Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

AKTUALNOŚCI

Dr Milena Paw laureatką konkursu Indywidualne Granty Badawcze!!!

Wydziałowa komisja ds. POB BioS przedstawiła wyniki konkursów ogłoszonych 16 maja 2024 r na Indywidualne Granty Badawcze oraz Staże Zagraniczne. W konkusie na Indywidualne Granty Badawcze środki otrzymała dr Milena Paw z naszego Zakładu! Serdecznie gratulujemy!!!

Dr Sylwia Bobis-Wozowicz laureatką w konkursie FIRST TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej!!
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki pierwszego naboru wniosków (1/2023) w działaniu FIRST TEAM finansowanym z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Środki w łącznej wysokości 3 912 680 PLN otrzymał projekt pt. Innowacyjna strategia leczenia mukowiscydozy, którego autorką jest dr Sylwia Bobis-Wozowicz z naszego Zakładu! Celem projektu jest opracowanie nowatorskiej strategii leczenia mukowiscydozy z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii opartych o pęcherzyki zewnątrzkomórkowe (EVs) i narzędzia do edycji genomu, takie jak system CRISPR/Cas9. Mukowiscydoza jest najczęstszą dziedziczną chorobą jednogenową w populacji rasy kaukaskiej. Na skutek z mutacji w genie CFTR, u chorych często pojawia się zapalenie płuc, które w stanach chronicznych prowadzi do zwłóknienia płuc. Dlatego istnieje potrzeba opracowania nowych terapii, które skutecznie wyeliminują przyczynę choroby lub znacząco poprawią życie pacjentów. Serdecznie GRATULUJEMY!

Zapraszamy do obejrzenia wykładu Prof. Włodzimierza Korohody!!!
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wykładu prof. dra hab. Włodzimierza Korohody - założyciela Zakładu Biologii Komórki, pt. „Biologia w XXI wieku. Nieporozumienia i potencjalne zagrożenia wynikające z braku znajomości biologii”, który Pan Profesor wygłosił w dn. 07.12.2023 podczas posiedzenia naukowego Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych Polskiej Akademii Nauk. więcej o

Profesor Zbigniew Madeja Członkiem Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN!
W dn. 23.05.2024, decyzją Dziekana Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk prof. dr. hab. Krzysztofa W. Nowaka, Kierownik ZBK, prof. dr hab. Zbigniew Madeja został powołany na Członka Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN na kadencję 2024-2028. Serdecznie gratulujemy!

Dr Milena Paw laureatką konkursu na staż zagraniczny!!!
Wydziałowa komisja ds. POB BioS przedstawiła wyniki konkursów ogłoszonych 15 lutego 2024 r na Indywidualne Granty Badawcze, Staże Zagraniczne oraz Udział w Warsztatach Specjalistycznych. W konkusie na Staże Zagraniczne środki otrzymała dr Milena Paw z naszego Zakładu! Serdecznie gratulujemy!!!

Dr Dawid Wnuk Przewodniczącym polskiej Sekcji Młodych Naukowców (Junior Section FEBS)!!
Na posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w dniu 19-go kwietnia 2024 r powołano Sekcję Młodych Naukowców (Junior Section FEBS), która będzie działać w ramach Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS). Przewodniczącym polskiej Sekcji Młodych Naukowców został dr Dawid Wnuk z naszego Zakładu. Serdecznie gratulujemy!!!
więcej o

Prof. dr hab. Justyna Drukała zaproszona na kongres CYTO2024 w Szkocji!

CYTO 2024 to 37. doroczny kongres Międzynarodowego Towarzystwa Postępu Cytometrii, który jest najważniejszą, międzynarodową konferencją poświęconą wielu aspektom cytometrii w nauce i inżynierii. 

Prof. Justyna Drukała została zaproszona do wygłoszenia wykładu podczas sesji: "Komórki macierzyste/granice inżynierii tkankowej". Wykład pod tytułem: "Produkty inżynierii tkankowej in vitro w regeneracji skóry - doświadczenia kliniczne" zapewnił kompleksowy przegląd najnowszych osiągnięć w zakresie technik inżynierii tkankowej i ich praktycznego zastosowania w dziedzinie gojenia się ran, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia oparzeń. Prelegentka przedstawiła potencjalny wpływ ATMPs (ang. advanced therapy medicinal products; produkty lecznicze terapii zaawansowanej) w medycynie regeneracyjnej oraz wyzwania związane z zapewnieniem jakości i przestrzeganiem standardów GMP (dobrej praktyki wytwarzania) podczas procesu wytwarzania ATMPs. Serdecznie gratulujemy!!!

więcej o

XII edycja Lifescience dla licealistów w ZBK!!
W sobotę, 20 kwietnia licealistki i licealiści mieli okazję odwiedzić Zakład Biologii Komórki w ramach już XII edycji akcji Lifescience dla licealistów na WBBiB. W Zakładzie Biologii Komórki uczestnicy mieli okazję zapoznać się, zarówno w teorii jak i praktyce, z mikroskopią fluorescencyjną. Po wprowadzeniu teoretycznym i zapoznaniu się z budową tego bardzo ciekawego typu mikroskopu licealistom udało się wykonać własne preparaty i obserwować na czarnym tle pięknie wybarwione jądro komórkowe, mitochondria, lizosomy oraz cytoszkielet aktynowy w komórkach prawidłowych i nowotworowych. Zajęcia w ramach akcji przeprowadzili: dr Dawid Wnuk oraz dr Milena Paw.

Studenci ZBK laureatami programu BioLAB!!
Pani Wiktoria Szwalec, realizująca badania naukowe dotyczące włóknienia podnabłonkowego w astmie do swojej pracy magisterskiej pod opieką dra Dawida Wnuka oraz Pan Marcin Ostoja-Hełczyński realizujący swoje badania pod opieką prof. dr hab. Ewy Zuby-Surmy zostali laureatami programu BioLAB. Program BioLAB to roczny staż dla studentów i studentek nauk biologiczno-chemicznych, biofizycznych, medycznych i pokrewnych w czterech amerykańskich instytucjach naukowych. Pani Wiktoria zrealizuje swój staż w grupie badawczej dr Iry G. Schulmana w Zakładzie Farmakologii Universytetu w Virginii i zajmie się badaniem procesów włóknienia w nielakoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby związanym z zaburzeniami metabolicznymi (MASH). Pan Marcin zrealizuje swoje badania pod opieką dra Jake'a Kirklanda w Oklahoma Medical Research Foundtaion i zajmie się zbadaniem wpływu regulatorów chromatyny na rozwój komórek serca i utrzymanie populacji komórek macierzystych serca u myszy. Serdecznie gratulujemy!!!

Popularyzacja nauki -   dr Krzysztof Chyliński znów zaproszony do Krakowa!
Staraniem dra Dawida Wnuka oraz Studentów organizujących konferencję Genomica, w murach naszej Alma Mater ponownie zagości dr Krzysztof Chyliński - współodkrywca systemu CRISPR-Cas i bohater książki Waltera Isaacsona "Kod życia. Jennifer Doudna, edycja genów i przyszłość ludzkości", który w ubiegłym roku wygłosił wykład otwarty na zaproszenie pracowników z ZBK. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się w dn. 17-19.05.2024 w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych. Warto także nadmienić, że dzięki zaangażowaniu i staraniom dra Wnuka podczas ostatniego pobytu w Krakowie, dr Chyliński udzielił dwóch wywiadów: dla Radia RMF FM, którego można posłuchać (lub przeczytać) tutaj, a także dla portalu TVN24 - wywiad można znaleźć tutaj.

Zwłóknienia narządów będzie można leczyć wykorzystując siły natury!!!
Interdyscyplinarne badania zespołu młodych naukowców z naszego Zakładu pod kierownictwem dr Sylwii Bobis-Wozowicz dowodzą, że w przyszłości będzie można leczyć zwłóknienia narządów wykorzystując siły natury. Mają w tym pomóc pęcherzyki zewnątrzkomórkowe, czyli nanostruktury wydzielane przez komórki różnych organizmów. Naukowcy odkryli ważną właściwość tych struktur i przeprowadzono badania, które dowodzą, że pęcherzyki potencjalnie można zastosować w terapii. W skład Zespołu prowadzącego badania weszli: dr Sylwia Bobis-Wozowicz, dr Milena Paw, dr hab. Paweł Ferdek, dr Dawid Wnuk, dr Marcin Piejko, mgr Agnieszka Kusiak, mgr Jacek Litewka, mgr Kinga Nit, mgr Kinga Stopa. Badania koncentrują się na cząsteczkach mikro RNA odpowiadających za przeciwzwłóknieniowe właściwości pęcherzyków zewnątrzkomórkowych. Zespół już je zidentyfikował, a następnie potwierdził, że pełnią one funkcję inhibitora procesów zwłóknieniowych tak samo skutecznie w przypadku leczenia zwłóknień różnych narządów – serca, płuc, trzustki, jak i wątroby. Serdecznie gratulujemy!!! więcej o

Publikacja zespołu naukowego Prof. Ewy Zuby-Surmy w prestiżowym czasopiśmie Journal of Nanobiotechnology (IF=10,2)!!!

Zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Zuby-Surmy opublikował artykuł w „Journal of Nanobiotechnology” (IF2023=10,2). Praca powstała dzięki polsko-francuskiej współpracy zespołów z WBBiB UJ oraz INSERM.

Pierwszymi autorami publikacji pt. Mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles exert pro-angiogenic and pro-lymphangiogenic effects in ischemic tissues by transferring various microRNAs and proteins including ITGa5 and NRP1 są dr Anna Łabędź-Masłowska oraz dr Luisa Vergori. W badania zaangażowani byli ze strony WBBiB: Anna Łabędź-Masłowska, Elżbieta Karnas, Sylwia Bobis-Wozowicz i Ewa Zuba-Surma z Zakładu Biologii Komórki oraz Syliwa Kędracka-Krok z Zakładu Biochemii Fizycznej i Michał Sarna z Zakładu Biofizyki.
Z artykułem można się zapoznać na stronie wydawnictwa. Publikacja artykułu w trybie otwartego dostępu była możliwa dzięki finansowaniu ze środków WBBiB UJ w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Serdecznie gratulujemy!!!

więcej o

Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Szanowni Państwo,

Niech nadchodzący Nowy Rok 2024 przyniesie Państwu wiele inspiracji do działania, ciekawych pomysłów oraz samych sukcesów w każdej podjętej działalności, zarówno na polu naukowym, dydaktycznym, jak i organizacyjnym.
Szczęśliwego i owocnego Nowego Roku 2024!

Redakcja Strony ZBK

Nasi pracownicy zapraszają do współtworzenia numeru specjalnego w Biomedicines!!
Dr Milena Paw i Dr Dawid Wnuk zapraszają do współtworzenia numeru specjalnego Biomecidices zatytułowanego: „Fibroblasty: Spostrzeżenia z perspektywy molekularnej i patofizjologicznej”. Wydanie specjalne poświęcone jest fibroblastom - komórkom tkanki łącznej, zarówno w kontekście opracowania nowych modeli badawczych in vitro, różnicowania (gł. w miofibroblasty) i odróżnicowania fibroblastów (dla celów medycyny regeneracyjnej) oraz roli fibroblastów w stanach fizjologicznych, patologicznych i nowotworzeniu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lipca 2024 r. Dla wszystkich zainteresowanych przewidziane są atrakcyjne zniżki w opłatach za publikację (zainteresowanych prosimy o kontakt e-mailowy). więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Biologii Komórki został utworzony 1 kwietnia 1979 roku w Instytucie Biologii Molekularnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego twórcą i zarazem pierwszym kierownikiem został prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda.
Od 2006 roku Zakładem kieruje prof. dr hab. Zbigniew Madeja.

Badania naukowe prowadzone obecnie w Zakładzie Biologii Komórki dotyczą:

 • funkcji bezpośrednich oddziaływań komórka-komórka w regulacji aktywności migracyjnej komórek nowotworowych,
 • wpływu funkcji złącz szczelinowych i białek adhezyjnych na inwazyjność komórek nowotworowych,
 • roli reaktywnych form tlenu w regulacji aktywności migracyjnej i komunikacji międzykomórkowej przez złącza szczelinowe,
 • mechanizmów elektrotaksji,
 • mechanizmów przejścia epitelialno-mezenchymalnego (EMT),
 • wykorzystania metod elektrochemicznych w biologii komórki,
 • mechanizmów zmiany fenotypowej fibroblastów w miofibroblasty oraz jej udziału w przebudowie ściany dróg oddechowych w astmie oskrzelowej,
 • mechanizmów procesów endocytozy,
 • wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP) i ich wykorzystanie w medycynie regeneracyjnej (oparzenia, chondromalacja) 
 • optymalizacji populacji komórek macierzystych (KM) i progenitorowych dla zastosowań w kardiologii eksperymentalnej, w tym KM pluripotencjalnych VSELs oraz iPS, a także KM mezenchymalnych (MSCs) o różnym fenotypie antygenowym (Zespół Biotechnologii Komórek Macierzystych),
 • zastosowania komórek macierzystych i progenitorowych w medycynie regeneracyjnej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ciekawe wykłady Gości i Pracowników Zakładu Biologii Komórki:

Prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma, wykład pod tytułem: Korzyści i ryzyko zastosowania komórek macierzystych w medycynie geriatrycznej możesz obejrzeć klikając w obrazek poniżej:

Źródło nagrania: Medycyna Praktyczna, link: www.mp.pl

Popularyzacja nauki - wywiad z Gościem Zakładu Biologii Komórki - drem Krzysztofem Chylińskim - współodkrywcą systemu CRISPR-Cas9, możesz obejrzeć klikając w obrazek poniżej:

Źródło nagrania: RMF FM, link: rmf24.pl/nauka

Pozostałe wykłady znajdują się poniżej:

Zobacz video galerię

Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda: Biologia w XXI wieku. Nieporozumienia i potencjalne zagrożenia wynikające z braku znajomości biologii

Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda: Jak badania poznawcze komórek zostają wykorzystywane w życiu codziennym i biomedycynie:

Prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma: Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe z komórek macierzystych:

Prof. dr hab. Justyna Drukała: Inżynieria tkankowa w leczeniu uszkodzeń skóry – blaski i cienie medycyny regeneracyjnej w praktyce:

Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda: Biologia komórkowa i molekularna nauką XXI wieku:

Prof dr hab. Ewa Zuba-Surma & dr E. Karnas: iPSC EVs boost hematopoietic properties of cord blood cells: