.311769
 6. Zimolag E, Borowczyk-Michalowska J, Kedracka-Krok S, Skupien-Rabian B, Karnas E, Lasota S, Sroka J, Drukala J, Madeja Z. (2017). Electric field as a potential directional cue in homing of bone marrow-derived mesenchymal stem cells to cutaneous wounds. Biochim Biophys Acta Mol Cell Res, 1864(2):267-279. https://doi.org/10.1016/j.bbamcr.2016.11.011
 7. Sroka J, Krecioch I, Zimolag E, Lasota S, Rak M, Kedracka-Krok S, Borowicz P, Gajek M, Madeja Z. (2016). Lamellipodia and Membrane Blebs Drive Efficient Electrotactic Migration of Rat Walker Carcinosarcoma Cells WC 256. PLoS One, 11(2):e0149133. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0149133
 8. Krecioch I, Madeja Z, Lasota S, Zimolag E, Sroka J. (2015). The role of microtubules in electrotaxis of rat Walker carcinosarcoma WC256 cells. Acta Biochim Pol, 62(3):401-6. http://dx.doi.org/10.18388/abp.2015_1019
 9. Koczurkiewicz P, Podolak I, Skrzeczyńska-Moncznik J, Sarna M, Wójcik KA, Ryszawy D, Galanty A, Lasota S, Madeja Z, Czyż J, Michalik M. (2013). Triterpene saponosides from Lysimachia ciliata differentially attenuate invasive potential of prostate cancer cells. Chem Biol Interact, 206(1):6-17. https://doi.org/10.1016/j.cbi.2013.08.003
 10. Michalik M, Soczek E, Kosińska M, Rak M, Wójcik KA, Lasota S, Pierzchalska M, Czyż J, Madeja Z. (2013). Lovastatin-induced decrease of intracellular cholesterol level attenuates fibroblast-to-myofibroblast transition in bronchial fibroblasts derived from asthmatic patients. Eur J Pharmacol, 704(1-3):23-32. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2013.02.023

Projekty:

Kierownik:
 1. Indywidualny Grant Badawczy ID UJ, POB BioS, Migracyjny i elektrotaktyczny potencjał fibroblastów mikrośrodowiska litego guza trzustki, Okres realizacji 05.2022-04.2023
Wykonawca:
 1. OPUS 16 (2018/31/B/NZ3/01750), Dwufazowy mechanizm reakcji elektrotaktycznej mysich fibroblastów 3T3: komplementarna rola kanałów jonowych i receptorów chemoatraktantów, Narodowe Centrum Nauki, Okres realizacji: 07.2019-07.2023
 2. OPUS 9 (2015/17/B/NZ3/02248), Fenotypowe przejścia fibroblastów oskrzelowych w miofibroblasty - rola zróżnicowanej ak-tywacji szlaku TGF-beta/Smad w komórkach pochodzących od astmatyków i osób niechoru-jących na astmę oskrzelową - badania in vitro w modelu 2D, 3D i EMTU, Narodowe Centrum Nauki, Okres realizacji: 02.2016 – 12.2019
 3. OPUS 4 (2012/07/B/NZ3/02909), Dynamika i lokalizacja miejsca aktywacji GTPaz z rodziny białek Rho podczas elektrotaksji komórek poruszających się zgodnie z różnymi strategiami migracyjnymi, Narodowe Centrum Nauki, Okres realizacji: 07.2013-07.2017