Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewody doktorskie zrealizowane w Zakładzie Biologii Komórki

W latach 1977 - 2024 w Zakładzie Biologii Komórki przewód doktorski otworzyło 45. doktorantów, którzy zrealizowali badania do swoich prac doktorskich i obronili swoje rozprawy doktorskie uzyskując stopień doktora w różnych specjalnościach: biologia, biotechnologia, biologia medyczna, farmacja.

 • Joanna Stalińska, obrona: 10.04.2024
  Szlaki metabolizmu energetycznego jako potencjalny cel terapii glejaka wielopostaciowego z zastosowaniem nowych pochodnych fenofibratu.

  Promotor: Prof. dr hab. Justyna Drukała
  Recenzenci (pod linkami do nazwisk recenzentów poniżej, znajdują się recenzje): 
 • Prof. dr hab. Violetta Dziedziejko, Katedra Biochemii i Chemii Medycznej, Wydział Medycyny
  i Stomatologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  Dr hab. Małgorzata Pierzchalska, prof. URK, Katedra Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności Wydział Technologii Żywności Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 • Katarzyna Wójcik-Pszczoła, obrona: 9.04.2015 r. 
  Czynniki regulujące transformację fibroblastów oskrzelowych w miofibroblasty u chorych na astmę. 
  Promotor: prof. dr hab. Marek Sanak, promotor pomocniczy: dr hab. Marta Michalik
  Recenzenci: prof. dr hab. Marta Miączyńska, dr hab Krzysztof W. Kowal
 • ​​Paulina Koczurkiewicz-Adamczyk, obrona: 15.05.2015 r. 
  Wpływ wybranych saponin triterpenowych na komórki nowotworów prostaty w badaniach in vitro.
  Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Janeczko, promotor pomocniczy: dr hab. Marta Michalik
  Recenzenci: prof. dr hab. Anna Bielawska, prof. dr hab. Jaromir Budzianowski

 • Katarzyna Urbańska, obrona: 10.02.2009 r. 
  Wpływ blokowania szlaku sygnałowego receptora dla insulino-podobnego czynnika wzrostu 1 na progresję rdzeniarka zarodkowego. 
  Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda, promotor pomocniczy: prof. Krzysztof Reiss
  Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Kawiak, prof. dr hab. Andrzej Klein
 • Ewa Wybieralska, obrona: 13 października 2009 r. 
  Kontaktowa stymulacja migracji komórek ludzkiego raka prostaty DU-145. 
  Promotor: dr hab. Zbigniew Madeja
  Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Klein, dr hab. Jolanta Rędowicz

 • Anna Wilk-Brown, obrona: 9.05.2008 r. 
  Horyzontalna elektroforeza komórek w warunkach izopiknicznych. 
  Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
  Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz, prof. dr hab. Andrzej Klein
 • Agnieszka Waligórska (Zarek), obrona: 06.2008 r. 
  Doświadczalne modyfikowanie aktywności ruchowej komórek Dictyostelium discoideum i wpływ na rozpoznawanie chemoatraktantów. 
  Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
  Recenzenci: dr hab. M. Kłopocka, prof. dr hab. Andrzej Klein
 • Graciana Krzysiek-Mączka, obrona: 14.10.2008 r. 
  Wpływ anizotropii podłoża na orientację podziałów komórek wykazujących naprowadzanie kontaktowe.
  Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
  Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Przyboś, prof. dr hab. Zbigniew Madeja

 • Katarzyna Miękus, obrona: 6.10.2006 r. 
  Komunikacja międzykomórkowa i stymulowana przez kontakt migracja komórek szczurzego raka prostaty o różnej aktywności metastatycznej. 
  Promotor: dr hab. Zbigniew Madeja
  Recenzenci: prof. dr hab. Przemysław Janik, prof. dr hab. Andrzej Klein

 • Laura Bandura, obrona: 2.12.2003 r. 
  Wpływ seleninu i selenianu na komórki czerniaka (linia HTB140) oraz prawdiłowe komórki, melanocyty i keratynocyty skóry ludzkiej. 
  Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
  Recenzenci: prof. dr hab. Przemysław Janik, prof. dr hab. Andrzej Klein

 • Maria Mycielska, obrona: 28.03.2000 r. 
  Badania mechanizmów galwanotaksji komórek Ameba proteus i różnic w reakcji galwanotaktycznej między liniami komórek raka prostaty różniącymi się zdolnością do tworzenia przerzutów. 
  Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda.
  Recenzenci: dr hab. Lucyna Grębecka, prof. dr hab. Andrzej Klein.
 • Anna Jurkiewicz, obrona: 18.12.2000 r. 
  Wpływ uszkodzeń serca i wybranych leków na aktywność skurczową kardiomiocytów badany metodami cytometrii obrazowej. 
  Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
  Recenzenci: prof. dr hab. Jan Doroszewski, prof. dr hab. Juliusz Pryjma

 • +++ Jolanta Sroka, obrona: 25.01.1999 r. +++
  Różnorodność reakcji chemotaktycznych Dictyosteium discoideum. 
  Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
  Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Grębecki, prof. dr hab. Juliusz Pryjma
 • Justyna Drukała, obrona: 15 marca 1999 r. 
  Selektywność działania wybranych leków przeciwnowotworowych na ludzkie keratynocyty i komórki czerniaka HTB 140.
  Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
  Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Moskalewski, prof. dr hab. Andrzej Klein
 • Ewa Stępień, obrona: 30.11.1999 r. 
  Czynniki warunkujące ukierunkowany wzrost komórek nerwowych in vitro. 
  Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
  Recenzenci: prof. dr hab. Józef Kałuża, prof. dr hab. Leszek Kaczmarek

 • Małgorzata Pierzchalska, obrona: 25.10.1997 r.. 
  Badania nad wpływem związków znieczulających miejscowo na fibroblasty skóry ludzkiej w hodowli. 
  Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
  Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Bilińska, dr hab. Lucyna Grębecka

 • Jarosław Czyż, obrona: 9.12.1996 r. 
  Wpływ wewnątrzkomórkowych naprężeń i kontaktu fibroblastów zarodka kurczęcia na organizację ich cytoszkieletu i aktywność proliferacyjną. 
  Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
  Recenzenci: prof. dr hab. Jan Doroszewski, prof. dr hab. Andrzej Klein

 • Beata Wójciak-Stothard, obrona: 13.01.1991 r. 
  Badania zmian w komórkach wybranych nowotworów wysiękowych pod wpływek kontaktu z komórkami zarodkowymi w hodowlach in vitro. 
  Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
  Recenzenci; prof. dr hab. Jerzy Kawiak, dr hab. Andrzej Klein
 • Wiesława Kuternozińska, obrona 28.05.1991 r. 
  Stymulowanie procesów różnicowania w hodowlach kalllusa roślinnego in vitro. 
  Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
  Recenzenci: prof. dr hab. Maria Olszewska, prof. dr hab. Stanisław Więckowski

 • Krzysztof Reiss, obrona: 21.06.1988 r. 
  Studia nad czynnikami warunkującymi różnicowanie się zarodkowych mioblastów kurzych w hodowli in vitro w zdefiniowanych warunkach. 
  Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
  Recenzenci: prof. dr hab. Jan Doroszewski, prof. dr hab. Stanisława Stokłosowa
 • Zbigniew Pietrzkowski, obrona: 21.10.1988 r. 
  Badania nad czynnikami zapewniającymi wzrost prawidłowych komórek embrionalnych zarodka kurczęcia w zdefiniowanych pożywkach. 
  Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
  Recenzenci: prof. dr hab. Jan Doroszewski, dr hab. Andrzej Klein

 • Jan Kajstura, obrona: 14.12.1981 r. 
  Metaboliczne podłoże korelacji aktywności ruchowej i syntezy DNA w fibroblastach zarodka kurczęcia. 
  Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
  Recenzenci: prof. dr hab. Jan Doroszewski, prof. dr hab. Jan Zurzycki

 • Jan Łabanowski, obrona: 03.1980 r. 
  Badania nad możliwościa zastosowania elektroforezy kolumnowej  w gradiencie gęstości do rozdziałów  heterogennych populacji komórek i frakcji subkomórkowych.
  Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
  Recenzenci: prof. dr hab. Maria Sarnecka-Keller, prof. dr hab. Stanisław Przestalski, dr hab. Zdzisław Żak
 • Marta Michalik (Auriga), obrona: 19.09.1980 r. 
  Analiza warunków umożliwiających zastosowanie swobodnej elektroforezy do preparatywnego rodziału komórek i frakcji subkomórkowych.
  Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
  Recenzenci : prof. dr hab. Lech Wojtczak, prof. dr hab. Aleksander Koj

 • Barbara Kalisz-Nowak, obrona: 01.1977.
  Promotor: dr hab. Włodzimierz Korohoda
  Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Grębecki, prof. dr hab. Leszek Kuźnicki
 • Jolanta Cieślak (Stanisz), obrona: 18 października 1977. 
  Częściowe przywrócenie reakcji kontaktowych w komórkach raka wysiękowego Ehrlicha.
  Promotor: dr hab. Włodzimierz Korohoda
  Recenzenci: prof. dr hab. J. Doroszewski, prof. dr hab. Jan Zurzycki