Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. WŁODZIMIERZ KOROHODA

Profesor Emeritus

Profesor Emeritus

Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda

pokój nr C126
tel. (12) 664 61 25
e-mail: w.korohoda@uj.edu.pl

1979 – tytuł profesora
1971 – dr hab.
1963 – dr
1959 – mgr

wszystkie stopnie uzyskane w Uniwersytecie Jagiellońskim

Staże naukowe, wyróżnienia, przynależność do towarzystw naukowych:

Przynależność do Towarzystw i Komitetów Naukowych:
 • Członek Polskiej Akademii Umiejętności (1991 korespondent, 1994 członek czynny)
 • Od 1972 członek komitetu Cytobiologii (w latach 1990-1996 przewodniczący, od 2007 honorowy czlonek i przewodniczący)
 • Od 1978 członek komitetu Patologii Komórkowej i Molekularnej przy PAN
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki (1999-2002) od 2002 vice-prezes, od 2011 członek zarządu, członek honorowy
 • Członek rad redakcyjnych czasopism i rad naukowych (Inst. Biol. Dośw. im. M. Nenckiego 1971-1991; Inst. Biochem. Biofiz. PAN, i innych)
 • Laur Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002

Wyjazdy, staże naukowe, stypendia:

 • Sierpień-wrzesień 1958, Londyn i Cambridge, wymiana absolwentów UJ i Uniwersytetu w Cambridge organizowana przez AZS UJ
 • Październik 1965 - wrzesień 1966, Londyn, staż podoktorski w Cancer Research Chester Beaty Institute, Londyn, pod opieka prof. EJ. Ambrose'a, wykłady,
 • 1-2 kwietnia 1966, Londyn: W.Korohoda, JA Forrester, D. Gingell, L.Wolpert, EJ Ambrose: Sudies on the adsoption of polylylysine onto the surfach of the Naegleria gruberiii: Physico-chemical and behavioural effects."
 • II Annual Meeting of the British Soc. For Cell Biology. Wykłady w Cambridge (zaproszenie prof. Willmera i Hodgina) i w Instytucie Cancer Reseearch Chester Beaty.
 • 5-9 wrzesnia 1966, II. Międzynarodowy Kongres Biofizyki w Wiedniu, wykład:  Cell surfach struucture and its relation to properties of the cell membrane". (autorzy: EJ Ambrose, JA Forrester, W. Korohoda).
 • 25-26 maja 1971, Bukareszt. Rumunia, I National Conference of Biophysics. Wykład: Coupling of cellular motile and meta bolic activity in chick embryo fibroblasts. (Zaproszenie organizatorów, Leahu, Vasilescu).
 • grudzień 1967, 10 dni, wykład w Uniwersytecie w Liege, Belgia, Current ideas on dynamic properties of biological membranes.
 • 1968, Warszawa, 50-lecie Instytutu im. Nenckiego, 2 wykłady podczas międzynarodowego sympozjum.
 • 13-7 sierpnia, 1971, Kraków.  Motile systems of cells. 3 referaty. przewodniczenie sesji, współorganizacja (prof. S. Dryl;, J. Zurzycki, doc. L. Kuźnicki)
 • 2-9 września 1973, IV Międzynarodowy Kongres Protozoologiczny w Clermont-Ferrand, Francja, referat (autorzy w. Korohoda, W. Stockem), prowadzenie Round Table Discussion,
 • 1972 Gotha, NRD, referat podczas mityngu RWPG,
 • 1972-1973, roczny staż naukowy w Uniwersytecie w Bonn, stypendium Fundacji im. Aleksandra von Humboldta, wykład w Instytucie Cytologii Uniwersytetu,
 • 5-15 września 1979, wykłady w Berlin Buch i w Jenie, NRD, zaproszenie Akad. Nauk NRD. Cell surfach and cellular contact reactions.
 • 26 czerwca - 2 lipca 1977, New York, International Congress of Protozoology, referat: The role of the cortical cytoplazm and nucleus In locomotion of Ameba proteus.  Prowadzenie sesji
 • 23-28 listopada 1981, 3rd International Sympozjum „Biophysics of Cell Surfach", Arendsee/Altmark, NRD, referat i plakat Cellular metabolizm and cell contact reactions.
 • 1-9 września 1986. Berlin-Buch, NRD, wykład: Changes in surfach properties of EAT cells induced by modification of cell nutrition and metabolizm, podczas sympozjum: Immunological and biochemical aspects of malignant transformation and growth.
 • Lipiec 1982, Paryż, Francja, I European Congress of Cell Biology.
 • Marzec-październik 1982, profesor wizytujący w Uniwersytecie w Bonn, Wyklady dla studentów II r. i seminaria,
 • Listopad 1984. 2 tygodnie w Uniwersytecie w Padwie, wykład, wymiana z UJ,
 • Listopad 1984, 4 dni Frankfurt nad Menem, wykład na zaproszenie prof. J. Bereiter-Hahna
 • 21-29 maja 1986. ST Andrews University, Szkocja, wizyty Glasgow University (ASG Curtis) i Londyn (L. Wolpert i D. Gingell- Middlesex Med. SCi). Wyklad: Modification of cancer cell surfach properties by changes in cellular metabolizm. Gospodarze: prof.Thompson i Clarck.
 • 1989, profesor wizytujący w Uniwersytecie w Frankfurcie nad Menem (J. Bereiter-Hahn), 3 miesiące, trymestr letni, RFN,
 • Czerwiec-lipiec 1991, profesor wizytujący w Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem, RFN
 • Wrzesień 1996, Hradec Kralowe, wykład podczas sympozjum,
 • Wrzesień 2000,  Hradec Kralowe, wykład p[podczas sympozjum.
 • 2000 Berno, Szwajcaria, wykład podczas 8 dniowego sympozjum pożegnalnego Hansuli Kellera,
 • 2000 grudzień, 10 dni, Stockholm, Karolinska Instytut, wykład na zaproszenie,
 • 2001 Konferencja Gordonowska  Bioelectrochemistry, koło Bostonu, wykład, 10 dni, USA,
 • 2005 Poitieur, Światowy Kongres Biologii Komórkowej i Molekularnej, Wykład i prowadzenie sekcji, J. Pollack organizator, Francja,
 • 2007 Francja, Konferencja Gordonowska, Bioelectrochemistry

Zainteresowania badawcze:

 • Regulacja wzrostu i różnicowania komórek.
 • Rola błon komórkowych w regulacji wzrostu, różnicowania i migracji komórek. Regulacja przepływów cytoplazmy i ruchów w amebach i plazmodiach śluzowców.
 • Indukcja pseudopodiów i galwanotaksji w komórkach zwierząt i w Protista.
 • Dynamiczne właściwości błon komórkowych i cytoszkieletu.
 • Elektrochemia powierzchni komórek.
 • Hodowle komórek ludzkich i ich wykorzystanie w inżynierii komórkowej i transplantologii.
 • Obecne zainteresowania dotyczą: analizy heterogenności populacji komórek (w obrębie linii komórkowych), separacji mieszanin komórek na czyste subpopulacje oraz klonowania komórek. Prowadzone są także badania dotyczace wpływu pól elektrycznych na komórki w odwracalnej i nieodwracalnej elektroporacji. Badania prowadzone są na różnych liniach prawidłowych i nowotworowych komórek zwierzęcych i ludzkich.

Dydaktyka:

Promotor 22 ukończonych przewodów doktorskich w latach 1977-2017 (więcej w sekcji: Badania -> Doktoraty w ZBK), recenzent w ponad osiemdziesięciu przewodach o nadanie tytułów profesora, habilitacyjnych i doktorskich.

Wybrane publikacje:

 1. Korohoda W, Madeja Z, Sroka J. Diverse chemotactic responses of Dictyostelium discoideum amoebae in the developing (temporal) and stationary (spatial) concentration gradients of folic acid, cAMP, Ca(2+) and Mg(2+). Cell Motil Cytoskeleton. 2002 Sep;53(1):1-25
 2. Djamgoz MBA, Mycielska M, Madeja Z, Fraser SP, Korohoda W. Directional movement of rat prostate cancer cells in direct-current electric field: involvement of voltagegated Na+ channel activity. J Cell Sci. 2001 Jul;114(Pt 14):2697-705
 3. Korohoda W, Mycielska M, Janda E, Madeja Z. Immediate and long-term galvanotactic responses of Amoeba proteus to dc electric fields. Cell Motil Cytoskeleton. 2000 Jan;45(1):10-26
 4. Korohoda W, Madeja Z. Contact of sarcoma cells with aligned fibroblasts accelerates their displacement: computer-assisted analysis of tumour cell locomotion in co-culture. Biochem Cell Biol. 1997;75(3):263-76
 5. Korohoda W, Golda J, Sroka J, Wojnarowicz A, Jochym P, Madeja Z. Chemotaxis of Amoeba proteus in the developing pH gradient within a pocket like chamber studied with the computer assisted method.Cell Motil Cytoskeleton. 1997;38(1):38-53

Autor ponad 120 prac doświadczalnych zamieszczonych w czasopismach z listy filadelfijskiej.