prof. dr hab. Włodzimierz KOROHODA

pokój nr C126
tel. (12)664 6125
e-mail: w.korohoda@uj.edu.pl

 

profesor emerytowany

1959 – mgr
1963 – dr
1971 – dr hab.
1979 – tytuł profesora
wszystkie stopnie uzyskane w Uniwersytecie Jagiellońskim

Staże Naukowe i Wyróżnienia »

 1. Członek Polskiej Akademii Umiejętności (1991 korespondent, 1994 członek czynny)
 2. Członek rad redakcyjnych czasopism i rad naukowych (Inst. Biol. Dośw. im. M. Nenckiego 1971-1991; Inst. Biochem. Biofiz. PAN, i innych)
 3. Od 1972 członek komitetu Cytobiologii (w latach 1990-1996 przewodniczący, od 2007 honorowy czlonek i przewodniczący) od 1978 członek komitetu Patologii Komórkowej i Molekularnej przy PAN
 4. Prezes Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki (1999-2002) od 2002 vice-prezes, od 2011 członek zarządu, członek honorowy
 5. Laur Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002

Wyjazdy naukowe, zagraniczne:

 1. sierpień-wrzesień 1958. Londyn i Cambridge, wymiana absolwentów UJ i Uniwersytetu w Cambridge organizowana przez AZS UJ
 2. październik 1965-wrzesień 1966, Londyn, staż podoktorski w Cancer Research Chester Beaty Institute, Londyn, pod opieka prof. EJ.Ambrose'a Wykłady : 1-2 kwietnia 1966, Londyn: W.Korohoda, JA Forrester, D. Gingell, L.Wolpert, EJ Ambrose: Sudies on the adsoption of polylylysine onto the surfach of the Naegleria gruberiii: Physico-chemical and behavioural effects." II Annual Meeting of the British Soc. For Cell Biology. Wykłady w Cambridge (zaproszenie profs. Willmera I Hodgina) i w Instytucie Cancer Reseearch Chester Beaty.
 3. 5-9 wrzesnia 1966. II. Międzynarodowy Kongres Biofizyki w Wiedniu, wykład:  Cell surfach struucture and its relation to properties of the cell membrane". (autorzy: EJ Ambrose, JA Forrester, W. Korohoda).
 4. 25-26 maja 1971. Bukareszt. Rumunia, I National Conference of Biophysics. Wykład: Coupling of cellular motile and meta bolic activity in chick embryo fibroblasts. (Zaproszenie organizatorów, Leahu, Vasilescu).
 5. grudzień 1967, 10 dni,Wykład w uniwersytecie w Liege, Belgia, Current ideas on dynamic properties of biological membranes.
 6. 1968. Warszawa, 50lecie instytutu im. Nenckiego, 2 wykłady podczas  miedzynarodowego sympozjum.
 7. 13-7 sierpnia, 1971, Kraków.  Motile systems of cells. 3 referaty. Przew. Sesji, współorganizacja( prof. S.Dryl;, J. Zurzycki, doc. L. Kuźnicki)
 8. 2-9 wrzesśnia 1973. IV Międzynarodowy Kongres Protozoologiczny w Clermont-Ferrand, Francja, referat (autorzy w. Korohoda, W. Stockem), prowadzenie Round Table Discussion,
 9. 1972 Gotha, NRD, referat podczas  mityngu RWPG,
 10. 1972. Międzynarodowy Sympozjum w Ustroniu k. Wisły (onkologiczne, referat),
 11. 1972-1973. roczny staż naukowy w Uniwersytecie w Bonn , stypendium Fundacji im. Aleksandra von Humboldta, wykład w Instytucie Cytologii Uniwersytetu,
 12. 5-15 września 1979.  Wykłady w Berlin Buch i w jenie , NRD, zaproszenie Akad. Nauk NRD. Cell surfach and cellular contact reactions.
 13. 26 czerwca-2 lipca 1977, New York, Th International Congress of Protozoology, referat: The role of the cortical cytoplazm and nucleus In locomotion of Ameba proteus.  I prowadzenie sesji sekcji
 14. 31 Sierpnia-5 września 1980. Second International Congress on Cell Biology. Poster, elektroforeza,
 15. 29 maja- 5 czerwca 1981, XIV jubileuszowe spotkanie RWPG w Puszczino nad Oką, problemy biofizyczne
 16. 23-28 listopada 1981, 3rd International Sympozjum „Biophysics of Cell Surfach", Arendsee/Altmark, NRD, referat i plakat Cellular metabolizm and cell contact reactions".
 17. 1978, Warszawa, VII Międzynarodowy Kongres Protozoologiczny, wykład I plakat (z J. Cieslak)
 18. 1-9 wrzesnia 1986. Berlin-Buch, NRD, wykład:" Changes in surfach properties of EAT cells induced by modification of cell nutrition and metabolizm, podczas sympozjum: Immunological and biochemical aspects of malignant transformation and growth.
 19. lipiec 1982, Paryż, Francja, I European Congress of Cell Biology.
 20. 1982. wizytujący professor  marzec-październik 1982 w Uniwersytecie w Bonn, Wyklady dla studentów II r I seminaria,
 21. Listopad 1984. 2 tygodnie w Uniwersytecie w Padwie, wykład , wymiana z UJ,
 22. Listopad 1984., 4 dni Frankfurt nad Menem, wykład  na zaproszenie prof. J. Bereiter-Hahna
 23. 21-29 maja 1986. ST Andrews Uniwersity, Szkocja,  wizyty Glasgow University (ASG Curtis) i Londyn ( L. Wolpert i D. Gingell- Middlesex Med. SCi). ), Wyklad: "Modification of cancer cell surfach properties by changes in cellular metabolizm". Gospodarze: profs.Thompson i Clarck, ).
 24. 1989, profesor wizytujący w Uniwersytecie w Fr ankfurcie nad Menem (J. Bereiter-Hahn), czerwiec-lipiec, 3 miesiące, trymestr letni, NRF,
 25. 1991.  czerwiec-lipiec, 3 miesiące, trymestr letni, profesor wizytujący w Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem, NR F
 26. 1995, Heidelberg, Kongres Europ. Cell Biol. Organization, poster z Z. Madeją,
 27. wrzesień 1996, Hradec Kralowe,  wykład podczas sympozjum,
 28. wrzesień 2000  Hradec Kralowe, wykład p[podczas sympozjum.
 29. 2000 Berno, Szwajcaria, wykład podczas 8 dniowego sympozjum pożegnalnego Hansuli Kellera,
 30. 2001. Konferencja Gordonowska  Bioelectrochemistry, koło Bostonu, wykład, 10 dni, USA,
 31. 2000. grudzień, 10 dni, Stockholm, Karolinska Instytut, wykład na zaproszenie
 32. 2005.  Poitieur, Światowy Kongres Biologii Komórkowej i Molekularnej, Wykład i prowadzenie sekcji, J. Pollack organizator, Francja,
 33. 2007. kolo Chamoni Francja, Konferencja Gordonowska  Bioelectrochemistry.

 

Zainteresowania Badawcze »

 • Regulacja wzrostu i różnicowania komórek.
 • Rola błon komórkowych w regulacji wzrostu, różnicowania i migracji komórek. Regulacja przepływów cytoplazmy i ruchów w amebach i plazmodiach śluzowców.
 • Indukcja pseudopodiów i galwanotaksji w komórkach zwierząt i w Protista.
 • Dynamiczne właściwości błon komórkowych i cytoszkieletu.
 • Elektrochemia powierzchni komórek.
 • Hodowle komórek ludzkich i ich wykorzystanie w inżynierii komórkowej i transplantologii.
 • Obecne zainteresowania dotyczą: analizy heterogenności populacji komórek (w obrębie linii komórkowych), separacji mieszanin komórek na czyste subpopulacje oraz klonowania komórek. Prowadzone są także badania dotyczace wpływu pól elektrycznych na komórki w odwracalnej i nieodwracalnej elektroporacji. Badania prowadzone są na różnych liniach prawidłowych i nowotworowych komórek zwierzęcych i ludzkich.

Dydaktyka »

Promotor 21 ukończonych przewodów doktorskich, 1 w toku:

 1. Kalisz-Nowak Barbara, styczeń 1977. Recenzenci: prof. Andrzej Grębecki, prof. Leszek Kuźnicki
 2. Cieślak (Stanisz) Jolanta, obrona 18 października 1977. Recenzenci: prof. J. Doroszewski, prof. Jan Zurzycki, Częściowe przywrócenie reakcji kontaktowych w komórkach raka wysiękowego Ehrlicha.
 3. Łabanowski Jan, obrona marzec 1980. Recenzenci: prof.  Maria Sarnecka-Keller, prof. Stanisław Przestalski, doc. Dr Zdzisław Żak,  Badania nad możliwością zastosowania elektroforezy kolumnowej  w gradiencie gęstości do rozdziałów  heterogennych populacji komórek i frakcji subkomórkowych.
 4. Michalik (Auriga) Marta, obrona 19 września 1980. Recenzenci: prof. Lech Wojtczak, prof. Aleksander Koj. Analiza warunków umożliwiających zastosowanie swobodnej elektroforezy do preparatywnego roydziału komórek i frakcji subkomórkowych.
 5. Kajstura Jan, obrona 14.XII. 1981. Recenzenci: prof. Jan Doroszewski, prof. Jan Zurzycki, Metaboliczne podłoże korelacji aktywności ruchowej i syntezy DNA w fibroblastach zarodka kurczęcia.
 6. Reiss Krzysztof,  obrona 21 czerwca 1988. Recenzenci: prof. Jan Doroszewski, prof. Stanisława Stokłosowa, Studia nad czynnikami warunkującymi różnicowanie się zarodkowych mioblastów kurzych w hodowli in vitro w zdefiniowanych warunkach.
 7. Pietrzkowski Zbigniew, obrona 21 października 1988. Recenzenci: Prof. Jan Doroszewski, doc. Andrzej Klein.  Badania nad czynnikami zapewniającymi wzrost prawidłowych komórek embrionalnych zarodka kurczęcia w zdefiniowanych  pożywkach.
 8. Wójciak (Stothard) Beata, obrona 13 stycznia 1991.  Recenzenci: prof. Jerzy Kawiak, doc. Andrzej Klein.  Badania zmian w komórkach wybranych nowotworów wysiękowych pod wpływek kontaktu z komórkami zarodkowymi w hodowlach in vitro.
 9. Kuternozińska Wiesława, obrona 28 maja 1991. Recenzenci: prof. Maria Olszewska, prof. Stanisła Więckowski, Stymulowanie procesów różnicowania w hodowlach kalllusa roślinnego in vitro.
 10. Czyż Jarosław, obrona 9 grudnia 1996. Recenzenci: prof. Jan Doroszewski, prof. Andrzej Klein. Wpływ wewnątrzkomórkowych naprężeń i kontaktu fibroblastów zarodka kurczęcia na organizację ich cytoszkieletu i aktywność proliferacyjną.
 11. Pierzchalska Małgorzata, obrona 25 października 1997. Recenzenci: prof. Barbara Bilińska, doc. Lucyna Grębecka, Badania nad wpływem związków znieczulających miejscowo na fibroblasty skóry ludzkiej w hodowli.
 12. Sroka Jolanta, obrona 25 stycznia 1999. Recenzenci: prof. Andrzej Grębecki, prof. Juliusz Pryjma. Różnorodność reakcji chemotaktycznych Dictyosteium discoideum.
 13. Drukała Justyna, obrona 15 marca 1999. Recenzenci: prof. Stanisław Moskalewski, prof. Andrzej Klein. Selektywność działania wybranych leków przeciwnowotworowych na ludzkie keratynocyty i komórki czerniaka HTB 140.
 14. Stępień Ewa, obrona 30 listopada 1999.  Recenzenci: prof. Józef Kałuża, prof. Leszek Kaczmarek. Czynniki warunkujące ukierunkowany wzrost komórek nerwowych in vitro.
 15. Mycielska Maria, obrona 28 marca 2000.  Recenzenci: doc. Lucyna Grębecka, prof. Andrzej Klein.  Badania mechanizmów galwanotaksji komórek Ameba proteus i różnic w reakcji galwanotaktycznej między liniami komórek raka prostaty różniącymi się zdolnością do tworzenia przerzutów.
 16. Jurkiewicz Anna, obrona 18 grudnia 2000. Recenzenci: prof. Jan Doroszewski, prof. Juliusz Pryjma. Wpływ uszkodzeń serca i wybranych leków na aktywność skurczową kardiomiocytów badany metodami cytometrii obrazowej.
 17. Bandura Laura, obrona   grudnia 2003. Recenzenci: prof. Przemysław Janik, prof. Andrzej Klein.
 18. Wilk Anna, obrona  9 maja 2008. Recenzenci: prof. Grzegorz Bartosz, prof. Andrzej Klein. Horyzontalna elektroforeza komórek w warunkach izopiknicznych.
 19. Waligórska (Zarek) Agnieszka , obrona w czerwcu 2008. Recenzenci: doc. M. Kłopocka, prof. Andrzej Klein. Doświadczalne modyfikowanie aktywności ruchowej komórek Dictyostelium discoideum i wpływ na rozpoznawanie chemoatraktantów.
 20. Krzysiek-Mączka Graciana,  obrona 14 października 2008. Recenzenci: prof. Ewa Przyboś, prof. Zbigniew Madeja. Wpływ anizotropii podłoża na orientację podziałów komórek wykazujących naprowadzanie kontaktowe.
 21. Urbańska Katarzyna  , ko-promotor prof. Krzysztof Reiss, obrona 10 lutego 2009. Recenzenci: prof. Jerzy Kawiak, prof. Andrzej Klein. Wpływ blokowania szlaku sygnałowego receptora dla insulino-podobnego czynnika wzrostu 1 na progresję rdzeniarka zarodkowego. 

Recenzent w ponad osiemdziesieciu przewodach o nadanie tytułów profesora, habilitacyjnych i doktorskich.

Wybrane Publikacje »

 1. Korohoda W, Madeja Z, Sroka J. Diverse chemotactic responses of Dictyostelium discoideum amoebae in the developing (temporal) and stationary (spatial) concentration gradients of folic acid, cAMP, Ca(2+) and Mg(2+). Cell Motil Cytoskeleton. 2002 Sep;53(1):1-25
 2. Djamgoz MBA, Mycielska M, Madeja Z, Fraser SP, Korohoda W. Directional movement of rat prostate cancer cells in direct-current electric field: involvement of voltagegated Na+ channel activity. J Cell Sci. 2001 Jul;114(Pt 14):2697-705
 3. Korohoda W, Mycielska M, Janda E, Madeja Z. Immediate and long-term galvanotactic responses of Amoeba proteus to dc electric fields. Cell Motil Cytoskeleton. 2000 Jan;45(1):10-26
 4. Korohoda W, Madeja Z. Contact of sarcoma cells with aligned fibroblasts accelerates their displacement: computer-assisted analysis of tumour cell locomotion in co-culture. Biochem Cell Biol. 1997;75(3):263-76
 5. Korohoda W, Golda J, Sroka J, Wojnarowicz A, Jochym P, Madeja Z. Chemotaxis of Amoeba proteus in the developing pH gradient within a pocket like chamber studied with the computer assisted method.Cell Motil Cytoskeleton. 1997;38(1):38-53
   

Autor ponad 120 prac doświadczalnych zamieszczonych w czasopismach z listy filadelfijskiej.