Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

APARATURA:

Wielodetekcyjny czytnik mikropłytek luminescencyjno/fluorescencyjny z modułem i oprogramowaniem sterującym INFINITE M200PRO firmy Tecan

Wielodetekcyjny, modułowy czytnik wyposażony w dwa podwójne monochromatory, metody detekcji: fluorescencja z góry, luminescencja, wbudowana wytrząsarka do płytek z możliwością wyboru szybkości i kierunku wytrząsania, wbudowany inkubator z kontrolą temperatury +5oC do +42oC, do pomiarów z płytek od 6–384 dołkowych.
POMIARY FLUORESCENCJI: możliwość odczytu z opóźnieniem czasowym funkcja TRF – opóźnienie odczytu: 0 – 2000 ms, zakres odczytu fluorescencji: wzbudzenie: 230-850 nm, emisja: 280-850 nm, czułość odczytu fluorescencji 1 fmol/ dołek, możliwość wyboru wysokości ogniskowania wiązki światła padającego na próbkę w płaszczyźnie Z (pionowej). POMIARY LUMINESCENCJI: luminescencja dwubarwna wraz z systemem liczenia fotonów, czułość luminescencji błyskowej 1 fmol ATP/ dołek.

Spektrofotometryczny czytnik mikropłytek wielodołkowych MultiskanFC, Thermo Scientific
Multiskan FC to spektrofotometryczny czytnik płytek, który umożliwia rutynowe pomiary absorbancji próbek w zakresie długości fal od 340 nm do 850 nm. Przyrząd zapewnia szybkie i dokładne pomiary, również z wytrząsaniem liniowym próbek, umożliwiając pełny odczyt płytki 96-dołkowej (ok 7 sek) lub 384-dołkowej (13 sek) w bardzo krótkim czasie. Duży wybór ustawień i trybów pracy w oprogramowaniu SkanIt umożliwia bezpośrednią analizę danych i ich eksport. Sprawdzona wydajność i niezawodność urządzenia dzięki zastosowaniu opatentowanej konstrukcji optycznej i wbudowanych funkcjach auto diagnostycznych, umożliwia szeroki zakres zastosowań w badaniach. Multiskan FC rekomendowany jest dla laboratoriów wykonujących pomiary próbek w testach immunoenzymatycznych (ELISA), pomiary stężenia białka, endotoksyn, pomiary cytotoksyczności oraz proliferacji komórek, testy kinetyki enzymatycznej, pomiary roztworów barwnych. Łatwość obsługi urządzenia możliwa jest dzięki dużemu, kolorowemu ekranowi. Więcej szczegółów na: stronie internetowej Producenta

System obrazowania i dokumentacji żeli: ChemiDoc™ XRS+ System; Oprogramowanie: Image Lab™ Software; BIO-RAD

System ChemiDoc XRS+ jest oparty na technologii detekcji CCD o wysokiej rozdzielczości i czułości oraz na opcjach modułowych umożliwiających obsługę szerokiego zakresu próbek i wielu metod detekcji, w tym fluorescencji, kolorymetrii, densytometrii, chemiluminescencji i chemifluorescencji. System jest sterowany przez oprogramowanie Image Lab, które optymalizuje działanie wywoływarki w celu szybkiego, zintegrowanego i zautomatyzowanego przechwytywania obrazów i analizy różnych próbek. System obsługuje szeroką gamę próbek, od dużych, ręcznie nakładanych żeli poliakrylamidowych po małe żele ReadyAgarose Gels i różne bloty. System jest idealnym uzupełnieniem systemów do PCR, oczyszczania i elektroforezy, umożliwiając analizę obrazu i dokumentację trawienia restrykcyjnego, amplifikacji kwasów nukleinowych, genetycznego fingerprintingu, RFLP oraz oczyszczania i charakteryzacji białek. Więcej szczegółów na: stronie internetowej Producenta

MicroChemi DNR Bio-Imaging System - system do analizy jakościowej i ilościowej chemiluminescencji

MicroChemi to system detekcyjny dedykowany odczytom chemiluminescencji. Jego zastosowanie eliminuje potrzebę stosowania ciemnych pomieszczeń do obrazowania klisz (np. w metodzie Western blot). Połączenie optyki i technologii kamery MicroChemi zapewnia wysoką czułość i szeroki zakres dynamiki, co zapewnia wysoką jakość szczegółowych obrazów. Szeroki zakres dynamiki umożliwia dokładne wykrywanie i określanie ilościowe sygnałów na tym samym obrazie. Urządzenie wykorzystuje standard obrazowania przy słabym oświetleniu z ciągle świecącym źródłem światła, pokazującym szeroki zakres wykrywania. Kompatybilny z szeroką gamą zastosowań chemiluminescencji, bioluminescencji i światła widzialnego. Więcej informacji na stronie Producenta.

2 zestawy do przygotowania i elektroforezy żeli Mini-PROTEAN® Tetra BIO-RAD

Zestaw Mini-PROTEAN® Tetra jest idealny do pionowej elektroforezy na żelach. W kuwecie mieści się od jednego do czterech prefabrykowanych lub ręcznie wylewanych żeli Mini-PROTEAN, co zapewnia elastyczność w zależności od potrzeb badawczych. Cechy aparatury:

 • Możliwość elektroforezy od jednego do czterech prefabrykowanych lub ręcznie odlewanych miniżeli w czasie krótszym niż godzina.
 • Może być również używany z kuwetą do elektroforezy Mini Trans-Blot® do western blottingu.
 • Wykonanie żeli do elektroforezy PAGE lub SDS-PAGE dwuwymiarowych w czasie krótszym niż jeden dzień
 • Elektroforeza na żelu poliakrylamidowym (PAGE lub SDS-PAGE)
 • Elektroforeza w żelu 2-D

3 zestawy do transferu: 2 zestawy Criterion™ Blotter oraz 1 zestaw Trans-Blot® Turbo͐ BIO-RAD2; Transfer System

Criterion™ blotter umożliwia prowadzenie transferu 2 żeli Criterion lub 4 żeli Mini-PROTEAN® handcast lub precast. Elektrody zapewniają maksymalne natężenie pola i wydajny transfer w czasie od 30 min do 1 godz. dla większości białek; opcjonalnie możliwy jest również transfer przez noc przy niższym napięciu. 

 • Dołączona tacka montażowa może być używana do namaczania żelu, montażu kanapek oraz do zapewnienia prawidłowej orientacji żelu i blotu.
 • Dołączony wałek usuwa pęcherzyki powietrza w kanapce, aby zapewnić pełny transfer
 • Dołączona szczelna jednostka chłodząca jest wystarczająca do większości transferów i pochłania ciepło powstające podczas szybkich transferów
 • Uchwyty kaset umożliwiają łatwe wyjmowanie ze zbiornika, a komory przelewowe zapewniają suchość stanowiska laboratoryjnego.

Trans-Blot Turbo Transfer System to wysokowydajny system transferu western blottingu, zaprojektowany w celu zapewnienia szybkiego transferu z wysoką wydajnością. System ten umożliwia transfer białek w ciągu zaledwie 3 minut bez utraty wydajności w porównaniu z tradycyjnym bibułowaniem z użyciem zbiorników. Cechy i korzyści systemu transferu Trans-Blot Turbo:

 • Szybki transfer - przenoszenie białek z żeli na membrany mini lub midi w ciągu 3 minut
 • Wysoka wydajność - możliwość przeniesienia białek z 1-4 żeli mini lub 1-2 żeli midi w jednym cyklu transferu.
 • Większa wydajność transferu - większa wydajność transferu niż w przypadku innych metod blottingu białek.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Metody analizy poziomu białek

Metody analizy poziomu białek

Badania proteomiczne obecnie koncentrują się wokół dwóch obszarów dotyczących z jednej strony ekspresji białek, a z drugiej ich wzajemnych oddziaływań. Badania te mają na celu określenie wzorów ekspresji białka w określonych warunkach (np. w stanach chorobowych lub w odpowiedzi na czynniki środowiska). Do głównych metod badania poziomu białka stosuje się szereg różnych nowoczesnych technik badawczych, jednak najczęściej i najbardziej powszechnie stosowaną metodą wciąż jest elektroforeza 2D.

Techniki elektroforetyczne opierają się o rozdział naładowanych biomolekuł według wielkości w płynnym, stałym lub półstałym roztworze przy zastosowaniu pola elektrycznego. Najczęściej stosowany jest układ SDS-PAGE (elektroforeza w żelu poliakrylamidowym z dodatkiem dodecylosiarczanu sodu), który działa jako sito selektywne pod względem wielkości podczas rozdzielania. Gdy białka poruszają się przez żel w odpowiedzi na pole elektryczne, struktura porów żelu umożliwia mniejszym białkom przemieszczanie się szybciej niż większym. Ta różnica w szybkości migracji pomiędzy mniejszymi i większymi białkami prowadzi do ich fizycznego oddzielenia w żelu. Rozdzielone białka przenosi się na membrany w procesie transferu białek. Białka znajdujące się na membranach poddaje się detekcji stosując przeciwciała skoniugowane ze znacznikami oraz odpowiedni sprzęt.

Inną techniką stosowaną do określenia poziomu białek jest test In-cell ELISA (nazywana też jako cell-based ELISA). Jest to immunoenzymatyczny test służący do ilościowej analizy białek przeprowadzany bezpośrednio w hodowlach komórek in vitro. W tej metodzie nie jest wymagana liza komórek ani użycie żeli białkowych. Test ten przeprowadza się na komórkach utrwalonych i permeabilizowanych. Jak w większości rodzajów testów ELISA, białko w preparatach komórkowych jest wykrywane przy użyciu serii dwóch typów przeciwciał. Kompleks detekcyjny tworzony jest przez związanie do utrwalonego antygenu pierwszorzędowego przeciwciała wiążącego epitopy obecne w badanym antygenie (np. α-SMA). Uwidocznienie takiego kompleksu immunologicznego możliwe jest dzięki zastosowaniu drugorzędowego przeciwciała, które rozpoznaje antygeny przeciwciała pierwszorzędowego (charakterystyczne dla gatunku, który stanowił źródło przeciwciała pierwszorzędowego, np. anty-mysie) i sprzężonego z enzymem (najczęściej peroksydazą chrzanową – HRP). Kompleks detekcyjny wizualizowany jest dzięki dodaniu barwnego substratu (najczęściej TMB – tetrametylobenzydyny), który w wyniku reakcji enzymatycznej zmienia barwę na niebieską. Pomiar spektrofotometryczny roztworu barwnikowego umożliwia ilościowe określenie poziomów badanego białka w komórkach, gdyż poziom absorbancji w mierzonym roztworze jest wprost proporcjonalny do poziomu białka. Jako kontrolę liczby komórek można wykorzystać reakcję antygen-przeciwciało wykrywającą poziomy białka referencyjnego lub barwienie zielenią Janusową lub fioletem krystalicznym (wiązanie z DNA).