dr Monika RAK

pokój nr C122
tel. (12) 664 6183
e-mail: monika.rak@uj.edu.pl

 

adiunkt

2008 – mgr

2014 – dr

stopnie uzyskane w Uniwersytecie Jagiellońskim


 

Staże Naukowe i Wyróżnienia »

Staże:

1.    lipiec 2015 – luty 2016 - staż podoktorski - Department of Pharmacology and Therapeutics, Roswell Park Cancer Institute, Buffalo, New York, USA
2.    czerwiec 2012 - staż naukowy - Zakład Biochemii Lipidów, Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk w Warszawie

Najważniejsze  nagrody i wyróżnienia:

1.    2015 - I miejsce w konkursie na najlepszą prezentację konferencyjną za prezentację ustną Application of cationic polyprenyl derivatives as nucleic acids carriers in lipofection, First Annual Symposium of Association for Post-Doctoral Scientists (APoDS) at Roswell Park Cancer Institute, Buffalo, New York, USA
2.    2015 - Nagroda Rektora UJ za rozprawę doktorską
3.    2014/2015 - Wyróżnienie za wysoką jakość pracy dydaktycznej dla najwyżej ocenionych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego
4.    2012/2013 - Wyróżnienie za wysoką jakość pracy dydaktycznej dla najwyżej ocenionych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego
5.    2011 - I miejsce w konkursie na najlepszy komunikat naukowy wygłoszony w Sekcji Nauk Biologicznych i Przyrodniczych za prezentację ustną Kationowe pochodne roślinnych poliizoprenoidów jako nośniki DNA, V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń
6.    2009 – 2012 - Stypendium projektu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Zainteresowania Badawcze »

  • Transfekcja komórek prawidłowych i nowotworowych.
  • Mechanizm i optymalizacja lipofekcji in vitro oraz in vivo.
  • Opracowywanie nowych lipofektantów.
  • Zastosowanie poliprenoli i ich wpływ na komórki.

Wybrane Publikacje »

1.    Stachyra A*, Rak M*, Redkiewicz P, Madeja Z, Gawarecka K, Chojnacki T, Świeżewska E, Masnyk M, Chmielewski M, Sirko A, Góra-Sochacka A. Effective usage of cationic derivatives of polyprenols as carriers of DNA vaccines against influenza virus. Virol J. 2017 Sep 2;14(1):168. * równy wkład

2.    Rak M, Ochałek A, Bielecka E, Latasiewicz J, Gawarecka K, Sroka J, Czyż J, Piwowarczyk K, Masnyk M, Chmielewski M, Chojnacki T, Swiezewska E, Madeja Z. Efficient and non-toxic gene delivery by anionic lipoplexes based on polyprenyl ammonium salts and their effects on cell physiology. J Gene Med. 2016;18:331–342.

3.    Sroka J, Krecioch I, Zimolag E, Lasota S, Rak M, Kedracka-Krok S, Borowicz P, Gajek M, Madeja Z. Lamellipodia and Membrane Blebs Drive Efficient Electrotactic Migration of Rat Walker Carcinosarcoma Cells WC 256. PLoS One. 2016 Feb 10;11(2).

4.    Ryszawy D, Sarna M, Rak M, Szpak K, Kedracka-Krok S, Michalik M, Siedlar M, Zuba-Surma E, Burda K, Korohoda W, Madeja Z, Czyz J. Functional links between Snail-1 and Cx43 account for the recruitment of Cx43-positive cells into the invasive front of prostate cancer. Carcinogenesis 2014 Sep;35(9):1920-30.

5.    Michalik M, Soczek E, Kosińska M, Rak M, Wójcik KA, Lasota S, Pierzchalska M, Czyż J, Madeja Z. Lovastatin-induced decrease of intracellular cholesterol level attenuates fibroblast-to-myofibroblast transition in bronchial fibroblasts derived from asthmatic patients. Eur J Pharmacol 2013; Mar 15; 704(1-3):23-32.

6.    Szpak K, Wybieralska E, Niedziałkowska E, Rak M, Bechyne I, Michalik M, Madeja Z, Czyż J. DU-145 prostate carcinoma cells that selectively transmigrate narrow obstacles express elevated levels of Cx43. Cell Mol Biol Lett. 2011; 16(4):625-3.

7.    Sroka J, Łączna E, Rak M, Madeja M. Metody badania aktywności migracyjnej i inwazyjnej komórek glejaków. Rozdział w Skrypcie z XXVIII Szkoły Zimowej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie ("Zaawansowne metody badania mózgu" Kraków 11-18 lutego 2011).

8.    Madeja Z, Rak M, Wybieralska E, Różański I, Masnyk M, Chmielewski M, Łysek R, Chojnacki T, Jankowski W, Ciepichal E, Swiezewska E, Tekle M, Dallner G. New cationic polyprenyl derivative proposed as a lipofecting agent. Acta Biochim Pol 2007; 54(4): 873-6.

PATENT:
Chojnacki T, Ciepichał E, Jankowski W, Kula-Świeżewska E, Chmielewski M, Masnyk M, Łysek R, Madeja Z, Rak M. Trimetyloaminowe pochodne poli-cis i poli-trans liniowych oligomerów izoprenowych, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie (Trimethylamine derivatives of poly-cis and poly-trans line isoprene oligomers, method for their production and use) Biuletyn Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Nr: PL382448 (A1) Data: 2008-11-24, Nr: PL211824 (B1) Data: 2012-06-29.