lek. med. Marcin PIEJKO

Bank Komórek / Wytwórnia ATMP
Pomieszczenia Banku Komórek 2.0.8

tel. (12) 664 6189
e-mail: marcin.piejko@uj.edu.pl

https://scholar.google.pl/citations?user=LrmeS-oAAAAJ
https://orcid.org/0000-0003-3251-5984

Konsultant ds. oprogramowania certyfikowanego w transplantologii i wytwórniach GMP diCella Sp. z o.o., w Krakowie, Polska
Osoba ds. jakości / lekarz banku, Bank Komórek, Zakład Biologii Komórki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytety Jagielloński w Krakowie, Polska
Doktorant, Studia doktoranckie, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków, Polska

2010 – lic.
2012 – mgr
2015 – lek.
stopnie uzyskane w Uniwersytecie Jagiellońskim

Staże Naukowe i Wyróżnienia »

 1. 2016/17 Johns Hopkins Medicine, Department of Radiology and Radiological Science, Baltimore, USA
 2. 2016 III nagroda za najlepsze wystąpienie ustne „Terapia komórkowa w chirurgicznym zaopatrzeniu przetok”, XVI Forum Młodych Chirurgów Słok k/Bełchatowa
 3. 2015 „Paper of the week” wyróżnienie publikacji: Piejko i wsp. (2015) „Highly amyloidogenic two-chain peptide fragments are released upon partial digestion of insulin with pepsin.” przez redakcję Journal of Biological Chemistry http://www.jbc.org/content/290/10/5947/suppl/DCAuthor_profile
 4. 2011 Grant w II edycji Studenckich Projektów Badawczych. Konkurs ogłaszany przez Dziekana Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zainteresowania Badawcze »

 • Niekomercyjne badania kliniczne z użyciem produktów leczniczych terapii
  zaawansowanych; projektowanie niekomercyjnych badań klinicznych:
  – TMCF-ASC (Two-stages Management of Crohn-related Fistula driven by autologous
  Adipose-derived Stem Cells) w ramach przewodu doktorskiego (III Katedra Chirurgii
  Ogólnej UJ-CM)
  – MSCIA-STROKE (Dotętnicze podanie mezenchymalnych komórek macierzystych w
  terapii udaru mózgu) w ramach Strategmed ExploreMe (IMDiK PAN)
 • Medycyna eksperymentalna z wykorzystaniem biomateriałów i produktów
  komórkowych:
  – Zastosowanie hodowli autologicznych keratynocytów skóry ludzkiej w leczeniu
  oparzeń chirurgii rekonstrukcyjnej, samodzielnie oraz z użyciem matrycy do
  regeneracji skóry INTEGRA (PI: prof. Justyna Drukała, Co-PI: dr hab. Anna
  Chrapusta)
  – „Szybka preparatyka macierzy zewnątrzkomórkowej z tkanki tłuszczowej (adipoECM) do celów chirurgii rekonstrukcyjnej”. Dotacja celowa (UJCM) oraz Inkubator Innowacyjności 2.0 (badania własne)
  – Zastosowanie hydrożeli hialuronowych jako platformy transportującej komórki (we
  współpracy z prof. M. Janowskim, Johns Hopkins, Baltimore, USA)
 • Biochemia analityczna i fizyczna:
  – Wykonawca części zadań w projektach badających mechanizmy agregacji insuliny i jej peptydów (projekty finansowane z Narodowe Centrum Nauki m.in. DEC-
  2012/07/B/NZ1/02642). Kierownik projektu: prof. Wojciech Dzwolak, Wydział Chemii,
  Uniwersytet Warszawski / Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Warszawa we współpracy z prof. Pawłem Makiem z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.
  – Wykonawca części zadań w projekcie: Badania nad bakteriocynami i czynnikami wirulencji odzwierzęcego szczepu Staphylococcus pseudintermedius 222 (PI: dr hab. Paweł Mak, WBBiB UJ)
 • Regulatory affairs:
  – Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, Ustawa Prawo farmaceutyczne, GCP, GMP.

Dydaktyka »

Chirurgia 1/4 WL-L3.Chir.I (UJCM, Wydział Lekarski)

Wybrane Publikacje »

 1. Piejko, M., Jablonska, A., Walczak, P., Janowski, M. (2019) Proteolytic Rafts for Improving Intraparenchymal Migration of Minimally Invasively Administered Hydrogel-Embedded Stem Cells. Int. J. Mol. Sci. 20 (12), 3083
 2. Piejko, M., Walczak, P., Li, X., Bulte, JW., Janowski, M. (2019) In Vitro Assessment of Fluorine Nanoemulsion-Labeled Hyaluronan-Based Hydrogels for Precise Intrathecal Transplantation of Glial-Restricted Precursors. Mol Imaging Biol, 1-8
 3. Piejko, M., Romaniszyn, M., Borowczyk, J. Drukala, J., Walega, P. (2017) Cell therapy in surgical treatment of fistulas. Preliminary results. Pol Przegl Chir. 89(3): 48-51
 4. Walega, P., Piejko, M., Romaniszyn, M., Drukala, J. (2016) Mesenchymal Stem Cells in Treatment of Perianal and Rectovaginal Fistulas. Gastroenterol Hepatol Open Access 5(4): 00149
 5. Pieta P., Majewska M., Su Z., Grossutti M., Wladyka B., Piejko M., Lipkowski J., Mak P. (2016). Physicochemical Studies on Orientation and Conformation of a New Bacteriocin BacSp222 in a Planar Phospholipid Bilayer. Langmuir, 32 (22), pp 5653–5662
 6. Piejko, M., Dec, R., Babenko, V., Hoang, A., Szewczyk, M., Mak, P., Dzwolak, W. (2015). Highly amyloidogenic two-chain peptide fragments are released upon partial digestion of insulin with pepsin. Journal of Biological Chemistry, 290(10), 5947-5958
 7. Wladyka, B., Piejko, M., Bzowska, M., Pieta, P., Krzysik, M., Mazurek, Ł., Guevara-Lora, I., Bukowski, M., Sabat, A.J., Friedrich, A.W., Bonar, E., Miȩdzobrodzki, J., Dubin, A., Mak, P. (2015). A peptide factor secreted by Staphylococcus pseudintermedius exhibits properties of both bacteriocins and virulence factors. Scientific Reports 5, 14589
 8. Szewczak, J., Bierczyńska-Krzysik, A., Piejko, M., Mak, P., & Stadnik, D. (2015). Isolation and Characterization of Acetylated Derivative of Recombinant Insulin Lispro Produced in Escherichia coli. Pharmaceutical research, 1-8
 9. Babenko, V., Piejko, M., Wójcik, S., Mak, P., Dzwolak, W. (2013). Vortex-induced amyloid superstructures of insulin and its component A and B chains. Langmuir, 29(17), 5271-5278

 

Zgłoszenie patentowe: Mak, P., Wladyka, B., Piejko, M., Bzowska, M., Pieta, P., Krzysik, M., Mazurek, Ł., Guevara-Lora, I., Bukowski, M., Sabat, A.J., Friedrich, A.W., Bonar, E., Miȩdzobrodzki, J., Dubin, A., (2015) Polypeptide, its encoding polynucleotide or expression vector, Staphylococcus pseudointermedius strain and their applications and production methods, PCT/IB2015/056711 (oraz P.411370)