Elżbieta SATER

pokój nr C137
tel. (12) 664 6140
e-mail: elzbieta.sater@uj.edu.plemerytowany

pracownik techniczny