dr Anna ŁABĘDŹ-MASŁOWSKA

pokój nr C122
tel.  (12) 664 61 83
e-mail: anna.labedz-maslowska@uj.edu.pl

asystent naukowy

2019 –  dr n. biol.
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Kraków, Polska
2019 – studia podyplomowe „Biomateriały – Materiały dla Medycyny”, Akademia Górniczo–Hutnicza im. St. Staszica,
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Kraków, Polska
2011 – studia podyplomowe „Międzynarodowy System Zarządzania Jakością wg Norm ISO 9000", Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Centrum Szkolenia               i Organizacji Systemów Jakości, Kraków, Polska
2010 – mgr biologii, specjalność: biochemia
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi & Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Kraków, Polska

Staże Naukowe i Wyróżnienia »

Staże naukowe:

 • The University of Kansas Medical Center, Cardiovascular Research Institute, Kansas City, USA (01.07.2017 – 30.09.2017)
 • Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o., Laboratorium Hodowli Tkanek i Komórek, Kraków, Polska (15.07.2016 – 15.01.2017)
 • INSERM, Institut de Biologie en Santé, Stress Oxydant et Pathologies Métaboliques, Angers, France (07.07.2015 – 11.09.2015)
 • Apipol-Farma Sp. z o.o., Dział Kontroli Jakości, Laboratorium Analiz Klasycznych i Fizykochemicznych, Myślenice, Polska (01.04.2011 – 31.08.2011)
 • Apipol-Farma Sp. z o.o., Dział Walidacji i Certyfikacji, Myślenice, Polska (19.10.2010 – 31.03.2011)

Wyróżnienia:

 • Laureatka stypendium doktorskiego w ramach projektu Etiuda 4 (finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki)
 • Laureatka stypendium doktoranckiego w ramach projektu Symfonia 3 (finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki)
 • Laureatka stypendium doktoranckiego w ramach projektu TEAM (finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej)

Zainteresowania Badawcze »

 • Wykorzystanie różnych populacji komórek macierzystych oraz mikropęcherzyków zewnątrzkomórkowych w regeneracji uszkodzonych tkanek i narządów
 • Inżynieria komórkowa i tkankowa

Wybrane Publikacje »

 1. Dąbkowski K, Łabędź-Masłowska A, Zuba-Surma E, Starzyńska T. Role of bone marrow derived stem cells in pancreatic inflammatory disorders. Pol Merkur Lekarski. 2017 Apr 21;42(250):137-141.
 2. Bobis-Wozowicz S, Kmiotek K, Kania K, Karnas E, Labedz-Maslowska A, Sekula M, Kedracka-Krok S, Kolcz J, Boruczkowski D, Madeja Z, Zuba-Surma EK. Diverse impact of xeno-free conditions on biological and regenerative properties of hUC-MSCs and their extracellular vesicles. J Mol Med (Berl). 2016 Sep 16.
 3. Koczurkiewicz P, Kowolik E, Podolak I, Wnuk D, Piska K, Łabędź-Masłowska A, Wójcik-Pszczoła K, Pękala E, Czyż J, Michalik M. Synergistic Cytotoxic and Anti-invasive Effects of Mitoxantrone and Triterpene Saponins from Lysimachia ciliata on Human Prostate Cancer Cells. Planta Med. 2016 Dec;82(18):1546-1552.
 4. Luty M, Kwiecien E, Firlej M, Labedz-Maslowska A, Paw M, Madeja Z, Czyz J.  Curcumin augments cytostatic and anti-invasive effects of mitoxantrone on carcinosarcoma cells in vitro. Acta Biochim Pol. 2016;63(3):397-401.
 5. Labedz-Maslowska A, Kamycka E, Bobis-Wozowicz S, Madeja Z, Zuba-Surma E. Identification of new rat bone marrow- derived population of very small stem cell   with Oct-4A and Nanog expression by flow cytometric platforms. Stem Cells Int. 2016; Article ID 5069857
 6. Labedz-Maslowska A, Lipert B, Berdecka D, Kedracka-Krok S, Jankowska U, et al. Monocyte Chemoattractant Protein-Induced Protein 1 (MCPIP1) Enhances Angiogenic and Cardiomyogenic Potential of Murine Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells. PLoS One. 2015; 10(7):e0133746.
 7. Guevara-Lora I, Stalinska K, Augustynek B, Labedz-Maslowska A. Influence of kinin peptides on monocyte- endothelial cell adhesion. J Cell Biochem. 2014; 115(11):1985-95
 8. Zuba-Surma E, Labedz-Maslowska A, Kamycka E, Madeja Z, Ratajczak MZ.    Wieloparametryczna klasyczna i obrazowa cytometria przepływowa  w identyfikacji komórek macierzystych. Cytometria polska 2012; 1(1): 127-141
 9. Guevara-Lora I, Labedz A, Skrzeczynska-Moncznik J, Kozik A. Bradykinin and des-Arg10-kallidin enhance the adhesion of polymorphonuclear leukocytes to extracellular matrix proteins and endothelial cells. Cell Commun Adhes. 2011; 18(4):67-71.