dr hab. Marta MICHALIK

pokój nr C118
tel. (12) 664 6144
e-mail: marta.michalik@uj.edu.pladiunkt

1974 – mgr
1980 – dr
2014 – dr hab.
stopnie uzyskane w Uniwersytecie Jagiellońskim

Staże Naukowe i Wyróżnienia »

  1. Nagroda Rektora UJ – indywidualna II stopnia – za osiągnięcia w pracy dydaktycznej październik 2003
  2. Nagroda Rektora UJ – jubileuszowa – kwiecień 2004

Zainteresowania Badawcze »

Obecne zainteresowania badawcze dotyczą mechanizmów wzrostu i różnicowania komórek ze szczególnym uwzględnieniem różnicowania komórek prawidłowych w wybranych procesach fizjologicznych i patologicznych. Prowadzone doświadczenia obejmują badania aktywności proliferacyjnej, morfologii, struktury cytoszkieletu, aktywności ruchowej i komunikacji międzykomórkowej w fibroblastach różnicujących w miofibroblasty w procesach gojenia ran oraz chorobach zwłóknieniowych (np. astma oskrzelowa). Prowadzone badania naukowe dotyczą również mechanizmów regulacji aktywności endocytarnej komórek, udziału cytoszkieletu aktynowego w procesie endocytozy oraz wpływu wybranych leków o zastosowaniu klinicznym (np. środków znieczulających miejscowo) na zmiany morfologii i funkcji komórek prawidłowych i nowotworowych. We współpracy z Katedrą Farmakognozji CMUJ prowadzony jest cykl badań dotyczących wpływu nowo wyizolowanych saponozydów roślinnych (np. LTS-4) na wzrost i różnicowanie komórek zwierzęcych.

Dydaktyka »

Wybrane Publikacje »

  1. Pierzchalska M., Michalik M., Stępień E., Korohoda W. (1998). Changes in morphologyof human skin fibroblasts induced by local anesthetics: role of actomyosin concentration. Eur. J. Pharmacol. 358, 235-244.
  2. Michalik M., Pierzchalska M., Pabiańczyk-Kulka A., Korohoda W. (2003). Procaine-induced enhancement of fluid-phase endocytosis and inhibition of exocytosis in human skin fibroblasts. Eur. J. Pharmacol. 475, 1-10.
  3. Sroka J., Kamiński R., Michalik M., Madeja Z., Przestalski S., Korohoda W. (2004). The effect of triethyllead on the motile activity of Walker 256 carcinosarkoma cells. Cell. Mol. Biol. Lett. 9, 15-30.
  4. Podolak I., Janeczko Z., Galanty A., Michalik M., Trojanowska D. (2007). A triterpene saponin from Lysimachia Thyrsiflora L. Acta Pol. Pharm., 64, 39-43.