Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. EWA ZUBA-SURMA

Profesor

Profesor

prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma

pokój nr: C119A
tel. (12) 664 61 80
e-mail: ewa.zuba-surma@uj.edu.pl

2020 - prof. nauk medycznych (w zakresie biologii medycznej); Wydział Lekarski Collegium Medicum; Uniwersytet Jagielloński

2009 - dr hab. w dziedzinie nauk medycznych (w zakresie biologii medycznej); Wydział Lekarski; Pomorski Uniwersytet Medyczny

2004 - dr nauk biologicznych (w zakresie biologii; specjalność: immunologia); Wydział Biologii i Nauk o Ziemii; Uniwersytet Jagielloński

1999 - mgr, Wydział Biologii i Nauk o Ziemii; Uniwersytet Jagielloński

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6814-6127
RESEARCHGATE: https://www.researchgate.net/profile/Ewa_Zuba-Surma
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/ewa-zuba-surma-88257911b/
AKADEMIA-NET: https://www.academia-net.org/profil/prof-dr-dr-h-c-ewa-zuba-surma/1406532

Staże naukowe, wyróżnienia, przynależność do towarzystw naukowych:

Staże naukowe:

 • 2005-2009: Institute of Molecular Cardiology Division of Cardiology University of Louisville, Louisville, KY, USA (Postdoctoral Fellow)

 • 2006-2009: Stem Cell Biology Institute Brown Cancer Center University of Louisville, Louisville, KY, USA (Postdoctoral Fellow)

 • 2011-2018: Cardiovascular Research Institute, University of Kansas Medical Center, Kansas City, KS, USA (Visiting Professorship)

 • Od 2018: Cardiovascular Research Laboratory, Division of Cardiovascular Medicine, Kirk Kerkorian School of Medicine at University of Nevada, Las Vegas, NV, USA (Visiting Professorship)

Wyróżnienia:

 • 2007: Ralph Scott Fellow Research 2nd Award 2007, BCC UofL, Louisville, KY, USA

 • 2008: ISAC President’s Award for Excellence, ISAC Bethesda, Ml

 • 2008: Stypendium w ramach Programu Homing/ Powroty przyznawanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP), Warszawa

 • 2009: Stypendium Loreal Polska oraz Polskiego Komitetu ds. UNESCO dla Kobiet i Nauki (IX edycja); Warszawa

 • 2009: Indywidualna nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za wybitne osiągnięcia naukowe; Kraków (także w roku 2011-2015)

 • 2010: Nagroda Prezesa Rady Ministrów RP za habilitację; Warszawa

 • 2010: Zespołowa Nagroda I stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; Katowice

 • 2013: Nagroda za osiągniecie naukowe na “World Conference for Regenerative Medicine” Leipzig, Niemcy

 • 2018: Nagroda za osiągniecie naukowe na “15th International Symposium on Cardiovascular Regeneration and Repair" Madryt, Hiszpania

 • 2018: Best Manuscript Award by editorial Board of Circulation Research journal for best articles, Chicago, USA

 • 2019: Zespołowa Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za publikację; Kraków

Przynależność do towarzystw naukowych:

 • International Society for Extracellular Vesicles (Prezes)

 • American Heart Association

 • Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów

 • Polskie Towarzystwo Biologii Komórki 

Pełnione funkcje:

Funkcje pełnione w UJ:

 • Członek Rektorskiej Komisji Oceniającej

 • Pełnomocnik Rektora ds. badania klinicznego BioMiStem-CT

 • Pełnomocnika Dziekana ds. wymiany międzynarodowej studentów

 • Reprezentant WBBiB UJ w sieci UNA Europa

Obowiązki recenzenckie artykułów naukowych:

 • Leukemia, Cytometry A, Folia Histochemica et Cytobiologica, Stem Cell, Molecular Biotechnology, Stem Cells and Development

Członek zespołów edytorskich czaspism (Editorial Board member):

 • Journal of Stem Cell Research & Transplantation (IJST) (open access; SciDoc)

 • Journal of Geriatric Cardiology (JGC) (Science Press)

 • Cell Biology (open access; Biohelikon)

 • Cells (open access; IMDP)

Obowiązki recenzenckie grantów badawczych:

 • NCN, NCBR, FNP, EU, UNA Europa

Zainteresowania badawcze:

 • Komórki macierzyste (KM) i ich zastosowania w naprawie tkankowej

 • Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe (ang. extracellular vesicles; EVs) i ich udział w regeneracji

 • Mechanizmy pro-regeneracyjne komórek macierzystych

 • Molekularne podłoże aktywności KM oraz EVs naprawie tkankowej (czynniki białkowe, niekodujące RNA)

 • Rozwój nowych terapii regeneracyjnych w kardiologii i ortopedii

 • Inżynieria tkankowa z zastosowaniem biomateriałów i KM (implanty)

 • Cytometria przepływowa oraz obrazowa w badaniach KM oraz EVs

 • Rozwój zaawansowanych produktów leczniczych opartych o KM oraz EVs

 • Badania translacyjne w biologii i biotechnologii komórek macierzystych oraz EVs (badania przedkliniczne oraz badania kliniczne)

Dydaktyka:

 • Introduction to Stem Cell Biology (WBT-BT400E) ·

 • Komórki macierzyste - zastosowania w biotechnologii i medycynie (WBT-BT2-208)

 • Contemporary subjects in cell biology – focus on regenerative medicine (WBT-BT365E)

 • Essential Aspects of Cell Biology (WBT-MBT2-1E)

 • Practicum z cytochemii (BCH-395)

 • Biologia molekularna – kurs zaawansowany (WBT-BT2-003)

 • Nanobiotechnologia dla biofizyków (WBT-BFMK2-1.5)

 • Seminarium specjalistyczne II dla studentów II stopnia biochemii (WBt-BCH411)

 • Biologia Komórki - dla studentów studiów podyplomowych (WBT-PN-BM42)

 • Pracownie specjalizacyjne: licencjackie i magisterskie, doktoranckie (dla Studentów w Zakładzie Biologii Komórki) i Tutoriale dla studentów SMP oraz SDNŚiP

 • Opieka i prowadzenie prac dyplomowych studentów kierunków: Biotechnologia molekularna, Biochemia, Molecular biotechnology

 • Tutorial dla studentów Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (SMP)

Wybrane publikacje:

 1. Dawn B, Abdel-Latif A, Sanganalmath SK, Flaherty MP, Zuba-Surma EK. CARDIAC REPAIR WITH ADULT BONE MARROW-DERIVED CELLS: THE CLINICAL EVIDENCE. Antioxid Redox Signal. 2009 Feb 9  https://doi.org/10.1089/ars.2009.2462 

 2. Liu R, Klich I, Ratajczak J, Ratajczak MZ, Zuba-Surma EK. Erythrocyte-derived microvesicles may transfer phosphatidylserine to the surface of nucleated cells and falsely "mark" them as apoptotic. Eur J Haematol. 2009, 83(3): 220-9  https://doi.org/10.1111/j.1600-0609.2009.01271.x

 3. Jeevanantham V, Butler M, Saad A, Abdel-Latif A, Zuba-Surma EK, Dawn B. Adult bone marrow cell therapy improves survival and induces long-term improvement in cardiac parameters: A systematic review and meta-analysis. Circulation 2012 Jul 31;126(5):551-68 https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.111.086074

 4. Bobis-Wozowicz S, Kmiotek K, Sekula M, Kedracka-Krok S, Kamycka E, Adamiak M, Jankowska U, Madetko-Talowska A, Sarna M, Bik-Multanowski M, Kolcz J, Boruczkowski D, Madeja Z, Dawn B, Zuba-Surma EK. Human Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Microvesicles Transmit RNAs and Proteins to Recipient Mature Heart Cells Modulating Cell Fate and Behavior. Stem Cells. 2015, Sep;33(9):2748-61 https://doi.org/10.1002/stem.2078

 5. Afzal MR, Samanta A, Shah ZI, Jeevanantham V, Abdel-Latif A, Zuba-Surma EK, Dawn B. Adult Bone Marrow Cell Therapy for Ischemic Heart Disease: Evidence and Insights from Randomized Controlled Trials. Circ Res. 2015 Jul 9 https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.114.304792

 6. Labedz-Maslowska A, Lipert B, Berdecka D, Kedracka-Krok S, Jankowska U, Kamycka E, Sekula M, Madeja Z, Dawn B, Jura J, Zuba-Surma EK. Monocyte Chemoattractant Protein-Induced Protein 1 (MCPIP1) Enhances Angiogenic and Cardiomyogenic Potential of Murine Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells. PLoS One. 2015 Jul 27;10(7):e0133746 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0133746

 7. Bobis-Wozowicz S, Kmiotek K, Kania K, Karnas E, Labedz-Maslowska A, Sekula M, Kedracka-Krok S, Kolcz J, Boruczkowski D, Madeja Z, Zuba-Surma EK. Diverse impact of xeno-free conditions on biological and regenerative properties of hUC-MSCs and their extracellular vesicles. J Mol Med (Berl). 2016 Sep 16 https://doi.org/10.1007/s00109-016-1471-7

 8. Samanta A, Kaja AK, Afzal MR, Zuba-Surma EK, Dawn B. Bone marrow cells for heart repair: clinical evidence and perspectives. Minerva Cardioangiol. 2016 Nov 11. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27834476/

 9. Sekuła M, Domalik-Pyzik P, Morawska-Chochół A, Bobis-Wozowicz S, Karnas E, Noga S, Boruczkowski D, Adamiak M, Madeja Z, Chłopek J, Zuba-Surma EK. Polylactide- and polycaprolactone-based substrates enhance angiogenic potential of human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells in vitro - implications for cardiovascular repair. Materials Science and Engineering C, 2017 August (77): 521–533 https://doi.org/10.1016/j.msec.2017.03.281

 10. Adamiak M, Cheng G, Bobis-Wozowicz S, Zhao L, Kedracka-Krok S, Samanta A, Karnas E, Xuan YT, Skupien-Rabian B, Chen X, Jankowska U, Girgis M, Sekula M, Davani A, Lasota S, Vincent RJ, Sarna M, Newell KL, Wang OL, Dudley N, Madeja Z, Dawn B, Zuba-Surma EK. Induced Pluripotent Stem Cell (iPSC)-Derived Extracellular Vesicles Are Safer and More Effective for Cardiac Repair Than iPSCs. Circ Res. 2018 Jan 19;122(2):296-309. https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.117.311769

 11. Théry Clotilde et al. Minimal information for studies of extracellular vesicles 2018 (MISEV2018) : a position statement of the International Society for Extracellular Vesicles and update of the MISEV2014 guidelines. Journal of Extracellular Vesicles, 2018 vol. 7 no. 1. https://doi.org/10.1080/20013078.2018.1535750

 12. Lelek Joanna , Zuba-Surma Ewa. Perspectives for future use of extracellular vesicles from umbilical cord- and adipose tissue-derived mesenchymal stem/stromal cells in regenerative therapies: synthetic review. International Journal of Molecular Sciences, 2020 vol. 21 no. 3. https://doi.org/10.3390/ijms21030799

 13. Łabędź-Masłowska Anna , Bryniarska Natalia, Kubiak Andrzej, Kaczmarzyk Tomasz , Sekuła-Stryjewska Małgorzata , Noga Sylwia , Boruczkowski Dariusz, Madeja Zbigniew , Zuba-Surma Ewa. Multilineage differentiation potential of human dental pulp stem cells: impact of 3D and hypoxic environment on osteogenesis in vitro. International Journal of Molecular Sciences, 2020 vol. 21 no. 17. https://doi.org/10.3390/ijms21176172

 14. Labedz-Maslowska A, Szkaradek A, Mierzwinski T, Madeja Z, Zuba-Surma E. (2021). Processing and Ex Vivo Expansion of Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem/Stromal Cells for the Development of an Advanced Therapy Medicinal Product for use in Humans. Cells, 10(8):1908. https://doi.org/10.3390/cells10081908

 15. Karnas E, Sekuła-Stryjewska M, Kmiotek-Wasylewska K, Bobis-Wozowicz S, Ryszawy D, Sarna M, Madeja Z, Zuba-Surma EK Extracellular vesicles from human iPSCs enhance reconstitution capacity of cord blood-derived hematopoietic stem and progenitor cells. Leukemia. 2021 Jun 17. https://doi.org/10.1038/s41375-021-01325-y

Patenty i zgłoszenia patentowe:

Patenty:

 1. United States Patent (No.: US 8,431,162 B2) Zuba-Surma et al.: "SUBPOPULATIONS OF BONE MARROW-DERIVED ADHERENT STEM CELLS AND METHODS OF USE THEREFORE," Date of Patent: Apr. 30, 2013 (Inventor)

Zgłoszenia patentowe:

 1. United States provisional patent application serial no. 61/000,954; Title: "TRANSPLANTATION OF VERY SMALL EMBRYONIC-LIKE (VSEL) STEM CELLS FOR CARDIAC REPAIR FOLLOWING MYOCARDIAL INFARCTION," Filing date: October 30, 2007; Inventor;
 2. United States provisional patent application serial no. 61/194,218; Title: "STEM CELLS AND USES THEREFOR FOR AMELIORATING MYOCARDIAL INFARCTION" Filing date: September 25, 2008; Inventor;
 3. United States provisional patent application serial no. 61/194,719; Title: "MULTI-INSTRUMENTAL APPROCHES TO IDENTIFY AND ISOLATE
 4. PCT patent application no. PCT/IB2018/055591 "IN VIVO DELIVERY SYSTEM OF THE GENOME DNA MODIFYING ENZYMES AND THE USE THEREOF"; 2018; Inventor
 5. PCT patent application no. PCT/PL2020/050080 „The use of polyelectrolytes as cryoprotectants and a method of cryopreservation with their use”, 2020; Inventor

Projekty naukowe:

 1. MAESTRO 11 (NCN/2019/34/A/NZ3/00134) Molekularne i komórkowe mechanizmy pro-regeneracyjnego działania pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EVs) z komórek macierzystych w uszkodzeniach niedokrwiennych serca: Rola microRNAs (2020-2025).

 2. STRATEGMED III (STRATEGMED3/303570/7/NCBR/2017) Opracowanie zoptymalizowanych metod leczenia uszkodzeń tkankowych w oparciu o innowacyjne kompozyty oraz mezenchymalne komórki macierzyste i ich pochodne u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi (2017-2021).

 3. SYMFONIA 3 (NCN/2015/16/W/NZ4/00071) Optymalizacja złożonych biokompatybilnych rusztowań opartych o grafen oraz zdefiniowane populacje komórek macierzystych dla celów regeneracji tkanek (2015-2019).

 4. SONATA-Bis (NCN/UMO-2013/10/E/NZ3/00) Badania efektywności mikrofragmentów z komórek macierzystych modyfikowanych genetycznie, jako nośników miRNA o działaniu proangiogennym i kardiomiogennym (2014-2018).

 5. TEAM (FNP/TEAM/2012-9/6) Bioaktywne mikropęcherzyki z komórek macierzystych jako nowe narzędzie w regeneracji tkanek (2012-2015).

 6. POIG (NCBiR/POIG 01-01-02-00-109/09) Innowacyjne metody zastosowania komórek macierzystych w medycynie (2011-2015).

 7. Optymalizacja przygotowania antygenowo - zdefiniowanych komórek macierzystych mezenchymalnych dla celów terapii regeneracyjnej mięśnia sercowego po zawale” – grant własny z MNiSW (2010-2013) – Nr N302 177338.

 8. Rola oksygenazy hemowej 1 (HO-1) jako modulatora różnicowania indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPS) w procesach angiogenezy i miogenezy – grant własny z MNiSW (2010-2013) – Nr N301 422738.

 9. Homing/ Powroty Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – Nr HOM-2008/15. Mobilizacja populacji komórek macierzystych oraz progenitorowych do krwi pacjentów z chorobą niedokrwienną serca („Mobilization of populations of stem/ primitive cells into peripheral blood of patients with ischemic heart disease”) (2008-2010).

Badania kliniczne (Kierownik z ramienia Sponsora):

 1. Badanie kliniczne “Clinical Trial to Evaluate Safety and Efficacy of MesoCellA-Ortho Tissue-Engineered Advanced Therapy Product in Patients With Osteoarthrosis and Civilisation Diseases (BioMiStem-CT)” (ClinicalTrial.gov ID: NCT05081921).