dr Sławomir LASOTA

pokój nr C119B
tel. (12) 664 6227
e-mail: slawomir.lasota@uj.edu.pl

 

adiunkt
2012 – mgr biologii, specjalność biologia komórki
2015 – mgr biotechnologii
2017 – dr
stopnie uzyskane w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zainteresowania Badawcze »

 • badanie mechanizmów kontrolujących procesy ruchowe komórek tkankowych, a w szczególności kierunkową migrację komórek w polu elektrycznym (elektrotaksję)
 • zaawansowane metody obrazowania mikroskopowego, a w szczególności mikroskopia fluorescencyjna szerokiego pola, konfokalna i całkowitego wewnętrznego odbicia (TIRF)
 • zastosowanie białkowych biosensorów opartych na zjawisku fluorescencji w badaniu dynamiki cytoszkieletu komórkowego, lokalizacji oraz aktywacji białek sygnałowych podczas ukierunkowanej migracji komórek
 • obrazowanie zmian poziomu jonów wapnia i reaktywnych form tlenu w toku fizjologicznych i patologicznych odpowiedzi komórek tkankowych przy użyciu drobnocząsteczkowych wskaźników fluorescencyjnych, oraz kodowanych genetycznie biosensorów białkowych
 • rozwijanie technik automatycznej analizy ilościowej obrazów mikroskopowych, w tym metod analizy migracji pojedynczych komórek oraz ich ruchu kolektywnego

Wybrane Publikacje »

 1. Michalik M., Soczek E., Kosińska M., Rak M., Wójcik K.A., Lasota S., Pierzchalska M., Czyż J., Madeja Z. Lovastatin-induced decrease of intracellular cholesterol level attenuates fibroblast-to-myofibroblast transition in bronchial fibroblasts derived from asthmatic patients. European Journal of Pharmacology 2013; Mar 15; 704(1-3):23-32;
 2. Koczurkiewicz P., Podolak I., Skrzeczyńska-Moncznik J., Sarna M., Wójcik K.A., Ryszawy D., Galanty A., Lasota S., Madeja Z., Czyż J., Michalik M. Triterpene saponosides from Lysimachia ciliata differentially attenuate invasive potential of prostate cancer cells. Chemico-Biological Interactions 2013 Aug 13; 206(1):6-17;
 3. Krecioch I., Madeja Z., Lasota S., Zimoląg E., Sroka J. The role of microtubules in electrotaxis of rat Walker carcinosarcoma WC256 cells, Acta Biochimica Polonica 2015; Vol. 62;
 4. Sroka J., Krecioch I., Zimolag E., Lasota S., Rak M., Kedracka-Krok S., Borowicz P., Gajek M., Madeja Z. Lamellipodia and Membrane Blebs Drive Efficient Electrotactic Migration of Rat Walker Carcinosarcoma Cells WC 256. PLoS One 2016 Feb 10; 11(2);
 5. Zimolag E., Borowczyk-Michalowska J., Kedracka-Krok S., Skupien-Rabian B., Karnas E., Lasota S., Sroka J., Drukala J., Madeja Z. Electric field as a potential directional cue in homing of bone marrow-derived mesenchymal stem cells to cutaneous wounds. Biochimica et Biophysica Acta-Molecular Cell Research 2016 Nov 15;1864(2):267-279;
 6. Lasota S., Baster Z., Witko T., Zimoląg E., Sroka J., Rajfur Z., Madeja Z. Zastosowanie biosensorów typu FRET w badaniach mikroskopowych procesu migracji komórkowej. Postępy Biochemii 2017, Tom 63(1);
 7. Kwolek U., Nakai K., Pluta A., Zatorska M., Wnuk D., Lasota S., Bednar J., Michalik M., Yusa SI., Kepczynski M. Polyion complex vesicles (PICsomes) from strong copolyelectrolytes. Stability and in vitro studies Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2017 Oct 1; Vol.158:658-666;
 8. Baster Z., Lasota S., Witko T., Zimoląg E., Sroka J., Madeja Z., Rajfur Z. Migration-related Protein Activity in Cell Electrotaxis. Acta Physica Polonica B 2017 Vol 48 No. 10;
 9. Adamiak M., Cheng G., Bobis-Wozowicz S., Zhao L., Kedracka-Krok S., Samanta A., Karnas E., Xuan Y.T., Skupien-Rabian B., Chen X, Jankowska U., Girgis M, Sekula M., Davani A., Lasota S., Vincent R.J., Sarna M., Newell K.L., Wang O.L., Dudley N., Madeja Z., Dawn B., Zuba-Surma E.K. Induced Pluripotent Stem Cell (iPSC)-Derived Extracellular Vesicles Are Safer and More Effective for Cardiac Repair than iPSCs. Circulation Research 2018 Jan 19;122(2):296-309;
 10. Sroka J., Zimolag E., Lasota S., Korohoda W., Madeja Z. Electrotaxis: cell directional movement in electric fields A. Gatreau Cell Migration: Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology 2018; 1749:325-340; Alexis Gautreau (ed.); (Book chapter).
 11. Paw M., Wnuk D., Kądziołka D., Sęk A., Lasota S., Czyż J., Madeja Z., Michalik M. Fenofibrate Reduces the Asthma-Related Fibroblast-To-Myofibroblast Transition by TGF-Β/Smad2/3 Signaling Attenuation and Connexin 43-Dependent Phenotype Destabilization Int J Mol Sci. 2018 Aug 29;19(9).