Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DYDAKTYKA

Pracownicy Zakładu Biologii Komórki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii:

  • prowadzą zajęcia (wykłady, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne (pracownie) oraz seminaria dla studentów kierunku Biotechnologia oraz kierunku Biochemia studiów I stopnia (licencjackich)
  • prowadzą zajęcia (wykłady, ćwiczenia,  zajęcia laboratoryjne (pracownie) oraz  seminaria) dla studentów kierunku Biotechnologia oraz kierunku Biochemia studiów II stopnia (magisterskich)
  • prowadzą prace licencjackie dla studentów kierunku biotechnologia (III rok studiów I stopnia)
  • prowadzą prace magisterskie dla studentów I i II rok studiów II stopnia  kierunku biotechnologia  i biochemia Wydziału BBiB oraz studentów  kierunku biologia  Wydziału BiNoZ, którzy realizują specjalizację „biologia komórki" na Wydziale BBiB
  • uczestniczą w nauczaniu studentów kierunku Biofizyka oraz studentów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Wydziału Chemii, Studium Matematyczno-Przyrodniczego
  • prowadzą zajęcia na studiach Podyplomowych z Biologii Molekularnej
  • są zaangażowani w działalność popularyzatorską, między innymi cykl wykładów „Spotkania u Biotechnologów"

Działalnością dydaktyczną ZBK kieruje kierownik Zakładu prof. dr hab. Zbigniew Madeja, pokój C120 w budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, tel. (12) 664-61-42

Pracownik naukowo-dydaktyczny odpowiedzialny za koordynację zajęć dydaktycznych w ZBK:
dr Katarzyna Piwowarczyk (tel. (12) 664 61 43; e-mail: katarzyna.szpak@uj.edu.pl) pok. C121 w budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni:

Pozostali pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni sprawujący opiekę nad studentami realizującymi prace magisterskie i licencjackie:

Szczegółowa tematyka badawcza (również prac magisterskich i licencjakich) znajduje się na stronie internetowej każdego prowadzącego w zakładce: "Zainteresowania badawcze". W razie zapytań dot. szczegółów prosimy o kontakt e-mailowy/osobisty z potencjalnym promotorem.