dr hab. Jolanta Sroka, prof. UJ

pokój nr C121
tel. (12) 664 6143
e-mail: jolanta.sroka@uj.edu.pl


prof. nadzwyczajny UJ (od 2019 r.)

1993 – mgr
1999 – dr
2010 – dr hab.
stopnie uzyskane w Uniwersytecie Jagiellońskim

 

 

 

Zmarła w styczniu 2021 roku

https://wbbib.uj.edu.pl/wydzial/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_oYhIKDBXnbw9/41648/146954400

Staże Naukowe i Wyróżnienia »

 1. Department of Pathology, University of Bern, Szwajcaria,(1999-2000)
 2. Department of Pathology, Karolinska Institute, Sztokholm, Szwecja, (2002, 2003)
 3. 2001-2008 Sekretarz Krakowskiego Oddziału PTBK
 4. 2002 - nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe
 5. 2005/2006 - stypendium Rektorskiego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 6. 2011 - nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe
 7. Od 2011 - członek Stałej Rektorskiej Komisji Socjalnej
 8. Członek Komisji Rewizyjnej Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki (2011-2014)

Zainteresowania Badawcze »

 • Badania mechanizmów aktywności ruchowej komórek prawidłowych i nowotworowych
 • Wpływ organicznych pochodnych metali ciężkich na migrację komórek i komunikację międzykomórkową przez złącza szczelinowe
 • Układ tioredoksyny w procesach biologicznych
 • Rola kinazy białkowej C w regulacji aktywności ruchowej komórek
 • Elektrotaksja komórek prawidłowych i nowotworowych

Dydaktyka »

Wpływ toksycznych czynników środowiska na komórki – (WBt-215)

Wybrane Publikacje »

 1. Keller. H.U., Hunziker, I.P., Sordat, B., Niggli, V. and Sroka, J. (2000) Protein Kinase C isoforms involved in regulation of cell shape and locomotion of human fibrosarcoma HT1080 cells. Int. J. Cancer, 88, 195-203.
 2. Sroka J., Madeja, M., Michalik, M., Przestalski, S and Korohoda W. (2002) Folic acid, ascorbic acid and sodium selenite restore the motility of Dictyostelium discoideum cells inhibited by trieethyllead. Toxicology, 180, 275-292.
 3. Sroka J., Von Gunten M., Dunn G., and Keller H.U. (2002). Phenotype modulation in non-adherent and adherent sublines of Walker carcinosarcoma cells: the role cell-substratum contacts and microtubules in controlling cell shape, locomotion and cytoskeletal structure. Int. J. Biochem. Cell Biol., 1252, 1-18.
 4. Madeja Z., Sroka J., Björkhem-Bergman L., Nyström C., Nordman T., Damdimopoulos A., Nalvarte I., Ericsson C., Spyrou G., Olsson Jm., Björnstedt M. (2005). The role of thioredoxin reductase activity in selenium induced cytotoxicity. Biochem. Pharmacol. 15; 69(12):1765-72.
 5. Sroka J., Antosik A., Czyż J., Nalvarte I., Olsson J., Spyrou G, Madeja Z. (2007). Overexpression of thioredoxin reductase 1 inhibits migration of HEK-293 cells. Biol. Cell. 99: 677-687.
 6. Sroka  J.,  Czyż J., Wojewoda M.,  Madeja Z. (2008). The inhibitory effect of diphenyltin on gap junctional intercellular communication in HEK-293 cells is reduced by thioredoxin reductase 1. Toxicol. Lett.  183: 45-51.
 7. Sroka  J.,  Kordecka A., Włosiak P., Madeja Z., Korohoda W. (2009).  Separation Methods of PMNLs affects their motile activity. Eur. J. Cell. Biol. 88:531-9.
 8. J. Sroka „Wpływ organicznych pochodnych cyny i ołowiu na migrację komórek zwierzęcych oraz międzykomórkową komunikację za pośrednictwem złącz szczelinowych" (2009) Seria Wydawnicza Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (rozprawa habilitacyjna).