prof. dr hab. Zbigniew MADEJA

Kierownik Zakładu Biologii Komórki

pokój nr C120
tel. (12) 664 6142
e-mail: z.madeja@uj.edu.pl

 

profesor

1985 – mgr
1991 – dr
2003 – dr hab.
2010 – tytuł profesora
stopnie uzyskane w Uniwersytecie Jagiellońskim

Staże Naukowe i Wyróżnienia »

 1. Institute of Pathology, University of Bern, Switzerland.(1999)
 2. Department of Microbiology, Pathology, and Immunology, Division of Pathology, Karolinska Institutet, Sweden (2001/2003)
 3. Członek Komitetu Cytobiologii. PAN, II Wydział (od 2003)
 4. Polskie Towarzystwo Biologii Komórki (Vice Przewodniczący Krakowskiego Oddziału w latach 2003-2008)
 5. Członek Rady Naukowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (od 2007-2010)

Zainteresowania Badawcze »

Prowadzone badania naukowe dotyczą mechanizmów migracji komórek prawidłowych i nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem:

 • wpływu homo- i heterotypowych oddziaływań komórka-komórka na aktywność ruchową komórek nowotworowych,
 • reakcji komórek na topografię podłoża (naprowadzanie przez kontakt),
 • mechanizmów elektrotaksji (reakcji komórek na pole elektryczne) i chemotaksji.

Prowadzone są również badania związane z biologią komórek macierzystych oraz możliwościami zastosowania syntetycznych poliprenoli kationowych do lipofekcji komórek.

Dydaktyka »

 • Biologia komórki WBt-BT165
 • Biologia komórki - kurs dla biochemików WBt-BT336
 • Praktikum z biologii komórki WBt-BT206
 • Praktikum z biologii komórki dla Biologów WBt-BT231
 • Seminarium licencjackie - Biologia komórki WBt-BT462
 • Seminarium magisterskie BT - SUM - Biologia Komórki WBt-BT454

Wybrane Publikacje »

 1. Michalik M, Pierzchalska M, Włodarczyk A, Wójcik KA, Czyż J, Sanak M, Madeja Z. Transition of asthmatic bronchial fibroblasts to myofibroblasts is inhibited by cell-cell contacts. Respir Med. 2011 Oct;105(10):1467-75. Epub 2011 Jul 29. PubMed PMID: 21802932.
 2. Drukała J, Paczkowska E, Kucia M, Młyńska E, Krajewski A, Machaliński B, Madeja Z, Ratajczak MZ. Stem Cells, Including a Population of Very Small Embryonic-Like Stem Cells, are Mobilized Into Peripheral Blood in Patients After  Skin Burn Injury. Stem Cell Rev. 2011 May 15. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 21573962.
 3. Drukala J, Urbanska K, Wilk A, Grabacka M, Wybieralska E, Del Valle L, Madeja  Z, Reiss K. ROS accumulation and IGF-IR inhibition contribute to fenofibrate/PPARalpha -mediated inhibition of glioma cell motility in vitro. Mol Cancer. 2010 Jun 22;9:159. PubMed PMID: 20569465; PubMed Central PMCID:PMC2912247.
 4. Sroka J, Antosik A, Czyz J, Nalvarte I, Olsson JM, Spyrou G, Madeja Z. Overexpression of thioredoxin reductase 1 inhibits migration of HEK-293 cells. Biol Cell. 2007 Jun 21.
 5. Madeja Z, Sroka J, Nystrom C, Bjorkhem-Bergman L, Nordman T, Damdimopoulos A, Nalvarte I, Eriksson LC, Spyrou G, Olsson JM, Bjornstedt M. The role of thioredoxin reductase activity in selenium-induced cytotoxicity. Biochem Pharmacol. 69: 1765-72, 2005.
 6. Miekus K, Czernik M, Sroka J, Czyz J, Madeja Z. Contact stimulation of prostate cancer cell migration: the role of gap junctional coupling and migration stimulated by heterotypic cell-to-cell contacts in determination of the metastatic phenotype of Dunning rat prostate cancer cells. Biol Cell. 97, 893-903, 2005.
 7. Czyz J, Madeja Z, Irmer U, Korohoda W, Hulser DF. Flavonoid apigenin inhibits motility and invasiveness of carcinoma cells in vitro. Int J Cancer. 114, 12-18, 2005.
 8. Djamgoz MBA, Mycielska M, Madeja Z, Fraser SP, and Korohoda W. Directional movement of rat prostate cancer cells in electric field: Control by voltage-gated Na+ channel activity. J Cell Sci 114: 2697-2705, 2001.
 9. Szymkiewicz I, Madeja Z, Żaczek A, Sroka J, Miękus K, and Korohoda W. Contact-activated migration of melanoma B16 and sarcoma XC cells. Biochem Cell Biol, 79: 425-440. 2001.
 10. Korohoda W and Madeja Z. Contact of sarcoma cells with aligned fibroblasts accelerates their displacement:computer-assisted analysis of tumour cell locomotion in co-culture. Biochem Cell Biol, 75: 263-276, 1997.
 11. Korohoda W, Golda J, Sroka J, Wojnarowicz A, Jochym P and Madeja Z. Chemotaxis of Amoeba proteus in the developing pH gradient within a pocketlike chamber studied with the computer assisted method. Cell Motil. Cytoskel. 38, 38-53, 1997.