mgr Dawid WNUK

Bank Komórek / Wytwórnia ATMP
Pomieszczenia Banku Komórek 2.0.8
tel. (12) 664 61 89
e-mail: dawid.wnuk@uj.edu.pl

www: https://orcid.org/0000-0002-5807-2440
https://scholar.google.pl/citations?user=K-c4RFMAAAAJ&hl=pl
https://www.researchgate.net/profile/Dawid_Wnuk2

samodzielny biolog

2014 – mgr biologii, specjalność: biologia komórki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński
2017 – pełnomocnik systemów zarządzania, auditor systemów jakości (kurs akredytowany w IRCA - International Register of Certificated Auditors), menedżer systemów: zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (Lloyd's Register Quality Assurance) – studia podyplomowe „Zarządzanie i audyt”, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

Staże Naukowe i Wyróżnienia »

 1. 6 miesięczny staż biznesowo - naukowy Jagiellońskiego Konsorcjum Naukowo-Biznesowego dla Badań Biomolekularnych i Komórkowych CELL-MOL-TECH w ramach dotacji projakościowej Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w dziedzinie nauk biologicznych. Elpharma S.C.
 2. Laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia (dziedzina nauk biologicznych) 2017/2018
 3. Laureat stypendium doktorskiego w ramach programu Narodowego Centrum Nauki ETIUDA7 (2019-2020)
 4. Laureat stypendium doktoranckiego w ramach projektu z programu OPUS 9 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2016-2019)
 5. Laureat stypendium naukowego im. J. Zurzyckiego w roku akademickim 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 za osiągnięcia naukowe w postaci publikacji w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym
 6. Laureat stypendium projakościowego Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019
 7. Laureat stypendium Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2017/2018; 2018/2019
 8. Laureat stypendium Federation of European Biochemical Societies 2017 oraz 2019; Konferencja FEBS oraz Szkoła Letnia FEBS/EMBO

Zainteresowania Badawcze »

 • Fenotypowa transformacja fibroblastów w miofibroblasty (FMT) podczas procesu gojenia ran oraz w przebiegu chorób zwłóknieniowych i astmy oskrzelowej
 • Szlaki sygnalizacji receptorowej i transdukcja sygnału w komórkach prawidłowych i nowotworowych
 • Wykorzystanie produktów zaawansowanych terapii medycznych (ATMP) w leczeniu oparzeń (autologiczne keratynocyty) oraz w leczeniu zwyrodnień stawu kolanowego (autologiczne keratynocyty)
 • Wykorzystanie związków pochodzenia roślinnego, porostowego w leczeniu chorób o podłożu zwłóknieniowym i chorób nowotworowych (we współpracy z Wydziałem Farmacji UJ)
 • Heterogenność fenotypowa populacji komórek nowotworowych i ich oporność na cytostatyki (poszukiwanie skutecznych substancji czynnych o działaniu przeciwnowotworowym)
 • Badania właściwości biologicznych nowo syntetyzowanych (we współpracy z Wydziałem Chemii UJ) związków o potencjalnym wykorzystaniu jako nośniki leków
 • Hodowle in vitro ludzkich komórek okrzelowych (nabłonki, fibroblasty) w modelach 3D: ALI oraz EMTU jako narzędzie do badań interakcji międzykomórkowych w modelach chorób układu oddechowego (we współpracy z Kliniką Pulmunologii Szpitala Uniwersyteckiego CM UJ)

Dydaktyka »

Wybrane Publikacje »

 1. Piska Kamil, Koczurkiewicz Paulina, Wnuk Dawid, Karnas Elżbieta, Bucki Adam, Wójcik-Pszczoła Katarzyna, Jamrozik Marek, Michalik Marta, Kołaczkowski Marcin, Pękala Elżbieta (2019) Synergistic anticancer activity of doxorubicin and piperlongumine on DU-145 prostate cancer cells - The involvement of carbonyl reductase 1 inhibition, Chemico Biological Interactions; https://doi.org/10.1016/j.cbi.2019.01.003
 2. Wiktor Anna, Sarna Michał, Wnuk Dawid, Sarna Tadeusz (2018) Lipofuscin-mediated photodynamic stress induces adverse changes in nanomechanical properties of retinal pigment epithelium cells, Scientific Reports, https://doi.org/10.1038/s41598-018-36322-2
 3. Kwolek Urszula; Nakai Keita; Pluta Anna; Zatorska Maria; Wnuk Dawid; Lasota Sławomir, Bednar Jan, Michalik Marta, Yusa Shin-ichi; Kepczynski Mariusz (2017) Polyion Complex Vesicles (PICsomes) from Strong Copolyelectrolytes, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2017.07.042
 4. Paw Milena; Borek Izabela; Wnuk Dawid; Ryszawy Damian; Piwowarczyk Katarzyna; Kmiotek Katarzyna; Wojcik-Pszczola Katarzyna; Pierzchalska Malgorzata; Madeja Zbigniew; Sanak Marek; Blyszczuk Przemyslaw; Michalik Marta; Czyz Jaroslaw (2017) Connexin43 Controls the Myofibroblastic Differentiation of Bronchial Fibroblasts from Asthmatic Patients, American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology https://doi.org/10.1165/rcmb.2015-0255OC
 5. Galanty Agnieszka; Koczurkiewicz Paulina; Wnuk Dawid; Paw Milena; Karnas Elzbieta; Podolak Irma; Wegrzyn Michal; Borusiewicz Magdalena; Madeja Zbigniew; Czyz Jaroslaw; Michalik Marta; (2017) Usnic acid and atranorin exert selective cytostatic and anti-invasive effects on human prostate and melanoma cancer cells, Toxicology in Vitro, https://doi.org/10.1016/j.tiv.2017.01.008
 6. Sarna Michal; Olchawa Magdalena; Zadlo Andrzej; Wnuk Dawid; Sarna Tadeusz; (2017) The nanomechanical role of melanin granules in the retinal pigment epithelium, Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, https://doi.org/10.1016/j.nano.2016.11.020
 7. Koczurkiewicz Paulina; Kowolik Ewa; Podolak Irma; Wnuk Dawid; Piska Kamil; Labedz-Maslowska Anna; Wojcik-Pszczola Katarzyna; Pekala Elzbieta; Czyz Jaroslaw; Michalik Marta; (2016) Synergistic cytotoxic and anti-invasive effects of mitoxantrone and triterpene saponins from Lysimachia ciliata on human prostate cancer cells, Planta Medica, DOI: 10.1055/s-0042-117537
 8. Pilat Anna; Sarna Michal; Wnuk Dawid; Sarna Tadeusz; (2016) 178-Oxidative, Morphological and Mechanical Changes in ARPE-19 Cells Induced by Lipofuscin-Mediated Photic Stress, Free Radical Biology and Medicine, https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2016.10.219
 9. Wnuk Dawid; Kmiotek Katarzyna; Ryszawy Damian; Paw Milena; Michalik Marta; (2016) Inhibition of RhoA pathway decreases formin-related genes expression and TGF-β1-induced fibroblast to myofibroblast transition of bronchial fibroblasts derived from asthmatic patients, Respirology, 21, 213-213 (publ. pokonferencyjna)
 10. Ryszawy Damian; Wnuk Dawid; Karnas Elzbieta; Paw Milena; Madeja Zbigniew; Michalik Marta; (2016) Endocytosis may be involved in asthma development by regulation of TGF-β-dependent human bronchial fibroblasts to miofibroblast transition, Respirology, 21, 213-213 (publ. pokonferencyjna)
 11. Pilat Anna; Sarna Michal; Wnuk Dawid; Olchawa Magdalena; Sarna Tadeusz; (2016) Aging and antioxidants differentially modulate the effect of phagocytized lipofuscin granules on expression of antioxidant enzymes in ARPE-19 cells, Investigative Ophthalmology & Visual Science, 57, 12, 6044-6044 (publ. pokonferencyjna)
 12. Wojcik-Pszczola Katarzyna; Hincza Kinga; Wnuk Dawid; Kadziolka Dominika; Koczurkiewicz Paulina; Sanak Marek; Madeja Zbigniew; Pekala Elzbieta; Michalik Marta; (2016) Pentoxifylline and its active metabolite lisofylline attenuate transforming growth factor β1-induced asthmatic bronchial fibroblast-to-myofibroblast transition, Acta Biochimica Polonica, https://doi.org/10.18388/abp.2016_1357
 13. Sarna Michal; Wojcik Katarzyna; Hermanowicz Pawel; Wnuk Dawid; Burda Kvetoslava; Sanak Marek; Czyz Jaroslaw; Michalik Marta; (2015) Undifferentiated bronchial fibroblasts derived from asthmatic patients display higher elastic modulus than their non-asthmatic counterparts, PLoS One, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0116840