DOKTORATY w ZBK

» 1977: B. Kalisz-Nowak, J. Cieślak (Stanisz)

 • Barbara Kalisz-Nowak,  styczeń 1977. Promotor: dr hab. Włodzimierz Korohoda. Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Grębecki, prof. dr hab. Leszek Kuźnicki
 • Jolanta Cieślak (Stanisz), obrona 18 października 1977. Częściowe przywrócenie reakcji kontaktowych w komórkach raka wysiękowego Ehrlicha. Promotor: dr hab. Włodzimierz Korohoda. Recenzenci: prof. dr hab. J. Doroszewski, prof. dr hab. Jan Zurzycki.

» 1980: J. Łabanowski, M. Michalik (Auriga)

 • Jan Łabanowski, obrona marzec 1980. Badania nad możliwościa zastosowania elektroforezy kolumnowej  w gradiencie gęstości do rozdziałów  heterogennych populacji komórek i frakcji subkomórkowych. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda. Recenzenci: prof. dr hab. Maria Sarnecka-Keller, prof. dr hab. Stanisław Przestalski, dr hab. Zdzisław Żak.

Więcej o J. Łabanowskim: http://nanoandgiga.com/~jkl

 • Marta Michalik (Auriga), obrona 19 września 1980. Analiza warunków umożliwiających zastosowanie swobodnej elektroforezy do preparatywnego rodziału komórek i frakcji subkomórkowych. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda. Recenzenci : prof. dr hab. Lech Wojtczak, prof. dr hab. Aleksander Koj.

Więcej o M. Michalik: http://www.zbk.wbbib.uj.edu.pl/zespol/pracownicy/marta-michalik

» 1981: J. Kajstura

 • Jan Kajstura, obrona 14.XII. 1981. Metaboliczne podłoże korelacji aktywności ruchowej i syntezy DNA w fibroblastach zarodka kurczęcia. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda. Recenzenci: prof. dr hab. Jan Doroszewski, prof. dr hab. Jan Zurzycki.

» 1988: K. Reiss, Z. Pietrzkowski

 • Krzysztof Reiss, obrona 21 czerwca 1988. Studia nad czynnikami warunkującymi różnicowanie się zarodkowych mioblastów kurzych w hodowli in vitro w zdefiniowanych warunkach. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda. Recenzenci: prof. dr hab. Jan Doroszewski, prof. dr hab. Stanisława Stokłosowa.

Wiecej o K. Reiss'ie: http://www.medschool.lsuhsc.edu/cancer_center/facultybio_reiss_k.aspx

 • Zbigniew Pietrzkowski, obrona 21 października 1988. Badania nad czynnikami zapewniającymi wzrost prawidłowych komórek embrionalnych zarodka kurczęcia w zdefiniowanych pożywkach. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda. Recenzenci: prof. dr hab. Jan Doroszewski, dr hab. Andrzej Klein.

Wiecej o Z. Pietrzkowskim:

» 1991: B. Wójciak (Stothard), W. Kuternozińska

 • Beata Wójciak (Stothard), obrona 13 stycznia 1991. Badania zmian w komórkach wybranych nowotworów wysiękowych pod wpływek kontaktu z komórkami zarodkowymi w hodowlach in vitro. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda. Recenzenci; prof. dr hab. Jerzy Kawiak, dr hab. Andrzej Klein.

Więcej o B. Wójciak-Stothard: http://www.imperial.ac.uk/people/b.wojciak-stothard/research.html

 • Wiesława Kuternozińska, obrona 28 maja 1991. Stymulowanie procesów różnicowania w hodowlach kalllusa roślinnego in vitro. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda. Recenzenci: prof. dr hab. Maria Olszewska, prof. dr hab. Stanisław Więckowski.

» 1996: J. Czyż

 • Jarosław Czyż, obrona 9 grudnia 1996. Wpływ wewnątrzkomórkowych naprężeń i kontaktu fibroblastów zarodka kurczęcia na organizację ich cytoszkieletu i aktywność proliferacyjną. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda. Recenzenci: prof. dr hab. Jan Doroszewski, prof. dr hab. Andrzej Klein.

Więcej o J. Czyżu: http://www.zbk.wbbib.uj.edu.pl/zespol/pracownicy/jaroslaw-czyz

» 1997: M. Pierzchalska

 • Małgorzata Pierzchalska, obrona 25 października 1997. Badania nad wpływem związków znieczulających miejscowo na fibroblasty skóry ludzkiej w hodowli. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda. Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Bilińska, dr hab. Lucyna Grębecka.

Więcej o M. Pierzchalskiej:

» 1999: J. Sroka, J. Drukała, E. Stępień

 • Jolanta Sroka, obrona 25 stycznia 1999. Różnorodność reakcji chemotaktycznych Dictyosteium discoideum. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda. Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Grębecki, prof. dr hab. Juliusz Pryjma.

Więcej o J. Sroce: http://www.zbk.wbbib.uj.edu.pl/zespol/pracownicy/jolanta-sroka

 • Justyna Drukała, obrona 15 marca 1999. Selektywność działania wybranych leków przeciwnowotworowych na ludzkie keratynocyty i komórki czerniaka HTB 140.Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda. Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Moskalewski, prof. dr hab. Andrzej Klein.

Więcej o J. Drukale: http://www.zbk.wbbib.uj.edu.pl/zespol/pracownicy/justyna-drukala

 • Ewa Stępień, obrona 30 listopada 1999. Czynniki warunkujące ukierunkowany wzrost komórek nerwowych in vitro. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda. Recenzenci: prof. dr hab. Józef Kałuża, prof. dr hab. Leszek Kaczmarek.

Więcej o E. Stępień: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe%28os_id:94169%29

» 2000: M. Mycielska, A. Jurkiewicz

 • Maria Mycielska, obrona 28 marca 2000. Badania mechanizmów galwanotaksji komórek Ameba proteus i różnic w reakcji galwanotaktycznej między liniami komórek raka prostaty różniącymi się zdolnością do tworzenia przerzutów. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda. Recenzenci: dr hab. Lucyna Grębecka, prof. dr hab. Andrzej Klein.
 • Anna Jurkiewicz, obrona 18 grudnia 2000. Wpływ uszkodzeń serca i wybranych leków na aktywność skurczową kardiomiocytów badany metodami cytometrii obrazowej. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda. Recenzenci: prof. dr hab. Jan Doroszewski, prof. dr hab. Juliusz Pryjma.

» 2003: Laura Bandura-Morgan

 • Laura Bandura, obrona 2 grudzień 2003. Wpływ seleninu i selenianu na komórki czerniaka (linia HTB140) oraz prawdiłowe komórki, melanocyty i keratynocyty skóry ludzkiej. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda. Recenzenci: prof. dr hab. Przemysław Janik, prof. dr hab. Andrzej Klein.

Więcej o L. Bandurze-Morgan: https://www.ncn.gov.pl/o-ncn/koordynatorzy-dyscyplin/sklad/laura-bandura-morgan

» 2006: K. Miękus

 • Katarzyna Miękus, obrona 6.10.2006r. Komunikacja międzykomórkowa i stymulowana przez kontakt migracja komórek szczurzego raka prostaty o różnej aktywności metastatycznej. Promotor: dr hab. Zbigniew Madeja. Recenzenci: prof. dr hab. Przemysław Janik, prof. dr hab. Andrzej Klein.

» 2008: A. Wilk, A. Waligórska (Zarek), G. Krzysiek-Mączka

 • Anna Wilk, obrona 9 maja 2008. Horyzontalna elektroforeza komórek w warunkach izopiknicznych. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda. Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz, prof. dr hab. Andrzej Klein.
 • Agnieszka Waligórska (Zarek), obrona czerwca 2008. Doświadczalne modyfikowanie aktywności ruchowej komórek Dictyostelium discoideum i wpływ na rozpoznawanie chemoatraktantów. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda. Recenzenci: dr hab. M. Kłopocka, prof. dr hab. Andrzej Klein.
 • Graciana Krzysiek-Mączka, obrona 14 października 2008. Wpływ anizotropii podłoża na orientację podziałów komórek wykazujących naprowadzanie kontaktowe. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda. Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Przyboś, prof. dr hab. Zbigniew Madeja.

» 2009: K. Urbańska, E. Wybieralska

 • Katarzyna Urbańska, obrona 10 lutego 2009r. Wpływ blokowania szlaku sygnałowego receptora dla insulino-podobnego czynnika wzrostu 1 na progresję rdzeniarka zarodkowego. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda, promotor pomocniczy: prof. Krzysztof Reiss. Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Kawiak, prof. dr hab. Andrzej Klein.
 • Ewa Wybieralska, obrona 13 października 2009r. Kontaktowa stymulacja migracji komórek ludzkiego raka prostatyDU-145. Promotor: dr hab. Zbigniew Madeja. Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Klein, dr hab. Jolanta Rędowicz.

» 2014: E. Niedziałkowska, M. Rak, K. Piwowarczyk (Szpak)

 • Ewa Niedziałkowska, obrona 27 czerwiec 2014r. The influence of posttranslational modifications on interaction between histone H3 and survivin. Promotor: dr hab. Jarosław Czyż, promotor pomocniczy: prof. Todd Stukenberg. Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski, prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska.
 • Monika Rak, obrona 19 grudzień 2014r. Zastosowanie kationowych pochodnych popiizoprenoidów jako nośników kwasów nukleinowych w lipofekcji. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Madeja. Recenzenci: prof. dr hab. Maria Miączyńska, prof. dr hab. Aleksander P. Sikorski.

Więcej o M. Rak: http://www.zbk.wbbib.uj.edu.pl/zespol/pracownicy/monika-rak

 • Katarzyna Piwowarczyk (Szpak), obrona 12 grudnia 2014r. Model of metastatic niche in vitro in the research on mechanisms prostate cancer cells invasion. Promotor: dr hab. Jarosław Czyż. Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Moraczewski, dr hab. Martyna Elas.

Więcej o K. Piwowarczyk: http://www.zbk.wbbib.uj.edu.pl//zespol/pracownicy/katarzyna-piwowarczyk

» 2015: D. Ryszawy, K. Wójcik, P. Koczurkiewicz

 • Damian Ryszawy, obrona 27 luty 2015r. Rola koneksyny 43 w regulacji potencjału inwazyjnego komórek raka prostaty i glejaka. Promotor: dr hab. Jarosław Czyż. Recenzentki: prof. dr hab. Jolanta Rędowicz, prof. dr hab. Maria Ciemerych-Litwinienko.

Więcej o D. Ryszawym: http://www.zbk.wbbib.uj.edu.pl/zespol/pracownicy/damian-ryszawy

 • Katarzyna Wójcik, obrona 9 kwietnia 2015r. Czynniki regulujące transformację fibroblastów oskrzelowych w miofibroblasty u chorych na astmę. Promotor: prof. dr hab. Marek Sanak, promotor pomocniczy: dr hab. Marta Michalik. Recenzenci: prof. dr hab. Marta Miączyńska, dr hab Krzysztof W. Kowal.
 • Paulina Koczurkiewicz, obrona 15 maja 2015r. Wpływ wybranych saponin triterpenowych na komórki nowotworów prostaty w badaniach in vitro. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Janeczko, promotor pomocniczy: dr hab. Marta Michalik. Recenzenci: prof. dr hab. Anna Bielawska, prof. dr hab. Jaromir Budzianowski.

» 2016: J. Borowczyk-Michałowska, E. Zimoląg (Łączna)

 • Julia Borowczyk-Michałowska, obrona 6 maja 2016r. Poszukiwanie pluripotencjalnych komórek macierzystych w skórze ludzkiej. Promotor: dr hab. Justyna Drukała. Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski, dr hab. Barbara Gawrońska-Kozak.
 • Eliza Zimoląg (Łączna),  obrona: 6 maja 2016r. Rola endogennego pola elektrycznego w ukierunkowanej migracji mezenchymalnych komórek macierzystych w procesie gojenia rany. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Madeja. Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Fabczak, dr hab. Zenon Rajfur.

» 2017: Milena Paw (Kosińska), Maciej Grys, Sławomir Lasota

 • Milena Paw, obrona 3 marca 2017r. Mechanizmy oddziaływań między Cx43 a szlakiem zależnym od TGF-β regulujących zmiany fenotypowe fibroblastów oskrzelowych związane z rozwojem astmy. Promotor: dr hab. Jarosław Czyż. Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Marek Jutel, prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz.
 • Maciej Grys, obrona 9 czerwca 2017r. Elektroporacja komórek w zogniskowanym polu elektrycznym w układzie przepływowym i w stacjnarnej wymiennej mikrokomorze. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda. Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz, prof. dr hab.Stanisław Fabczak.
 • Sławomir Lasota, obrona 1 grudniaa 2017r. Rola dokomórkowych prostowniczych kanałów potasowych Kir w elektrotaksji fibroblastów Swiss 3T3. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Madeja. Recenzenci: dr hab. Barbara Gawrońska-Kozak, dr hab. Dorota Nowak.

» 2018: Marta Adamiak

 • Marta Adamiak, obrona 18 grudnia 2018 r. Charakterystyka właściwości biologicznych oraz potencjału regeneracyjnego pęcherzyków zewnątrzkomórkowych z mysich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych w modelu uszkodzenia mięśnia sercowego. Promotor: dr hab. Ewa Zuba-Surma, prof. UJ. Recenzentki: prof. dr hab. Maria Ciemerych-Litwinienko, prof. dr hab. Marta Miączyńska.

   

» 2019: Anna Masłowska-Łabędź, Elżbieta Karnas (Kamycka)

 • Anna Masłowska-Łabędź, obrona 29 stycznia 2019r. Ocena potencjału biologicznego mikropęcherzyków z hodowli antygenowo zdefiniowanych komórek macierzystych szpiku kostnego dla celów regeneracji tkanek. Promotor: dr hab. Ewa Zuba-Surma, prof. UJ. Recenzenci: prof. dr hab. Maria Ciemerych-Litwinienko, prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz.
 • Elżbieta Karnas (Kamycka), obrona 26 kwietnia 2019r. Wpływ pęcherzyków zewnątrzkomórkowych z indukowanych pluripotencjalnych krwiotwórczych komórek macierzystych krwi pępowinowej. Promotor: dr hab. Ewa Zuba-Surma, prof. UJ. Recenzenci: prof. dr hab. Bogusław Machaliński, dr hab. Aleksandra Klimczak, prof. PAN.