Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr ELŻBIETA KARNAS

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adiunkt naukowo-dydaktyczny

dr Elżbieta Karnas
pokój nr C125
tel. (12) 664 61 47
 
2019 - dr nauk biologicznych; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii; Uniwersytet Jagielloński
 
2011 - mgr; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii; Uniwersytet Jagielloński
 

Staże naukowe, wyróżnienia, przynależność do towarzystw naukowych:

Staże:

 • 2022 - staż naukowy w Leibniz Research Laboratories for Biotechnology and Artificial Organs (LEBAO), Hannover Medical School w Niemczech (staż w ramach projektu MINIATURA 5)

Wyróżnienia:

 • Laureatka Nagrody zespołowej III stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich (2022)
 • Laureatka Nagrody Indywidualnej Dziekana WBBiB UJ za osiągnięcia naukowe w 2021r. (2022)
 • Laureatka Nagrody Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki dla młodych naukowców za wyróżniającą publikację z zakresu biologii komórki (2022)
 • Laureatka Indywidualnej Nagrody Rektora UJ za zaangażowanie w pracę (2019)
 • Nagroda za najlepszą publikację w Circulation Research (Circulation Research Award) za pracę “Induced Pluripotent Stem Cell (iPSC)-Derived Extracellular Vesicles Are Safer and More Effective for Cardiac Repair Than iPSCs” (współautor; 2018)
 • Trzykrotna laureatka Stypendium Rektora UJ dla najlepszych doktorantów (2016-2018)
 • Nagroda za najlepszy poster pt. “Transcriptomic and proteomic profiling identifies extracellular vesicles from iPS cells as potential therapeutic tool for cardiovascular disease”, World Conference on Regenerative Medicine, Lipsk, Niemcy (współautor; 2015)
 • Laureatka nagrody za najlepszy poster pt. „Flow cytometry identification of novel sub-populations of cord blood-derived very small embryonic-like stem cells”, II Congress of the Polish Society of Cytometry, Kazimierz Dolny, Polska (główny autor; 2012)
 • Laureatka nagrody za najlepsze wystąpienie ustne pt.„Antigenic analysis of cord blood-derived very small embryonic-like stem cells”, Collegium Medicum PhD Conference, Krakow (główny autor; 2012)

Zainteresowania badawcze:

 • Komórki macierzyste
 • Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe
 • Cytometria przepływowa
 • Hematopoeza
 • Medycyna regeneracyjna

Dydaktyka:

 • Essential Aspects of Cell Biology (WBT-MBT2-1E)
 • Introduction to Stem Cell Biology (WBT-400E)
 • Komórki macierzyste - zastosowania w biotechnologii i medycynie (WBT-208)
 • Practicum in cell biology (WBT-398E)
 • Praktikum z cytochemii (BCH-395)
 • oraz pracownie licencjackie i magisterskie w Zakładzie Biologii Komórki

Wybrane publikacje:

 1. Kolcz J* , Karnas E* , Madeja  Z, Zuba-Surma EK. (2022) The cardioprotective and anti-inflammatory effect of inhaled nitric oxide during Fontan surgery in patients with single ventricle congenital heart defects: a prospective randomized study. J Intensive Care, 2022 Oct 13;10(1):48. https://doi.org/10.1186/s40560-022-00639-y *equally contributed
 2. Karnas E, Sekuła-Stryjewska M, Kmiotek-Wasylewska K, Bobis-Wozowicz S, Ryszawy D, Sarna M, Madeja Z, Zuba-Surma EK. (2021). Extracellular vesicles from human iPSCs enhance reconstitution capacity of cord blood-derived hematopoietic stem and progenitor cells. Leukemia, 35(10):2964-2977. https://doi.org/10.1038/s41375-021-01325-y
 3. Bryk M, Karnas E, Mlost J, Zuba-Surma E, Starowicz K. (2021). Mesenchymal stem cells and extracellular vesicles for the treatment of pain: Current status and perspectives. Br J Pharmacol, https://doi.org/10.1111/bph.15569
 4. Karkowska-Kuleta J, Kulig K, Karnas E, Zuba-Surma E, Woznicka O, Pyza E, Kuleta P, Osyczka A, Rapala-Kozik M, Kozik A. (2020). Characteristics of Extracellular Vesicles Released by the Pathogenic Yeast-Like Fungi Candida glabrata, Candida parapsilosis and Candida tropicalis. Cells, 9(7):1722. https://doi.org/10.3390/cells9071722
 5. Wróbel T, Luty M, Catapano J, Karnas E, Szczygieł M, Piwowarczyk K, Ryszawy D, Drabik G, Zuba-Surma E, Siedlar M, Madeja Z, Elas M, Czyż J. (2020). CD44+ cells determine fenofibrate-induced microevolution of drug-resistance in prostate cancer cell populations. Stem Cells, 38(12):1544–56. https://doi.org/10.1002/stem.3281
 6. Czamara K, Karnas E, Majka Z, Wojcik T, Zuba-Surma EK, Baranska M, Kaczor A. (2019). Impact of cell cycle dynamics on pathology recognition: Raman imaging study. J Biophotonics, 12(2):e201800152. https://doi.org/10.1002/jbio.201800152
 7. Adamiak M, Cheng G, Bobis-Wozowicz S, Zhao L, Kedracka-Krok S, Samanta A, Karnas E, Xuan YT, Skupien-Rabian B, Chen X, Jankowska U, Girgis M, Sekula M, Davani A, Lasota S, Vincent RJ, Sarna M, Newell KL, Wang OL, Dudley N, Madeja Z, Dawn B, Zuba-Surma EK. (2018). Induced Pluripotent Stem Cell (iPSC)-Derived Extracellular Vesicles Are Safer and More Effective for Cardiac Repair Than iPSCs. Circ Res, 122(2):296-309. https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.117.311769
 8. Bobis-Wozowicz S, Kmiotek K, Kania K, Karnas E, Labedz-Maslowska A, Sekula M, Kedracka-Krok S, Kolcz J, Boruczkowski D, Madeja Z, Zuba-Surma EK. (2017). Diverse impact of xeno-free conditions on biological and regenerative properties of hUC-MSCs and their extracellular vesicles. J Mol Med (Berl), 95(2):205-220. https://doi.org/10.1007/s00109-016-1471-7
 9. Labedz-Maslowska A, Kamycka E, Bobis-Wozowicz S, Madeja Z, Zuba-Surma EK. (2016). Identification of New Rat Bone Marrow-Derived Population of Very Small Stem Cell with Oct-4A and Nanog Expression by Flow Cytometric Platforms. Stem Cells Int, 2016:5069857. doi: 10.1155/2016/5069857. https://doi.org/10.1155/2016/5069857
 10. Faryan M, Kamycka E, Mizia-Stec K, Wojakowski W, Wybraniec M, Hoffmann A, Nowak S, Kolasa J, Zuba-Surma E, Wnuk-Wojnar AM. (2016). Mobilization of stem and progenitor cells in patients with atrial fibrillation undergoing circumferential pulmonary vein isolation. Int J Cardiol, 203:415-7. https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2015.10.075
 11. Bobis-Wozowicz S, Kmiotek K, Sekula M, Kedracka-Krok S, Kamycka E, Adamiak M, Jankowska U, Madetko-Talowska A, Sarna M, Bik-Multanowski M, Kolcz J, Boruczkowski D, Madeja Z, Dawn B, Zuba-Surma EK. (2015). Human Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Microvesicles Transmit RNAs and Proteins to Recipient Mature Heart Cells Modulating Cell Fate and Behavior. Stem Cells, 33(9):2748-61. https://doi.org/10.1002/stem.2078

Patenty i zgłoszenia patentowe:

Zgłoszenia patentowe:

 • “Utilisation of polyelectrolytes as cryoprotectants and method for their use”- współautor (P.431691; patent pending)

Projekty naukowe:

Kierownik:

 1. MINIATURA 5, NCN, Metody inżynierii genetycznej jako narzędzie w badaniach nad molekularnym mechanizmem wpływu pęcherzyków zewnątrzkomórkowych z komórek iPS na komórki krwiotwórcze krwi pępowinowej, 2021-2022
 2. Grant dla młodych Naukowców, MNSiW, Analiza wpływu i mechanizmu działania pęcherzyków zewnątrzkomórkowych pochodzących z komórek iPS na aktywność chemotaktyczną krwiotwórczych komórek macierzystych krwi pępowinowej, 2016-2017
Wykonawca:
 1. MAESTRO 11 (NCN/2019/34/A/NZ3/00134) Molekularne i komórkowe mechanizmy pro-regeneracyjnego działania pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EVs) z komórek macierzystych w uszkodzeniach niedokrwiennych serca: Rola microRNAs (2020-2025)
 2. STRATEGMED III (STRATEGMED3/303570/7/NCBR/2017) Opracowanie zoptymalizowanych metod leczenia uszkodzeń tkankowych w oparciu o innowacyjne kompozyty oraz mezenchymalne komórki macierzyste i ich pochodne u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi (2017-2021)
 3. SYMFONIA 3 (NCN/2015/16/W/NZ4/00071) Optymalizacja złożonych biokompatybilnych rusztowań opartych o grafen oraz zdefiniowane populacje komórek macierzystych dla celów regeneracji tkanek (2015-2020)
 4. SONATA-Bis (NCN/UMO-2013/10/E/NZ3/00) Badania efektywności mikrofragmentów z komórek macierzystych modyfikowanych genetycznie, jako nośników miRNA o działaniu proangiogennym i kardiomiogennym (2014-2018)
 5. TEAM (FNP/TEAM/2012-9/6) Bioaktywne mikropęcherzyki z komórek macierzystych jako nowe narzędzie w regeneracji tkanek (2012-2015)
 6. POIG (NCBiR/POIG 01-01-02-00-109/09) Innowacyjne metody zastosowania komórek macierzystych w medycynie (2011-2015)
 7. OPUS 1 (NCN/2011/01/B/NZ5/04246) Mobilizacja komórek VSELs u dzieci z wrodzonymi wadami serca (2011-2014)