Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr ANNA ŁABĘDŹ-MASŁOWSKA

Adiunkt naukowy

Adiunkt naukowy

dr Anna Łabędź-Masłowska

pokój nr C122
tel. (12) 664 61 83
e-mail: anna.labedz-maslowska@uj.edu.pl

2019 - dr nauk biologicznych; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii; Uniwersytet Jagielloński
 
2019 - studia podyplomowe "Biomateriały- materiały dla medycyny"; Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 
2011 - studia podyplomowe "Międzynarodowy System Zarządzania Jakością wg Norm ISO 9000"; Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości; Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki; Certyfikat: Audytora oraz Asystenta systemu zarządzania jakością
 
2010 - mgr biologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi; Uniwersytet Jagielloński
 

Staże naukowe, wyróżnienia, przynależność do towarzystw naukowych:

Staże:

 • 3-miesięczny staż naukowy w Cardiovascular Research Institute, University of Kansas Medical Center, Kansas City, USA (staż w ramach projektu Etiuda 4), 01.07.2017 – 30.09.2017
 • 6-miesięczny staż naukowo-biznesowy w Laboratorium Tkanek i Komórek (Bank Tkanek i Komórek oraz Wytwórnia ATMP), Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o., Kraków, 15.07.2016 – 15.01.2017
 • 2-miesięczny staż naukowy w INSERM U1063, Université d'Angers, CHU d'Angers, Angers, France, 07.07.2015 – 11.09.2015
 • 10-miesięczny staż naukowo-biznesowy w Dziale Kontroli Jakości oraz Dziale Walidacji i Certyfikacji, Apipol-Farma Sp. z o.o., Myślenice, Polska, 19.10.2010 – 31.08.2011
Wyróżnienia:
 • Dwukrotna laureatka Stypendium Rektora UJ dla najlepszych doktorantów (2016-2017)
Przynależność do towarzystw naukowych:
 • Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
 • International Society for Extracellular Vesicles

Zainteresowania badawcze:

 • Projektowanie procesów wytwarzania i badań kontroli jakości dla produktów ATMP
 • Zastosowanie komórek macierzystych i pęcherzyków zewnątrzkomórkowych w medycynie regeneracyjnej
 • Badania przedkliniczne w modelach in vivo
 • Badania kliniczne

Dydaktyka:

 • Introduction to Stem Cell Biology (WBT-400E)
 • Komórki macierzyste - zastosowania w biotechnologii i medycynie (WBT-208)
 • Practicum in cell biology (WBT-398E)

Wybrane publikacje:

 1. Labedz-Maslowska A, Szkaradek A, Mierzwinski T, Madeja Z, Zuba-Surma E. (2021). Processing and Ex Vivo Expansion of Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem/Stromal Cells for the Development of an Advanced Therapy Medicinal Product for use in Humans. Cells, 10(8):1908. doi: 10.3390/cells10081908
 2. Labedz-Maslowska A, Bryniarska N, Kubiak A, Kaczmarzyk T, Sekula-Stryjewska M, Noga S, Boruczkowski D, Madeja Z, Zuba-Surma E. (2020) Multilineage Differentiation Potential of Human Dental Pulp Stem Cells—Impact of 3D and Hypoxic Environment on Osteogenesis In Vitro. International Journal of Molecular Sciences, 21(17):6172. doi: 10.3390/ijms21176172
 3. Bryniarska N, Kubiak A, Łabędź-Masłowska A, Zuba-Surma E. (2019) Impact of developmental origin, niche mechanics and oxygen availability on osteogenic differentiation capacity of mesenchymal stem/stromal cells, Review. Acta Biochimica Polonica, 66(4):491-498. doi: 10.18388/abp.2019_2893
 4. Luty M, Piwowarczyk K, Labedz-Maslowska A, Wrobel T, Szczygiel M, Catapano J, Drabik G, Ryszawy D, Kedracka-Krok S, Madeja Z, Siedlar M, Elas M, Czyz J. (2019) Fenofibrate Augments the Sensitivity of Drug-Resistant Prostate Cancer Cells to Docetaxel. Cancers (Basel), 11(1):77; doi: 10.3390/cancers11010077
 5. Niewiarowska-Sendo A, Łabędź-Masłowska A, Kozik A, Guevara-Lora I. (2018) Bradykinin B2 receptor and dopamine D2 receptor cooperatively contribute to the regulation of neutrophil adhesion to endothelial cells. Acta Biochimica Polonica, 65(3):367-375. doi: 10.18388/abp.2018_2641
 6. Bobis-Wozowicz S, Kmiotek K, Kania K, Karnas E, Labedz-Maslowska A, Sekula M, Kedracka-Krok S, Kolcz J, Boruczkowski D, Madeja Z, Zuba-Surma EK. (2017) Diverse impact of xeno-free conditions on biological and regenerative properties of hUC-MSCs and their extracellular vesicles. Journal of Molecular Medicine (Berl), 95(2):205-220. doi: 10.1007/s00109-016-1471-7
 7. Labedz-Maslowska A, Kamycka E, Bobis-Wozowicz S, Madeja Z, Zuba-Surma EK. (2016) Identification of New Rat Bone Marrow-Derived Population of Very Small Stem Cell with Oct-4A and Nanog Expression by Flow Cytometric Platforms. Stem Cells International, 2016:5069857. doi: 10.1155/2016/5069857
 8. Luty M, Kwiecien E, Firlej M, Labedz-Maslowska A, Paw M, Madeja Z, Czyz J. (2016) Curcumin augments the cytostatic and anti-invasive effects of mitoxantrone on carcinosarcoma cells in vitro. Acta Biochimica Polonica, 63(3):397-401. doi: 10.18388/abp.2016_1314
 9. Labedz-Maslowska A, Lipert B, Berdecka D, Kedracka-Krok S, Jankowska U, Kamycka E, Sekula M, Madeja Z, Dawn B, Jura J, Zuba-Surma EK. (2015) Monocyte Chemoattractant Protein-Induced Protein 1 (MCPIP1) Enhances Angiogenic and Cardiomyogenic Potential of Murine Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells. PLoS One, 10(7):e0133746. doi: 10.1371/journal.pone.0133746
 10. Guevara-Lora I, Stalinska K, Augustynek B, Labedz-Maslowska A. (2014) Influence of kinin peptides on monocyte-endothelial cell adhesion. Journal of Cellular Biochemistry, 115(11):1985-95. doi: 10.1002/jcb.24870

Projekty naukowe:

Kierownik:
 1. ETIUDA 4 (NCN/2016/20/T/NZ3/00516) Ocena potencjału biologicznego mikropęcherzyków z hodowli antygenowo zdefiniowanych komórek macierzystych szpiku kostnego dla celów regeneracji tkanek (2016-2017)
Wykonawca:
 1. MAESTRO 11 (NCN/2019/34/A/NZ3/00134) Molekularne i komórkowe mechanizmy pro-regeneracyjnego działania pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EVs) z komórek macierzystych w uszkodzeniach niedokrwiennych serca: Rola microRNAs (2020-2025)
 2. STRATEGMED III (STRATEGMED3/303570/7/NCBR/2017) Opracowanie zoptymalizowanych metod leczenia uszkodzeń tkankowych w oparciu o innowacyjne kompozyty oraz mezenchymalne komórki macierzyste i ich pochodne u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi (2017-2021)
 3. SYMFONIA 3 (NCN/2015/16/W/NZ4/00071) Optymalizacja złożonych biokompatybilnych rusztowań opartych o grafen oraz zdefiniowane populacje komórek macierzystych dla celów regeneracji tkanek (2015-2020)
 4. SONATA-Bis (NCN/UMO-2013/10/E/NZ3/00) Badania efektywności mikrofragmentów z komórek macierzystych modyfikowanych genetycznie, jako nośników miRNA o działaniu proangiogennym i kardiomiogennym (2014-2018)
 5. TEAM (FNP/TEAM/2012-9/6) Bioaktywne mikropęcherzyki z komórek macierzystych jako nowe narzędzie w regeneracji tkanek (2012-2015)
 6. POIG (NCBiR/POIG 01-01-02-00-109/09) Innowacyjne metody zastosowania komórek macierzystych w medycynie (2011-2015)