Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr DAWID WNUK

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adiunkt naukowo-dydaktyczny

dr Dawid Wnuk

pokój nr C125
tel. (12) 664 61 47
e-mail: dawid.wnuk@uj.edu.pl

2022 - dr nauk biologicznych, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

2017 – pełnomocnik systemów zarządzania, auditor systemów jakości (kurs akredytowany w IRCA - International Register of Certificated Auditors), menedżer systemów: zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (Lloyd's Register Quality Assurance) – studia podyplomowe „Zarządzanie i audyt”, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

2014 - uprawnienia pedagogiczne – Studium Pedagogiczne, Wydziałowe Centrum Dydaktyki – nauczanie przyrody w szkole podstawowej, biologii i chemii w gimnazjum, biologii i przyrody w liceum

2014 – mgr biologii, specjalność: biologia komórki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5807-2440

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.pl/citations?user=K-c4RFMAAAAJ&hl=pl

RESEARCHGATE: https://www.researchgate.net/profile/Dawid_Wnuk2

Staże naukowe, wyróżnienia, przynależność do towarzystw naukowych:

Staże naukowe:

 • 3-miesięczny staż naukowy w Department of Respiratory Medicine NUTRIM School of Nutrition and Translational Research in Metabolism Faculty of Health, Medicine and Life Sciences; Uniwersytet w Maastricht, Holandia; 23.09.2020 – 22.12.2020
 • 6-miesięczny staż biznesowo - naukowy Jagiellońskiego Konsorcjum Naukowo-Biznesowego dla Badań Biomolekularnych i Komórkowych CELL-MOL-TECH w ramach dotacji projakościowej Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w dziedzinie nauk biologicznych. Elpharma S.C.
 • Stypendium wyjazdowe Federation of European Biochemical Societies 2019; FEBS/EMBO Lecture Course: Molecular mechanisms of Tissue Injury, Repair and Fibrosis; Spetses, Grecja  
 • Stypendium wyjazdowe Federation of European Biochemical Societies 2017; XLII Kongres FEBS: From molecules to cells and back, Jerozolima, Izrael

Wyróżnienia:

 • Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za zaangażowanie w działania przyczyniające się do stałego wzrostu jakości kształcenia w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz uzyskanie znaczących osiągnięć dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023
 • Nagroda (naukowa, I stopnia) JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za wyróżnioną roprawę doktorską
 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt. Rola szlaku(ów) TGF-β/Smad w fenotypowym przejściu ludzkich fibroblastów oskrzelowych w miofibroblasty w astmie oskrzelowej nadane przez Radę Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, 22.03.2022
 • Indywidualna Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego III stopnia za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej w roku 2020
 • Laureat stypendium doktorskiego w ramach programu Narodowego Centrum Nauki ETIUDA7 (2019-2020)
 • Laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów za wybitne osiągnięcia (dziedzina nauk biologicznych) 2017/2018
 • Laureat stypendium doktoranckiego w ramach projektu z programu OPUS 9 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2016-2019)
 • Laureat stypendium naukowego im. J. Zurzyckiego w roku akademickim 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 za osiągnięcia naukowe w postaci publikacji w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym
 • Laureat stypendium projakościowego Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020
 • Laureat stypendium Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2017/2018; 2018/2019, 2019/2020

Przynależność do towarzystw naukowych:

 • European Academy of Allergy and Clinical Immunology – od roku 2021
 • European Respiratory Society – od roku 2018
 • Polskie Towarzystwo Chorób Płuc – od roku 2018
 • Polskie Towarzystwo Biochemiczne – od roku 2015
 • Polskie Towarzystwo Biologii Komórki – od roku 2014

Pełnione funkcje:

 • Delegat Polskiego Towarzystwa Biochemicznego do międzynarodowych struktur FEBS (Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych) Junior.
 • Edytor gościnny numeru specjalnego Biomecidices zatytułowanego: „Fibroblasty: Spostrzeżenia z perspektywy molekularnej i patofizjologicznej”.
 • Konsultant naukowy tłumaczenia książki pt. „The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race”. Tytuł PL: „Kod życia. Jennifer Doudna, edycja genów i przyszłość ludzkości”. Walter Isaacson. Konsultacja naukowa na zaproszenie wydawnictwa Insignis, Kraków, ISBN 978-83-67710-27-5, rok 2023
 • Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Recenzent naukowy w czasopismach o zasięgu międzynarodowym (na zaproszenie): Scientific Reports (IF=4,38), Oxidative Medicine and Cellular Longevity (IF=7,3), BMC Pulmonary Medicine (IF=3,3), Acta Biochimica Polonica, Pulmonary Pharmacology & Therapeutics (3,3), Cells (MDPI) (IF=7,7), International Immunopharmacology (IF=5,7), Advances in Respiratory Medicine, Frontiers in Cell and Developmental Biology (IF=5,4), Environmental pollution (IF=8,9), npj Regenerative Medicine (IF=14,4)
 • Konsultant naukowy tłumaczenia książki pt. „MOONSHOT; Inside Pfizer's Nine-Month Race to Make the Impossible Possible” Dr Albert Bourla – prezes i dyrektor generalny firmy Pfizer. Tytuł PL: „Moonshot. Wyścig z czasem. Jak Pfizer w dziewięć miesięcy dokonał niemożliwego”. Konsultacja naukowa na zaproszenie wydawnictwa Insignis, Kraków, 978-83-66873-68-1, rok 2022
 • Redaktor strony internetowej Zakładu Biologii Komórki WBBiB UJ (od roku 2020)
 • 2015-2017 - przedstawiciel doktorantów w Radzie Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
 • Członek Komitetu Organizacyjnego XLV Szkoły Zimowej WBBiB UJ 2018
 • Współorganizator wydarzeń o charakterze popularno-naukowym:
  ♦ Lifescience dla Licealistów 2024 na WBBiB UJ - prowadzenie i organizacja warsztatów ♦ wykład-wywiad gościnny (online) na zaproszenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Zalasowej  ♦ wykładu otwartego dra Krzysztofa Chylińskiego, współtwórcy technologii edycji genów CRISPR-Cas9 pt.: Nożyce nagrodzone Noblem: edycja genomów metodą CRISPR/Cas9. Od krótkiej historii powstania, przez możliwości i ograniczenia, do aktualnych i przyszłych zastosowań, połaczonego z promocją książki Kod życia, który odbył się w dn. 23.06.2023 na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Strona internetowa wydarzenia: https://zbk.wbbib.uj.edu.pl/wyklad-otwarty. ♦ Lifescience dla Licealistów 2023 WBBiB UJ - organizator wykładu gościnnego oraz warsztatów ♦ Święta UJ 2018; ♦ projektu „Spotkania w samo południe z Biochemią, Biofizyką i Biotechnologią” w roku 2018 ♦ warsztatów z „Podstaw mikroskopii kontrastowo-fazowej i fluorescencyjnej”, rok 2018 ♦ Nocy Biologów na WBiNoZ UJ – Kraków 2017 ♦ „2nd International Student Conference of Cell Biology” –  Kraków, 2016 ♦ zajęć warsztatowych dla licealistów na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kraków 7 maja 2016 ♦ Wygłoszenie gościnnego wykładu na zaproszenie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej podczas dnia otwartego szkoły; 22.04.2016 ♦ “International Student Conference of Cell Biology 2015” – Kraków, 22-23.05.2015 ♦ Festiwalu Nauki „Oświeć się” w Krakowie; jako przedstawiciel WBBiB UJ (Tematyka stoisk: Wykorzystanie mikroskopów w badaniach biologii komórki – hodowla in vitro i przeszczep autologicznych komórek naskórka, metody immuno-fluorescencyjne w biologii komórki); Kraków, 23 maja 2015 ♦ Festiwalu Nauki 2014 „Z nauką przez wieki” ♦ Małopolskiej Nocy Naukowców na WBBiB UJ – Kraków 2015 ♦ Nocy Biologów na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi; 10.01.2014 ♦ akcji „Ostatni dzwonek przed maturą”, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 20-21.04.2013

Zainteresowania badawcze:

 • Fenotypowa transformacja fibroblastów w miofibroblasty (FMT) podczas procesu gojenia ran oraz w przebiegu chorób zwłóknieniowych i astmy oskrzelowej ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie związków pochodzenia roślinnego z rodziny chalkonów w procesie hamowania FMT oraz procesów zwłóknieniowych w chorobach układu oddechowego (astma, idiopatyczne zwłóknienie płuc, choroby śródmiąższowe płuc) oraz innych chorobach o podłożu zwłóknieniowym
 • Szlaki sygnalizacji receptorowej i transdukcja sygnału w komórkach prawidłowych i nowotworowych
 • Wykorzystanie produktów zaawansowanych terapii medycznych (ATMP) w leczeniu oparzeń (autologiczne keratynocyty) oraz w leczeniu zwyrodnień stawu kolanowego (autologiczne chondrocyty)
 • Wykorzystanie związków pochodzenia roślinnego, porostowego w leczeniu chorób o podłożu zwłóknieniowym i chorób nowotworowych (we współpracy z Wydziałem Farmacji UJ)
 • Heterogenność fenotypowa populacji komórek nowotworowych i ich oporność na cytostatyki (poszukiwanie skutecznych substancji czynnych o działaniu przeciwnowotworowym)
 • Badania właściwości biologicznych nowo syntetyzowanych (we współpracy z Wydziałem Chemii UJ) związków o potencjalnym wykorzystaniu jako nośniki leków
 • Hodowle in vitro ludzkich komórek okrzelowych (nabłonki, fibroblasty) w modelach 3D: ALI oraz EMTU jako narzędzie do badań interakcji międzykomórkowych w modelach chorób układu oddechowego (we współpracy z Kliniką Pulmunologii Szpitala Uniwersyteckiego CM UJ)

  Studentów zainteresowanych wykonaniem badań w ramach swoich prac licencjackich lub magisterskich w powyższej tematyce (2024/2025: 2 wolne miejsca na licencjat, 1 wolne miejsce dla studenta I roku studiów II stopnia) proszę o kontakt na adres mailowy: dawid.wnuk@uj.edu.pl

Dydaktyka:

 • Biologia komórki (WBT-165)
 • Biologia komórki dla biochemików (WBT-336)
 • Podstawy biologii komórki (WBT-621)
 • Praktikum z biologii komórki (WBT-106)
 • Praktikum z cytobiologii dla biofizyków (WBT-BFMK4.7)
 • Praktikum z cytochemii (BCH-395)
 • Biologia Komórki - dla studentów studiów podyplomowych (WBT-PN-BM42)
 • oraz pracownie licencjackie i magisterskie w Zakładzie Biologii Komórki: 
  - Pracownia specjalizacyjna II dla biotechnologii molekularnej (WBT-BT2-014-1); 
  - Pracownia licencjacka - kierunek biochemia (WBT-BCH500); 
  - Pracownia magisterska (WBt-BT2-015-1); 
  - Pracownia specjalistyczna I dla studentów II stopnia biochemii (WBT-BCH414); 
  - Pracownia specjalizacyjna I (WBT-BT2-005-1)

 

Publikacje:

 1. Górniewicz M, Wnuk D, Foryś A, Trzebicka B, Michalik M, Kepczynski M (2024). Chondroitin Sulfate-Based Nanocapsules as Nanocarriers for Drugs and Nutraceutical Supplements. International Journal of Molecular Sciences. 25(11):5897. https://doi.org/10.3390/ijms25115897
 2. Paw M, Kusiak AA, Nit K, Litewka JJ, Piejko M, Wnuk D, Sarna M, Fic K, Stopa KB, Hammad R, Barczyk-Woznicka O, Cathomen T, Zuba-Surma E, Madeja Z, Ferdek PE & Bobis-Wozowicz S.(2023) Hypoxia enhances anti-fibrotic properties of extracellular vesicles derived from hiPSCs via the miR302b-3p/TGFβ/SMAD2 axis. BMC Med 21, 412. https://doi.org/10.1186/s12916-023-03117-w
 3. Pavlenko A, Lasota S, Wnuk D, Paw M, Czyż J, Michalik M, Madeja Z (2023) Bronchial Fibroblasts from Asthmatic Patients Display Impaired Responsiveness to Direct Current Electric Fields (dcEFs). Biomedicines. 11(8):2138. https://doi.org/10.3390/biomedicines11082138
 4. Mokrzyński K, Krzysztyńska-Kuleta O, Wojtala M, Wnuk D, Sarna M, Sarna T (2023). Can l-ascorbic acid and trans-resveratrol protect HaCaT cells from fine particulate matter toxicity? Photochem Photobiol. 2023; 00: 1- 18. https://doi.org/10.1111/php.13829
 5. Koczurkiewicz-Adamczyk P, Grabowska K, Karnas E, Piska K, Wnuk D, Klaś K, Galanty A, Wójcik-Pszczoła K, Michalik M, Pękala E, Fuchs H, Podolak I (2023) Saponin Fraction CIL1 from Lysimachia ciliata L. Enhances the Effect of a Targeted Toxin on Cancer Cells. Pharmaceutics. 2023; 15(5):1350. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15051350
 6. Paw M, Wnuk D, Madeja Z, Michalik M (2023) PPARδ Agonist GW501516 Suppresses the TGF-β-Induced Profibrotic Response of Human Bronchial Fibroblasts from Asthmatic Patients. International Journal of Molecular Sciences. 2023; 24(9):7721. https://doi.org/10.3390/ijms24097721
 7. Wnuk D (2022) Podstawy krioprezerwacji komórek. Postępy Biochemii 68 (4); 353-365. https://doi.org/10.18388/pb.2021_461
 8. Ferdek PE, Krzysztofik D, Stopa KB, Kusiak AA, Paw M, Wnuk D & Jakubowska MA (2022) When healing turns into killing - the pathophysiology of pancreatic and hepatic fibrosis. The Journal of Physiology, 600: 11, 2579-2612 https://doi.org/10.1113/JP281135
 9. Orzechowska B, Awsiuk K, Wnuk D, Pabijan J, Stachura T, Soja J, Sładek K, Raczkowska J (2022) Discrimination between NSIP- and IPF-Derived Fibroblasts Based on Multi-Parameter Characterization of Their Growth, Morphology and Physic-Chemical Properties. International Journal of Molecular Sciences, 23(4), 2162; https://doi.org/10.3390/ijms23042162
 10. Paw M, Wnuk D, Nit K, Bobis-Wozowicz S, Szychowski R, Ślusarczyk A, Madeja Z, Michalik M (2021) SB203580—A Potent p38 MAPK Inhibitor Reduces the Profibrotic Bronchial Fibroblasts Transition Associated with Asthma. International Journal of Molecular Sciences, 22(23), 12790. https://doi.org/10.3390/ijms222312790
 11. Snoch W, Wnuk D, Witko T, Staroń J, Bojarski A J, Jarek E, Plou F J, Guzik M (2021) In search of effective anticancer agents – novel sugar esters based on polyhydroxyalkanoate monomers. International Journal of Molecular Sciences, 22 (13), 7238. https://doi.org/10.3390/ijms22137238
 12. Zatorska-Płachta M, Łazarski G, Maziarz U, Foryś A, Trzebicka B, Wnuk D, Chołuj K, Karewicz A, Michalik M, Jamróz D, Kępczyński M (2021) Encapsulation of Curcumin in Polystyrene-Based Nanoparticles—Drug Loading Capacity and Cytotoxicity. ACS Omega, 6, 18, 12168–12178. https://doi.org/10.1021/acsomega.1c00867
 13. Paw M, Wnuk D, Jakieła B, Bochenek G, Sładek K, Madeja Z, Michalik M (2021) Responsiveness of human bronchial fibroblasts and epithelial cells from asthmatic and non-asthmatic donors to the transforming growth factor-β1 in epithelial-mesenchymal trophic unit model. BMC Molecular and Cell Biology 22:19. https://doi.org/10.1186/s12860-021-00356-8
 14. Wnuk D, Lasota S, Paw M, Madeja Z, Michalik M (2020) Asthma-derived fibroblast to myofibroblast transition is enhanced in comparison to fibroblasts derived from non-asthmatic patients in 3D in vitro culture due to Smad2/3 signalling. Acta Biochim. Pol. 67. https://doi.org/10.18388/abp.2020_5412
 15. Wnuk D, Paw M, Ryczek K, Bochenek G, Sładek K, Madeja Z, Michalik M (2020) Enhanced asthma-related fibroblast to myofibroblast transition is the result of profibrotic TGF-β/Smad2/3 pathway intensification and antifibrotic TGF-β/Smad1/5/(8)9 pathway  impairment. Sci. Rep. 10:16492. https://doi.org/10.1038/s41598-020-73473-7
 16. Boratyn E, Nowak I, Karnas E, Ryszawy D, Wnuk D, Polus A, Durbas M, Horwacik I, Rokita H (2020) MCPIP1 overexpression in human neuroblastoma cell lines causes cell-cycle arrest by G1/S checkpoint block. J. Cell. Biochem. 121:3406–3425. https://doi.org/10.1002/jcb.29614   
 17. Borowczyk J, Buerger C, Tadjrischi N, Drukala J, Wolnicki M, Wnuk D, Modarressi A, Boehncke WH, Brembilla NC (2020) IL-17E (IL-25) and IL-17A Differentially Affect the Functions of Human Keratinocytes. J. Invest. Dermatol. 140:1379-1389.e2. https://doi.org/10.1016/j.jid.2019.12.013
 18. Olchawa MM, Szewczyk GM, Zadlo AC, Sarna MW, Wnuk D, Sarna TJ (2020) The Effect of Antioxidants on Photoreactivity and Phototoxic Potential of RPE Melanolipofuscin Granules from Human Donors of Different Age. Antioxidants 9: 1044. https://doi.org/10.3390/antiox9111044
 19. Piska K, Koczurkiewicz P, Wnuk D, Karnas E, Bucki A, Wójcik-Pszczoła K, Jamrozik M, Michalik M, Kołaczkowski M, Pękala E (2019) Synergistic anticancer activity of doxorubicin and piperlongumine on DU-145 prostate cancer cells – The involvement of carbonyl reductase 1 inhibition. Chem. Biol. Interact. 300:40–48.  https://doi.org/10.1016/j.cbi.2019.01.003
 20. Paw M*, Wnuk D*, Kadziołka D, Sęk A, Lasota S, Czyż J, Madeja Z, Michalik M (2018) Fenofibrate reduces the asthma-related fibroblast-to-myofibroblast transition by TGF-β/Smad2/3 signaling attenuation and connexin 43-dependent phenotype destabilization. Int. J. Mol. Sci. 19. https://doi.org/10.3390/ijms19092571, *równorzędne współautorstwo 
 21. Michalik M, Wójcik-Pszczoła K, Paw M, Wnuk D, Koczurkiewicz P, Sanak M, Pękala E, Madeja Z (2018) Fibroblast-to-myofibroblast transition in bronchial asthma. Cell. Mol. Life Sci. 75:3943–3961. https://doi.org/10.1007/s00018-018-2899-4
 22. Wiktor A, Sarna M, Wnuk D, Sarna T (2018) Lipofuscin-mediated photodynamic stress induces adverse changes in nanomechanical properties of retinal pigment epithelium cells. Sci. Rep. 8:17929. 
  https://doi.org/10.1038/s41598-018-36322-2
 23. Paw M, Borek I, Wnuk D, Ryszawy D, Piwowarczyk K, Kmiotek K, Wojcik-Pszczoła KA, Pierzchalska M, Madeja Z, Sanak M, Błyszczuk P, Michalik M, Czyz J (2017) Connexin43 controls the myofibroblastic differentiation of bronchial fibroblasts from patients with asthma. Am. J. Respir. Cell Mol. Biol. 57:100–110. https://doi.org/10.1165/rcmb.2015-0255OC
 24. Kwolek U, Nakai K, Pluta A, Zatorska M, Wnuk D, Lasota S, Bednar J, Michalik M, Yusa S ichi, Kepczynski M (2017) Polyion complex vesicles (PICsomes) from strong copolyelectrolytes. Stability and in vitro studies. Colloids Surfaces B Biointerfaces 158:658–666. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2017.07.042 
 25. Galanty A, Koczurkiewicz P, Wnuk D, Paw M, Karnas E, Podolak I, Węgrzyn M, Borusiewicz M, Madeja Z, Czyż J, Michalik M (2017) Usnic acid and atranorin exert selective cytostatic and anti-invasive effects on human prostate and melanoma cancer cells. Toxicol. Vitr. 40:161–169. https://doi.org/10.1016/j.tiv.2017.01.008
 26. Sarna M, Olchawa M, Zadlo A, Wnuk D, Sarna T (2017) The nanomechanical role of melanin granules in the retinal pigment epithelium. Nanomedicine Nanotechnology, Biol. Med. 13:801–807. https://doi.org/10.1016/j.nano.2016.11.020 
 27. Koczurkiewicz P, Kowolik E, Podolak I, Wnuk D, Piska K, Łabędź-Masłowska A, Wójcik-Pszczoła K, Pękala E, Czyż J, Michalik M (2016) Synergistic Cytotoxic and Anti-invasive Effects of Mitoxantrone and Triterpene Saponins from Lysimachia ciliata on Human Prostate Cancer Cells. Planta Med. 82:1546–1552. https://doi.org/10.1055/s-0042-117537
 28. Wójcik-Pszczoła K, Hińcza K, Wnuk D, Kądziołka D, Koczurkiewicz P, Sanak M, Madeja Z, Pekala E, Michalik M, Kądziołka D, Koczurkiewicz P, Sanak M, Madeja Z, Pękala E, Michalik M (2016) Pentoxifylline and its active metabolite lisofylline attenuate transforming growth factor β1-induced asthmatic bronchial fibroblast-to-myofibroblast transition. Acta Biochim. Pol. 63:437–442. https://doi.org/10.18388/abp.2016_1357
 29. Sarna MM, Wojcik KA, Hermanowicz PP, Wnuk D, Burda K, Sanak M, Czyż J, Michalik M (2015) Undifferentiated bronchial fibroblasts derived from asthmatic patients display higher elastic modulus than their non-asthmatic counterparts. PLoS One 10:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0116840 

Patenty i zgłoszenia patentowe:

Patenty:

 • Zastosowanie estrów cukrowych kwasów tłuszczowych, o komponencie kwasowej będącej mieszaniną monomerów uzyskanych z bakteryjnego polihydroksynonaniano -co- heptanianu, do hamowania proliferacji komórek nowotworowych w leczeniu i profilaktyce chorób - współautor (Zgłoszenie: P.437233, prawo wyłączne nr: Pat.243694)

Zgłoszenia patentowe:

 • Sposób otrzymywania pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EVs) pochodzących z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC) oraz ich zastosowanie - współautor (P.443827); zgłoszenie międzynarodowe PCT - PCT/PL2024/050013. 

Projekty naukowe:

Kierownik:

 1. Indywidualny Grant Badawczy Priorytetowego Obszaru Badawczego POB BioS : Biologia Strukturalna i Translacyjna, w ramach programu IDUB (Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza) - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ: Mechanizmy wpływu buteiny na procesy komórkowe podczas remodelingu oskrzeli w astmie. Okres realizacji: 07.2023 – 07.2024.
 2. ETIUDA 7 (NCN/2019/32/T/NZ3/00405), Narodowe Centrum Nauki: Określenie roli szlaku TGFβ1/Smad w procesie fenotypowego przejścia fibroblastów oskrzelowych w miofibroblasty w astmie. Okres realizacji: 10.2019 – 09.2021.
 3. Projekt dla Młodych Naukowców w ramach dotacji MNiSW 2020, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ: Wpływ likwirytygeniny i jej chalkonu izolikwirytygeniny z korzenia lukrecji na procesy towarzyszące przebudowie ściany oskrzeli w astmie na poziomie komórkowym. Okres realizacji: 07.2020 – 09.2021
 4. Projekt doktorancki w ramach dotacji projakościowej KNOW 2016, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego: Określenie roli wybranych formin w indukowanym TGF-β1 procesie fenotypowego przejścia fibroblastów w miofibroblasty (FMT) w astmie oskrzelowej. Okres realizacji: 05.2016 – 09.2017 
 5. Projekt doktorancki w ramach dotacji projakościowej KNOW 2015, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego: Wpływ modulacji szlaku RhoA na aktywność migracyjną i architekturę cytoszkieletu w badaniach nad fenotypowym przejściem fibroblastów w miofibroblasty (FMT) w astmie oskrzelowej. Okres realizacji: 07.2015 – 05.2016

Główny wykonawca:

 1. Program Bridge Alfa; Projekt: MYCOGRESS (MYCO) Naturalny surowiec kosmetyczny do wytwarzania masek i baz kosmetycznych z włókien będących grzybnią wyselekcjonowanych szczepów grzybów. Projekt B+R, Fundusz Medi Ventures Sp. z o.o. oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Rola w projekcie: ekspert ds. biologii komórki. Okres realizacji: 03.2023 – 12.2023.
 2. OPUS (NCN/2015/17/B/NZ3/02248), Narodowe Centrum Nauki – kierownik: dr hab. Marta Michalik, prof. UJ: Fenotypowe przejścia fibroblastów oskrzelowych w miofibroblasty – rola zróżnicowanej aktywacji szlaku TGF-beta/Smad w komórkach pochodzących od astmatyków i osób niechorujących na astmę oskrzelową – badania in vitro w modelu 2D, 3D i EMTU. Okres realizacji: 06.2016 – 12.2019.
 3. Ministerstwo Zdrowia. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej 2011-2020 Przygotowanie do przeszczepienia autologicznych hodowanych komórek naskórka oraz Przygotowanie do przeszczepienia autologicznych hodowanych komórek chrząstki pobranych od żywego dawcy, kierownik w UJ: prof. dr hab. Justyna Drukała.

Wykonawca:

 1. SONATA (NCN/2015/17/D/ST4/00514), Narodowe Centrum Nauki – kierownik: dr Maciej Guzik: Biosynteza nowych estrów laktozy za pośrednictwem lipaz. Charakterystyka ich właściwości fizykochemicznych i przeciwrakowych. Okres realizacji: 2016 – 2019. 
 2. SONATA (NCN/2016/21/D/NZ7/01546), Narodowe Centrum Nauki – kierownik: dr Paulina Koczurkiewicz: Nowe amidowe pochodne kwasu cynamonowego jako inhibitory reduktaz karbonylowych, modulujące aktywność doksorubicyny - nowa perspektywa w terapii nowotworów. Okres realizacji: 2017 – 2020 
 3. OPUS (NCN/2012/07/B/ST5/00913), Narodowe Centrum Nauki – kierownik: dr hab. Mariusz Kępczyński: Badania oddziaływania bioaktywnych polimerów z membranami lipidowymi. Okres realizacji: 2013 – 2016