Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Zbigniew Madeja

Profesor z tyt. honorowym profesora zwyczajnego

prof. dr hab. Zbigniew Madeja

Kierownik Zakładu Biologii Komórki
więcej O prof. dr hab. Zbigniew Madeja
prof. dr hab. Jarosław Czyż

Profesor z tyt. honorowym profesora zwyczajnego

prof. dr hab. Jarosław Czyż

więcej O prof. dr hab. Jarosław Czyż
prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma
dr Sylwia Bobis-Wozowicz
dr Sławomir Lasota
dr Katarzyna Piwowarczyk
dr Elżbieta Karnas
dr Dawid Wnuk

Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

dr Dawid Wnuk

więcej O dr Dawid Wnuk
mgr Michał Rąpała

Samodzielny biolog

mgr Michał Rąpała

mgr Joanna Stalińska

Samodzielny biolog

mgr Joanna Stalińska

Pracownik wytwórni ATMP oraz Banku Komórek
mgr Anna Przybyszewska

Starszy specjalista ds. administracyjnych

mgr Anna Przybyszewska

mgr Elżbieta Sater

Pracownik inżynieryjno-techniczny

mgr Elżbieta Sater

Emerytowany pracownik
+++ dr hab. Jolanta Sroka, prof. UJ +++

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda

Profesor Emeritus

prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda

Założyciel i długoletni kierownik Zakładu Biologii Komórki
więcej O prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
prof. dr hab. Justyna Drukała

Profesor

prof. dr hab. Justyna Drukała

Kierownik Banku Komórek oraz Wytwórni ATMP
więcej O prof. dr hab. Justyna Drukała
dr hab. Marta Michalik, prof. UJ
dr hab. Paweł Ferdek
dr Milena Paw

Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

dr Milena Paw

więcej O dr Milena Paw
dr Monika Rak

Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

dr Monika Rak

Obecnie przebywa na zagranicznym stażu badawczym
dr Anna Łabędź-Maslowska
mgr Sylwia Noga

Asystent (badawczy)

mgr Sylwia Noga

Pracownik Małopolskiego Centrum Biotechnologii w zespole badawczym prof. dr hab. Ewy Zuby-Surmy
mgr Maciej Pudełek

Samodzielny biolog

mgr Maciej Pudełek

mgr Alicja Ślusarczyk

Samodzielny biolog

mgr Alicja Ślusarczyk

Pracownik wytwórni ATMP oraz Banku Komórek
mgr Jadwiga Golda

Starszy specjalista naukowo-techniczny

mgr Jadwiga Golda

Emerytowany pracownik naukowo-techniczny
mgr Lidia Ciastoń

Starszy specjalista naukowo-techniczny

mgr Lidia Ciastoń

Emerytowany pracownik naukowo-techniczny
+++ dr Damian Ryszawy +++

Adiunkt (badawczy)

+++ dr Damian Ryszawy +++

Zmarł we wrześniu 2020
więcej O +++ dr Damian Ryszawy +++