Przed rezerwacją terminu na korzystanie z mikroskopu, obowiązkowo należy zapoznać się z zarządzeniem profesora Z. Madei (link poniżej):

/documents/2387936/4124395/Leica_pismoZM/ae7774a2-39d6-4a41-a3c1-eeffc5bd6b83

Zapisy u Sławka Lasoty

pokój nr C119B, tel. (12) 664 6227, e-mail: slawomir.lasota@uj.edu.pl