Informacje ogólne

Pracownicy Zakładu Biologii Komórki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii:

  • prowadzą zajęcia (wykłady, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne (pracownie) oraz seminaria dla studentów kierunku Biotechnologia oraz kierunku Biochemia studiów I stopnia (licencjackich)
  • prowadzą zajęcia (wykłady, ćwiczenia,  zajęcia laboratoryjne (pracownie) oraz  seminaria) dla studentów kierunku Biotechnologia oraz kierunku Biochemia studiów II stopnia (magisterskich)
  • prowadzą prace licencjackie dla studentów kierunku biotechnologia (III rok studiów I stopnia)
  • prowadzą prace magisterskie dla studentów I i II rok studiów II stopnia  kierunku biotechnologia  i biochemia Wydziału BBiB oraz studentów  kierunku biologia  Wydziału BiNoZ, którzy realizują specjalizację „biologia komórki" na Wydziale BBiB
  • uczestniczą w nauczaniu studentów kierunku Biofizyka oraz studentów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Wydziału Chemii, Studium Matematyczno-Przyrodniczego
  • prowadzą zajęcia na studiach Podyplomowych z Biologii Molekularnej
  • są zaangażowani w działalność popularyzatorską, między innymi cykl wykładów „Spotkania u Biotechnologów"


Działalnością dydaktyczną ZBK kieruje kierownik Zakładu prof. dr hab. Zbigniew Madeja, pokój C120 w budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, tel. 664-61-42

Pracownik naukowo-dydaktyczny odpowiedzialny za koordynację zajęć dydaktycznych w ZBK: dr hab. Marta Michalik, pokój C118 w budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, tel.: 664-61-44

Dyżury dla studentów:

  • Wtorek 10.00-11.30
  • Piątek 13.00-14.30

 

prof. dr hab. Jarosław Czyż pokój C123
prof. dr hab. Justyna Drukała pokój C124
prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda pokój C126
prof. dr hab. Zbigniew Madeja   pokój C120
dr hab. Marta Michalik pokój C118
prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma pokój C119A