Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bank Tkanek i Komórek Zakładu Biologii Komórki oraz działająca przy nim Wytwórnia ATMP na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii to pierwsza jednostka w Polsce, która w roku 1996 przeprowadziła hodowlę komórek skóry ludzkiej in vitro, które później zostały przeszczepione pacjentowi na ranę.

W roku 1996, we współpracy z Oddziałem Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie przeprowadziliśmy pierwszą próbę przeszczepienia ludzkich komórek naskórka. Była to pierwsza w Polsce, udana próba kliniczna z wykorzystaniem autologicznych keratynocytów w leczeniu trudno gojącej się rany podudzia.

Naszą misją jest wykorzystanie najnowszych osiągnięć współczesnej inżynierii komórkowej w celu pokonywania barier konwencjonalnej medycyny dla ratowania zdrowia i życia pacjentów, u których tradycyjne metody leczenia nie przyniosły efektu.

Naszym zasadniczym celem jest rozwój polskiej inżynierii komórkowej w oparciu o integrację środowisk: naukowego, klinicznego i farmaceutycznego. Nasze produkty lecznicze terapii zaawansowanych (ang. advanced therapy medicinal products - ATMP) powstają w oparciu o najwyższej jakości standardy produkcji farmaceutycznej (GMP) przy jednoczesnym pozyskiwaniu nowej wiedzy w obszarze inżynierii komórkowej.

Bank Tkanek i Komórek ZBK
Bank Tkanek i Komórek ZBK dysponuje zautomatyzowanym systemem przechowywania tkanek i komórek w ultraniskiej temperaturze ciekłego azotu oraz par ciekłego azotu. 

Prof. dr hab. Justyna Drukała - Kierownik Wytwórni ATMP i Banku Komórek

Twórca i kierownik Banku Tkanek i Komórek oraz Wytwórni Produktów Leczniczych Terapii Zaawansowanych (ATMP) w Zakładzie Biologii Komórki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ. Od 25 lat zajmuje się biologią komórek macierzystych skóry oraz hodowlą i aplikacją kliniczną hodowanych in vitro komórek naskórka w leczeniu ciężkich oparzeń i ran przewlekłych. W swojej pracy kontynuuje badania nad nowa generacją leków - produktami inżynierii tkankowej i ich potencjalnym wykorzystaniem w medycynie regeneracyjnej. Autorka 66 publikacji o charakterze doświadczalnym i przeglądowym. We współpracy z jednostkami klinicznymi bierze aktywny udział w opracowywaniu strategii aplikacji produktów ATMP w próbach klinicznych. Jest członkiem Komisji Ekspertów Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń ds. Procedur Leczenia Oparzeń w Polsce, a także Krajowej Rady Transplantacyjnej (Zespołu ds. Strategii Rozwoju). W 2017 roku wyróżniona nagrodą Złoty Otis, najważniejszą nagrodą konsumencką polskiego rynku farmaceutycznego  za badania w dziedzinie inżynierii tkankowej oraz nagrodą Portrety Medycyny Polskiej (Wydarzenie Roku 2018) za uratowanie życia oparzonemu dzięki zastosowaniu wyhodowanych komórek skóry pacjenta. W 2019 roku uhonorowana tytułem Człowieka Roku 2018 – nagrodą Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej za humanizm i empatię oraz pasję w pracy naukowej, za przeszczep milionów wyhodowanych komórek skóry pacjentowi, który miał poparzone 95 procent powierzchni ciała. Więcej o prof. dr hab. Justynie Drukale: TUTAJ.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aplikacja kliniczna komórek: Wytwórnia Produktów Leczniczych Terapii Zaawansowanych (ATMP) i Bank Tkanek i Komórek

Od 1996 r. w Zakładzie Biologii Komórki, w którym obecnie funkcjonuje Bank Tkanek i Komórek, prowadzone były badania o charakterze rozwojowo-wdrożeniowym, dotyczące metod izolacji i namnażania ludzkich komórek dla ich potencjalnego wykorzystania klinicznego w leczeniu ran skórnych. Równolegle – we współpracy z jednostkami klinicznymi opracowane zostały metody przygotowywania komórek do przeszczepów i strategie ich aplikacji w leczeniu ran oparzeniowych i przewlekłych. Wstępne wyniki tych badań i eksperymentów leczniczych były publikowane. Optymalizacja metod doprowadziła do stworzenie procedur, które obecnie obowiązują w wytwórni Banku Tkanek i Komórek i w oparciu o nie wytwarzane są produkty przekazywane do klinik. Opracowano także nową technikę modyfikacji matrycy skóry właściwej – Integra autologicznymi komórkami izolowanymi z tkanki tłuszczowej, które wpływają na efektywność jej wgajania, do leczenia głębokich ubytków skóry. Potwierdzono jej skuteczność w eksperymencie leczniczym, którego wyniki zostały opublikowane. Przeprowadzono także optymalizację namnażania komórek tkanki chrzęstnej - chondrocytów oraz zaproponowano nową technikę ich aplikacji wprowadzając modyfikacje nośnika komórek w leczeniu chondromalacji, co jest obecnie wykorzystane w eksperymencie leczniczym.

Bank Tkanek i Komórek ZBK WBBiB UJ uzyskał pozwolenie Ministra Zdrowia na gromadzenie i zwalnianie do obiegu ludzkich tkanek pobieranych od pacjentów co jest warunkiem niezbędnym do następczego wykorzystania tych tkanek w wytwórni ATMP Banku Tkanek i Komórek, w której przygotowywane są produkty lecznicze do zastosowań klinicznych. Bank Tkanek i Komórek uzyskał zezwolenie MZ po wdrożeniu ustawowo przewidzianych procedur i odpowiada przed MZ za ich prawidłową realizację.

Wytwórnia ATMP posiada także zgodę i zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie 5 produktów leczniczych dla zastosowań klinicznych, oraz certyfikat GMP tj. Certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Practice).

Bank Tkanek i Komórek współpracuje z jednostkami klinicznymi, którym dostarczane są komórki skóry do leczenia ciężkich oparzeń. Współpraca realizowana jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej 2011-2021. W latach 2017-2021 Bank Komórek prowadził działalność rozwojową i wdrażal nowe strategie leczenia ran oraz chondromalacji, a także działalność usługową polegającą na optymalizacji i wdrażaniu nowatorskich koncepcji produktów leczniczych.

Więcej o działalności Banku na stronie internetowej Banku Tkanek i Komórek: https://bk.wbbib.uj.edu.pl/

Zobacz video galerię

Hoduje ludzką skórę, która ratuje życie poparzonym

Prof. dr hab. Justyna Drukała - „Inżynieria tkankowa w leczeniu uszkodzeń skóry – blaski i cienie medycyny...”

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Media o nas:

„We własnej skórze. Nadzieja i komórki” wywiad dla Gazety Krakowskiej 2019
więcej o

„Hoduje ludzką skórę, która ratuje życie poparzonym” wywiad dla TVN 2018
więcej o

„Kraków. Lekarze uratowali skrajnie poparzonego pacjenta” wywiad dla Gazety Krakowskiej
więcej o

„Miał poparzone 95 proc. powierzchni ciała. Uratowali go lekarze z Krakowa” POLSAT News
więcej o

więcej o

więcej o