prof. dr hab. Ewa ZUBA-SURMA

pokój nr C119A
tel. (12) 664 6180
e-mail: ewa.zuba-surma@uj.edu.pl

Profesor 

1999 – mgr
2004 – dr
stopnie uzyskane w Uniwersytecie Jagiellońskim
2009 – dr hab.
stopień uzyskany w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym
2020 – prof.
stopień uzyskany w Uniwersytecie Jagiellońskim

Staże Naukowe i Wyróżnienia »

Staże zagraniczne (długoterminowe):

 • 2005 – 2006     staż podoktorski - Institute of Molecular Cardiology, University of Louisville, KY, USA; Postdoctoral Fellow (1 rok)
 • 2006 – 2009    staż podoktorski - Stem Cell Biology Institute, Brown Cancer Center, University of Louisville, KY, USA; Research Associate (3 lata)

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia:

 • 1999    Stypendium Ministra Edukacji Narodowej dla najlepszych studentów UJ, Warszawa
 • 2007    Ralph Scott Fellow Research 2nd Award 2007, BCC UofL, Louisville, KY – nagroda dla najlepszych projektów badawczych w Brown Cancer Center, University of Louisville, KY
 • 2008    ISAC President's Award for Excellence – nagroda Prezydenta organizacji ISAC (International Society for Analytical Cytometry) za innowacje i osiągnięcia z zastosowaniem technik cytometrycznych; ISAC Bethesda, Ml
 • 2008    Stypendium w ramach Programu Homing/ Powroty - przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej dla naukowców powracających ze staży zagranicznych; FNP Warszawa;
 • 2009    Stypendium habilitacyjne Loreal Polska oraz Polskiego Komitetu ds. UNESCO dla Kobiet i Nauki (IX edycja); Warszawa    
 • 2009    Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe, Kraków
 • 2010    Nagroda indywidualna Prezesa Rady Ministrów RP za rozprawę habilitacyjną; Warszawa
 • 2011    Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe, Kraków

Zainteresowania Badawcze »

 • Zastosowania wybranych populacji komórek macierzystych i progenitorowych w leczeniu ostrych i przewlekłych uszkodzeń mięśnia sercowego, w tym optymalizacja metod identyfikacji, izolacji oraz namnażania komórek macierzystych (KM) w celu ich zastosowania w leczeniu regeneracji serca oraz dla innych celów medycyny regeneracyjnej.
 • Badania obejmują identyfikacje subpopulacji komórek macierzystych pochodzenia szpikowego o zwiększonym potencjale kardiomiogennym oraz angiogennym, w tym komórek macierzystych mezenchymalnych (MSCs) oraz indukowanych KM pluripotencjalnych (iPS), w celu ich potencjalnego wykorzystania u pacjentów.
 • Niezależne badania dotyczą także optymalizacji metod izolacyjnych oraz zastosowania „bardzo małych KM o charakterze embrionalnym" (ang. Very Small Embryonic-Like Stem Cells; VSELs) w regeneracji uszkodzonych tkanek i narządów.
 • W prowadzonych badaniach do oznaczania rzadkich populacji komórkowych wykorzystywane są m.in. najnowocześniejsze metody cytometrii przepływowej, w tym w zakresie wieloparametrowego sortowania komórek w technologii FACS oraz analizy obrazowej z zastosowaniem systemu ImageStream.

Dydaktyka »

Współczesne zagadnienia biologii komórki – zastosowania w medycynie regeneracyjnej –BT365

Wybrane Publikacje »

 • Zuba-Surma EK, Wojakowski W, Ratajczak MZ, Dawn B. Very Small Embryonic-Like Stem Cells: Biology and Therapeuthic Potential for Heart Repair. Antioxid Redox Signal. 2011; 15(7):1821-34.
 • Ratajczak MZ, Liu R, Marlicz W, Blogowski W, Starzynska T, Wojakowski W, Zuba-Surma E. Identification of very small embryonic/epiblast-like stem cells (VSELs) circulating in peripheral blood during organ/tissue injuries. Methods Cell Biol. 2011;103:31-54.
 • Ratajczak J, Zuba-Surma E, Klich I, Liu R, Wysoczynski M, Greco N, Kucia M, Laughlin MJ, Ratajczak MZ. Hematopoietic differentiation of umbilical cord blood-derived very small embryonic/epiblast-like stem cells. Leukemia 2011, 25(8):1278-85.
 • Zuba-Surma EK, Guo Y, Taher H, Sanganalmath SK, Hunt G, Vincent RJ, Kucia M, Abdel-Latif A, Tang XL, Ratajczak MZ, Dawn B, Bolli R. Transplantation of expanded bone marrow-derived very small embryonic-like stem cells (VSEL-SCs) improves left ventricular function and remodeling after myocardial infarction. J Cell Mol Med. 2011 15(6):1319-28.
 • Liu Y, Clem B, Zuba-Surma EK, El-Naggar S, Telang S, Jenson AB, Wang Y, Shao H, Ratajczak MZ, Chesney J, Dean DC. Mouse fibroblasts lacking RB1 function form spheres and undergo reprogramming to a cancer stem cell phenotype. Cell Stem Cell. 2009 Apr 3;4(4):336-47.
 • Zuba-Surma EK, Kucia M, Wu W, Klich I, Lillard JW, Ratajczak J, Ratajczak MZ. Very Small Embryonic-Like Stem Cells are present in adult murine organs: ImageStream-based morphological analysis and distribution studies Cytometry A 2008; 73A (12):1116-27.
 • Zuba-Surma EK, Kucia M, Dawn B, Guo Y, Ratajczak MZ, Bolli R. Bone marrow-derived pluripotent very small embryonic-like stem cells (VSELs) are mobilized after acute myocardial infarction. J Mol Cell Cardiol 2008; 44(5): 865-73.
 • Zuba-Surma EK, Kucia M, Abdel-Latif A, Dawn B, Hall B, Singh R, Lillard JW, Ratajczak MZ. Morphological characterization of Very Small Embryonic-Like stem cells (VSELs) by ImageStream system analysis. J Cell Mol Med 2008; 12(1):292-303.
 • Dawn B, Tiwari S, Kucia M, Zuba-Surma EK, Guo Y, SanganalMath SK, Abdel-Latif A, Hunt G, Vincent RJ, Taher H, Reed NJ, Ratajczak MZ, Bolli R. Transplantation of bone marrow-derived very small embryonic-like stem cells (VSELs) attenuates left ventricular dysfunction and remodeling after myocardial infarction. Stem Cells 2008; 26(6):1646-55.
 • Zuba-Surma EK, Abdel-Latif A, Case J, Tiwari S, Hunt G, Vincent RJ, Ranjan S, Srour EF, Bolli R, Dawn B. Sca-1 expression is associated with decreased cardiomyogenic differentiation potential of skeletal muscle-derived adult primitive cells. J Mol Cell Cardiol 2006;41(4):650-60.