Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół

KIEROWNIK ZAKŁADU:

prof. dr hab. Zbigniew Madeja, profesor z tytułem honorowym profesora zwyczajnego
pokój: C120 (2.0.25), telefon: 12 664 61 42, e-mail: z.madeja@uj.edu.pl

PRACOWNICY:

prof. dr hab. Jarosław Czyż, profesor z tytułem honorowym profesora zwyczajnego
pokój: C123 (2.0.28), telefon: 12 664 61 46, e-mail: jarek.czyz@uj.edu.pl

prof. dr hab. Justyna Drukała, profesor
pokój: C124 (2.0.29), telefon: 12 664 61 45, e-mail: justyna.drukala@uj.edu.pl

prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma, profesor
pokój: C119A (2.0.24A), telefon: 12 664 61 80, e-mail: ewa.zuba-surma@uj.edu.pl

dr hab. Marta Michalik, profesor uczelni
pokój: C118 (2.0.23), telefon: 12 664 61 44, e-mail: marta.michalik@uj.edu.pl

dr hab. Paweł Ferdek, adiunkt
pokój: C121 (2.0.26), telefon: 12 664 61 43, e-mail: pawel.ferdek@uj.edu.pl

dr Sylwia Bobis-Wozowicz, adiunkt
pokój: pokój: C122 (2.0.27), telefon: 12 664 61 83, e-mail: sylwia.bobis@uj.edu.pl

dr Elżbieta Karnas, adiunkt
pokój: C125 (2.0.30), telefon: 12 664 61 47, e-mail: e.karnas@uj.edu.pl

dr Sławomir Lasota, adiunkt
pokój: C121 (2.0.26), telefon: 12 664 61 43, e-mail: slawomir.lasota@uj.edu.pl

dr Milena Paw, adiunkt

pokój: pokój: C122 (2.0.27), telefon: 12 664 61 83, e-mail: milena.paw@uj.edu.pl

dr Katarzyna Piwowarczyk, adiunkt
pokój: C121 (2.0.26), telefon: 12 664 61 43, e-mail: katarzyna.szpak@uj.edu.pl

dr Monika Rak, adiunkt, przebywa na urlopie naukowym
pokój: C122 (2.0.27), telefon: 12 664 61 83, e-mail: monika.rak@uj.edu.pl

dr Anna Łabędź-Masłowska, adiunkt
pokój: C122 (2.0.27), telefon: 12 664 61 83, e-mail: anna.labedz-maslowska@uj.edu.pl

dr Dawid Wnuk, adiunkt
pokój: C125 (2.0.30), telefon: 12 664 61 47, e-mail: dawid.wnuk@uj.edu.pl 

mgr Joanna Stalińska, samodzielny biolog
Wytwórnia ATMP – Pomieszczenia Banku Komórek (2.0.8), telefon 12 664 61 89, e-mail: joanna.stalinska@uj.edu.pl 

mgr Alicja Ślusarczyk, samodzielny biolog
Wytwórnia ATMP – Pomieszczenia Banku Komórek (2.0.8), telefon 12 664 61 89, e-mail: alicja.slusarczyk@uj.edu.pl 

mgr Maciej Pudełek, samodzielny biolog
pokój: C125 (2.0.30), telefon: 12 664 61 47, e-mail: maciej.pudelek@uj.edu.pl

mgr Michał Rąpała, samodzielny biolog
pokój: C119B (2.0.24B), telefon 12 664 62 27, e-mail: michal.rapala@uj.edu.pl

mgr Anna Przybyszewska, st. specjalista
pokój: C137 (2.0.13), telefon: 12 664 61 40, e-mail: anna.przybyszewska@uj.edu.pl


DOKTORANCI:
mgr Patrycja Cierniak, pokój: C122 (2.0.27), telefon: 12 664 61 83
mgr Agnieszka Kusiak, pokój: C119B (2.0.24B), telefon: 12 664 62 27
mgr Jacek Litewka, pokój: C119B (2.0.24B), telefon: 12 664 62 27
mgr Kinga Nit, pokój: C119B (2.0.24B), telefon: 12 66462 27
mgr Monika Orpel, pokój: C125 (2.0.30), telefon: 12 664 61 47
mgr Maciej Pudełek, pokój: C125 (2.0.30), telefon: 12 664 61 47
mgr Michał Rąpała, pokój: C119B (2.0.24B), telefon: 12 664 62 27

  Zdjęcie zespołu ZBK z 2010 roku