dr Milena PAW

pokój nr C119B
tel. (12) 664 6227
e-mail: milena.paw@uj.edu.pl

 

asystent naukowy

2012 – mgr
2017 – dr
stopnie uzyskane w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zainteresowania Badawcze »

  • mechanizmy różnicowania ludzkich fibroblastów oskrzelowych w miofibroblasty
  • charakterystyka i funkcja mikrofragmentów wydzielanych przez ludzkie fibroblasty oskrzelowe w rozwoju astmy
  • funkcja koneksyn w procesach różnicowania fibroblastów lub w progresji nowotworowej

Wybrane Publikacje »

  1. Paw M., Borek I., Wnuk D., Ryszawy D., Piwowarczyk K., Kmiotek K., Wójcik-Pszczoła K.A., Pierzchalska M., Madeja Z., Sanak M., Błyszczuk P., Michalik M., Czyż J. Connexin43 controls the myofibroblastic differentiation of bronchial fibroblasts from asthmatic patients. Am J Resp Cell Mol Biol 2017; doi: 10.1165/rcmb.2015-0255OC.
  2. Czyż J., Piwowarczyk K., Paw M., Luty M., Wróbel T., Catapano J., Madeja Z., Ryszawy D. Connexin-dependent intercellular stress signaling in tissue homeostasis and tumor development. Acta Biochim Pol 2017; 64:1-13; doi: 10.18388/abp.2017_1592.
  3. Piwowarczyk K., Paw M., Ryszawy D., Rutkowska-Zapała M., Madeja Z., Siedlar M., Czyż J. Connexin43high prostate cancer cells induce endothelial connexin43 up-regulation through the activation of intercellular ERK1/2-dependent signaling axis. Eur J Cell Biol. 2017; 96(4):337-346; doi: 10.1016/j.ejcb.2017.03.012.
  4. Galanty A., Koczurkiewicz P., Wnuk D., Paw M., Karnas E., Podolak I., Węgrzyn M., Borusiewicz M., Madeja Z., Czyż J., Michalik M. Usnic acid and atranorin exert selective cytostatic and antiinvasive effects on human prostate and melanoma cancer cells. Toxicol In Vitro 2017; 40:161-169.
  5. Luty M., Kwiecień E., Firlej M., Łabędź-Masłowska A., Paw M., Madeja Z., Czyż J. Curcumin augments the cytostatic and anti-invasive effects of mitoxantrone on carcinosarcoma cells in vitro. Acta Biochim Pol 2016; 63(3):397-401.
  6. Piwowarczyk K., Wybieralska E., Baran J., Borowczyk J., Rybak P., Kosińska M., Włodarczyk A.J., Michalik M., Siedlar M., Madeja Z., Dobrucki J., Reiss K., Czyż J. Fenofibrate enhances barier junction of endothelial continuum within the metastatic niche of prostate cancer cells. Expert Opin Ther Targets 2014; 12:1-14.
  7. Michalik M., Soczek E., Kosińska M., Rak M., Wójcik KA., Lasota S., Pierzchalska M., Czyż J., Madeja Z. Lovastatin-induced decrease of intracellular cholesterol level attenuates fibroblast-to-myofibroblast transition in bronchial fibroblasts derived from asthmatic patients. Eur J Pharmacol 2013; 704(1-3):23-32.