Hodowla: aplikacja kliniczna komórek

plakat

Pracownia Inżynierii Komórkowej i Tkankowej specjalizuje się w hodowli autologicznych komórek skóry ludzkiej, które wykorzystywane są w leczeniu oparzeń oraz trudno gojących się ran. Procedura izolacji i hodowli komórek, wykorzystywanych w klinice może być przeprowadzana w pracowni spełniającej normy i wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania. Metoda opiera się na aplikacji własnych komórek pacjenta w formie zawiesiny w kleju fibrynowym. Z pobranego wycinka izoluje się enzymatycznie warstwy skóry (skórę właściwą i naskórek), z których następnie wyprowadza się hodowlę komórek typowych dla tych warstw. Komórki hodowane są ok.2 tygodnie w zdefiniowanych, bezsurowiczych pożywkach, a następnie, w trakcie zabiegu operacyjnego, po wymieszaniu z fibrynowym klejem tkankowym pokrywa się nimi ranę.

Realizowane projekty mają nie tylko ogromne znaczenie aplikacyjne, czego dowodem mogą być dotychczasowe rezultaty – przygotowanych do aplikacji klinicznej 75 hodowli autologicznych komórek naskórka ludzkiego przeszczepianych następnie na rany oparzeniowe lub rany troficzne pacjentów leczonych we współpracy z ośrodkami klinicznymi.

We współpracy z Kliniką Dermatologii CM UJ prowadzone są badania nad wykorzystaniem hodowanych komórek barwnikowych skóry w leczeniu bielactwa. Obecnie – we współpracy z Dziecięcym Centrum Oparzeniowym-realizowany jest projekt dotyczący wykorzystania hodowanego naskórka do rekonstrukcji pełnej grubości skóry z użyciem matrycy skóry właściwej Integra DRT®