Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. JUSTYNA DRUKAŁA

Profesor

Profesor

prof. dr hab. Justyna Drukała

pokój nr: C124
tel. (12) 664 61 45
e-mail: justyna.drukala@uj.edu.pl

 

2021 - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu; Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

2012 - dr hab. w dziedzinie nauk biologicznych w zakresie biologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński

1999 - dr nauk przyrodniczych w zakresie biologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński

1993 - mgr biologii; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński

ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-5573-2979

Staże naukowe, wyróżnienia, przynależność do towarzystw naukowych:

Staże naukowe:

 • USA, ICN Pharmaceuticals, Costa Mesa – czerwiec-lipiec 1998; 1 miesiąc (staż naukowy) 
 • Department of Medicine, University of Louisville, J. Graham Brown Cancer Center “Stem Cell  Biology Programm” 2002- stypendium podoktorskie – 6 miesięcy  

Wyróżnienia:

 • 1999 - nagroda Rektora UJ za pracę dydaktyczną
 • 2005 - stypendium Rektorskiego Funduszu Stypendialnego
 • 2006 - nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2007 - Brązowy Krzyż Zasługi (postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 09.10.2007)
 • 2001 - nominacja do nagrody Allianz 2010 w kategorii nauka
 • 2011 - nagroda Rektora UJ za działalność naukową 
 • 2017 - Złoty Otis 2017 – za badania w dziedzinie inżynierii tkankowej
 • 2018 - Portrety Medycyny Polskiej – Wydarzenie Roku 2018  
 • 2019 - Człowiek Roku 2018 – nagroda Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej za „humanizm i empatię oraz pasję w pracy naukowej, za przeszczep milionów wyhodowanych komórek skóry pacjentowi, który miał poparzone 95 procent powierzchni ciała” 

Pełnione funkcje:

 • Członek Komisji Ekspertów Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń ds. Procedur Leczenia Oparzeń w Polsce
 • Członek Krajowej Rady Transplantacyjnej (Zespołu ds. Strategii Rozwoju)
 • Ekspert zewnętrzny powołany przez Ministra Zdrowia do Zespołu do spraw wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej
 • Członek Zespołu Ekspertów do spraw terapii komórkowych i komórek macierzystych przy Naczelnej Izbie Lekarskiej

Zainteresowania badawcze:

 • Medycyna regeneracyjna 
 • Regeneracja skóry i tkanki chrzęstnej
 • Produkty lecznicze terapii zaawansowanej
 • Inżynieria tkankowa

Dydaktyka:

 • Biologia komórki (WBT-165)
 • Biologia komórki dla biochemików (WBT-336)
 • Biomateriały w inżynierii komórki (WBT-BCH332)
 • Podstawy biologii komórki (WBT-621)
 • Podstawy inżynierii tkankowej i jej wykorzystanie w medycynie (WBT-210)
 • Praktikum z biologii komórki (WBt-106)
 • Praktikum z cytobiologii dla biofizyków (WBT-BFMK4.7)
 • Biologia Komórki - dla studentów studiów podyplomowych (WBT-PN-BM42)
 • oraz pracownie licencjackie i magisterskie w Zakładzie Biologii Komórki

Wybrane publikacje:

 1. Adamski M, Zimolag E, Kaminski A, Drukała J, Bialczyk J. (2021). Effects of cylindrospermopsin, its decomposition products, and anatoxin-a on human keratinocytes. Sci Total Environ, 765:142670. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142670
 2. Borowczyk J, Buerger C, Tadjrischi N, Drukala J, Wolnicki M, Wnuk D, Modarressi A, Boehncke WH, Brembilla NC. (2020). IL-17E (IL-25) and IL-17A Differentially Affect the Functions of Human Keratinocytes. J Invest Dermatol, 140(7):1379-1389.e2. https://doi.org/10.1016/j.jid.2019.12.013
 3. Piejko M, Radziun K, Bobis-Wozowicz S, Waligórska A, Zimoląg E, Nessler M, Chrapusta A, Madeja Z, Drukała J. (2020). Adipose-Derived Stromal Cells Seeded on Integra® Dermal Regeneration Template Improve Post-Burn Wound Reconstruction. Bioengineering (Basel), 7(3):67. https://doi.org/10.3390/bioengineering7030067
 4. Borowczyk-Michalowska J, Zimolag E, Waligorska A, Dobrucki J, Madeja Z, Drukala J. (2017). Stage-specific embryonic antigen-4 as a novel marker of ductal cells of human eccrine sweat glands. Br J Dermatol, 176(6):1541-1548. https://doi.org/10.1111/bjd.15154
 5. Bugara B, Konieczny P, Wolnicka-Glubisz A, Eckhart L, Fischer H, Skalniak L, Borowczyk-Michalowska J, Drukala J, Jura J. (2017). MCPIP1 contributes to the inflammatory response of UVB-treated keratinocytes. J Dermatol Sci, 87(1):10-18. https://doi.org/10.1016/j.jdermsci.2017.03.013
 6. Borowczyk-Michalowska J, Zimolag E, Konieczny P, Chrapusta A, Madeja Z, Drukala J. (2017). Stage-Specific Embryonic Antigen-4 (SSEA-4) as a Distinguishing Marker between Eccrine and Apocrine Origin of Ducts of Sweat Glands. J Invest Dermatol, 137(11):2437-2440. https://doi.org/10.1016/j.jid.2017.07.003
 7. Nessler MB, Puchała J, Chrapusta A, Nessler K, Drukała J.(2014)  Levels of plasma matrix metalloproteinases (MMP-2 and MMP-9) in response to INTEGRA® dermal regeneration template implantation.Med Sci Monit. 20:91-6. doi: https://doi.org/10.12659/MSM.889135.
 8. Borowczyk J, Laczna E, Sporniak-Tutak K, Madeja Z, Drukala J. (2013). Mycophenolic acid affects basic functions of human keratinocytes in the IMPDH-dependent manner. Biochem Cell Biol, 91(5): 333-40. https://doi.org/10.1139/bcb-2013-0018
 9. Drukała J, Paczkowska E, Kucia M, Młyńska E, Krajewski A, Machaliński B, Madeja Z, Ratajczak MZ. (2012). Stem cells, including a population of very small embryonic-like stem cells, are mobilized into peripheral blood in patients after skin burn injury. Stem Cell Rev, 8(1):184-94. https://doi.org/10.1007/s12015-011-9272-4
 10. Nessler M, Puchala J, Wood FM, Wallace HJ, Fear MW, Nessler K, Drukala J. (2012). Changes in the plasma cytokine and growth factor profile are associated with impaired healing in pediatric patients treated with INTEGRA for reconstructive procedures. Burns, 39(4):667-73. https://doi.org/10.1016/j.burns.2012.09.001

Projekty naukowe:

Kierownik:

 1. NARODOWY PROGRAM ROZWOJU MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ 2011 – 2020 Ministerstwo Zdrowia „Przygotowanie do przeszczepienia autologicznych hodowanych komórek naskórka”, „Przygotowanie do przeszczepienia autologicznych hodowanych komórek chrząstki pobranych od żywego dawcy” termin realizacji projektu: 2017-2022
 2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 01.01.02-00-109/09, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie - Zbadanie roli i właściwości biologicznych komórek VSEL w regeneracji skóry; termin realizacji projektu: 2009 – 2015
 3. N N302 061936 MNiSzW„Aplikacja kliniczna autologicznych komórek skóry ludzkiej w leczeniu oparzeń z wykorzystaniem matrycy skóry właściwej Integra DRT - analiza procesów regeneracyjnych z wykorzystaniem modelu in vitro” termin realizacji projektu: 2009 – 2012

Główny wykonawca:

 1. PBZ-KBN-083/P05/2002 Komitet Badań Naukowych  „Badania nad możliwościami wykorzystania terapeutycznego nie embrionalnych komórek macierzystych u ssaków - Izolacja, charakterystyka oraz ekspansja kliniczna komórek macierzystych naskórka”, termin realizacji projektu: 2002 – 2005
 2. 6 P04B 019 19 Komitet Badań Naukowych „Masowe hodowle komórek skóry ludzkiej w celu przyspieszenia gojenia rozległych ran oparzeniowych i przewlekłych ran troficznych z ograniczeniem bliznowacenia oraz próby rekonstrukcji trójwymiarowej skóry”, termin realizacji projektu: 2001  2003